Graviditet och hiv - lyckligt moderskap är möjligt!

Födelse

Mänskligheten har varit bekant med HIV-infektion i över 30 år. Under denna tid har människor med positiv status från sällsynta individer blivit en framträdande del av befolkningen.

Och för dem är infektion helt enkelt ett speciellt sätt att leva på, där du måste följa vissa regler.

På grund av infektionens natur visade det sig att flertalet bärare av viruset är unga pojkar och flickor som drömmer om kärlek, familj, barn. HIV gör det inte omöjligt, du behöver bara veta hur du skyddar dig själv och förhindra övergången av infektion från mamma till baby.

Risken att infektera ett barn med hiv hos gravida kvinnor

Om du lita på tur och inte vidta några förebyggande åtgärder kommer nästan hälften av barnen att födas med viruset - 40-45%. Med överensstämmelse med alla nödvändiga åtgärder, artificiell utfodring, kan denna siffra minskas till 6-8%, och enligt vissa data, till 2%.

Graviditetsplanering för hiv

Bra gammal sanning knyter hälsan hos mamma och barn, här också. Om en kvinna vet om hennes status och vill bli gravid, behöver hon definitivt bestämma virusbelastningen i blodet och ta reda på antalet CD4-celler.

Med inte mycket bra testresultat (högt innehåll av virus och otillräckliga lymfocyter) måste du först söka förbättringar. Så graviditeten blir lättare, och risken för hiv-överföring blir mycket lägre.

Till exempel, med CD4 mindre än 200, är ​​sannolikheten att infektera en bebis 2 gånger större och en virusbelastning på mer än 50 000 anses vara farligare 4 gånger.

En uppskattad dos av antiretrovirala läkemedel under en framtida graviditet utvärderas:

 • om kvinnans tillstånd och laboratoriedata inte krävde droger före de första tre månaderna efter uppfattningen är det bättre att undvika dem,
 • med tidigare initierad behandling är det inte önskvärt att avbryta det. För det första kan ett kraftigt ökande antal virus leda till överföring till ett barn. Dessutom finns sannolikheten för opportunistiska infektioner och utvecklingen av läkemedelsresistens;
 • Om behandlingsregimen innehåller efavirenz försöker de ersätta det med andra droger på grund av den patologiska effekten på fostrets utveckling.
 • Det rekommenderas inte att förskriva stavudin och didanosin, det här systemet tolereras inte lätt av gravida kvinnor, det kan finnas allvarliga problem med levern.

Befruktning för hiv

Eftersom, i ett positivt tillstånd, sexuell kontakt måste skyddas (med kondom) kan graviditet vara problematisk.

Det är något enklare om båda parter lever med viruset, men även här finns risk för att utbyta sina olika stammar, inklusive dem som är resistenta mot droger. Dessutom antas det att sannolikheten för överföring till barnet är högre. Om det bara finns en HIV i familjen, måste vi försöka att inte infektera det.

Svårare om viruset bara finns hos män. I sperma är koncentrationen av hiv vanligtvis mycket hög, så risken för kvinnan är mycket sannolikt.

Det finns flera möjliga lösningar:

 • minska virusbelastningen hos män till ett minimum och välj ägglossningsperioden hos kvinnor. Tyvärr kan detta inte helt skydda en kvinna. Och infektion vid befruktning är farlig för barnet, eftersom antalet virus i blodet under de första få månaderna är maximalt;
 • att utföra en speciell manipulering för att rengöra spermierna från en partner, för att separera spermierna från sädesvätskan (virusets lokalisering). Det resulterande materialet administreras sedan till en kvinna.
 • artificiell insemination. Metoden är ganska komplicerad, dyr och inte tillgänglig för alla par. De isolerade individuella spermatozoa in vitro är kopplade till de ägg som tas emot från kvinnan, sedan introduceras embryon i de tidiga utvecklingsstadierna direkt i livmodern.
 • Användning av givarsperma från specialbanker. Men vissa män vägrar kategoriskt en sådan möjlighet, och för kvinnor är det viktigt att föda barnets älskade.

HIV-infektion och graviditet - de grundläggande principerna för en hälsosam bebiss födelse

Antiretroviral behandling efter tre månaders graviditet. Det säkraste läkemedlet är zidovuddin, som ofta används i kombination med nevirapin.

Observation av läkare, adekvat näring, förebyggande av prematur födsel. En för tidig bebis (speciellt med en period på mindre än 34 veckor) kan inte motstå viruset, det är lätt smittat.

Behandling och förebyggande av opportunistiska sjukdomar hos mamman.

Planerar typ av förlossning. Eftersom de flesta barn blir smittade under arbetet kan en kejsarsnitt vid 38 veckor minska denna chans. Men om man måste tillgripa en sådan operation på grund av de problem som uppstått kan risken vara ännu högre.

Om det är möjligt att minska koncentrationen av virus mindre än 1000 i 1 μl, blir normal leverans också ganska säker. Undvik att öppna fostretsblåsans membran, olika obstetriska manipuleringar.

Förnekande av amning. Profylaktiska antiretrovirala läkemedel för nyfödda i sirap.

Det är omöjligt att avgöra om barnet är infekterat omedelbart eller inte efter födseln. Alla hiv-tester kan vara positiva för honom upp till ett och ett halvt år av livet, eftersom moderna antikroppar är i hans blod och förstörs gradvis. Om resultatet efter denna period inte ändras, är det smittat.

HIV och graviditet: hur man föder en hälsosam baby?

HIV är en relativt ny sjukdom. Mänskligheten träffade honom för ungefär 30 år sedan, men under denna tid har antalet människor som smittats med viruset ökat avsevärt. Totalt finns det över 40 miljoner människor som lider av denna sjukdom. Infektion gör en hel del begränsningar för patienters livsstil, vilket kan påverka framtida barns hälsa. Är hiv och graviditet kompatibel?
Det är omöjligt att underskatta de möjliga riskerna i denna situation, men chansen att ett friskt barn förblir.

Men planering och hantering av graviditet hos en HIV-positiv kvinna är inte en lätt uppgift, vilket kräver en obstetrikär-gynekologs gemensamma ansträngningar, en specialist för infektionssjukdomar och, naturligtvis, den mycket framtida mamman.

Orsaker till sjukdom och sätt att infektera

Humant immunbristvirus är av två typer av HIV-1 och HIV-2. Den första är vanligare och blir ofta till aids.

Båda typerna av virus är inbäddade i DNA hos celler och är idag obotliga. Att bära infektionen betyder inte att personen omedelbart börjar känna manifestationer av sjukdomen. Från infektion till övergången av hiv till aids kan ta cirka 10 år.

Viruset överförs från en smittad person genom:

 • blod, till exempel vid transfusion eller användning av en enda spruta;
 • seminal vätska och vaginal urladdning;
 • bröstmjölk.

Därför kan de smittas genom sexuell kontakt och om blodet från en smittad person går in i det öppna såret. HIV under graviditeten är farligt eftersom det kan passera placentalbarriären.

Det är möjligt att barnet smittas av mamman under svangerskapet, och detta kan också uppstå vid förlossning och under amning.

Människor med narkotikamissbruk, intravenösa psykotropa ämnen, homosexuella och de som har sexuellt promiskuöst sex är inte störst risk för infektion utan att använda preventivmedel mot barriärer. Men även välbärgade människor kan smittas.

Risken för att "hämta" HIV, även om den är liten, är närvarande vid utförande av olika medicinska och kosmetiska procedurer i samband med kontakt med blod och icke-sterila instrument.

Hur påverkar hivinfektion människokroppen?

En gång i kroppen införs viruset i T-lymfocyter (vita blodkroppar som är ansvariga för immunsystemet).

HIV använder DNA av celler för egen reproduktion, som ett resultat av vilket de dör. Således uppträder många nya viruspartiklar i kroppen, och immunsystemet försämras.

Med en signifikant minskning av antalet T-lymfocyter kan en person inte klara av villkorligt patogena mikroorganismer.

På grund av detta orsakar vanligtvis icke-farliga bakterier allvarlig sjukdom. I detta skede bör patienten börja antiretroviral behandling, annars finns risk för dödsfall på grund av komplikationerna - hjärnhinneinflammation, lunginflammation etc.

Symtom och stadier av sjukdomen

Manifestationer av sjukdomen beror på hur det går. Följande steg av progression av HIV-infektion är utmärkande:

 1. Inkubationsperiod. Vid denna tidpunkt är symtomen frånvarande, patienten kanske inte är medveten om problemet. Tidig upptäckt av viruset beror på huruvida en person övervakar sin hälsa och passerar test.
 2. Steg av primära manifestationer. Infekterad feber visas, lymfkörtlar växer. Catarralsjukdomar uppstår ofta med komplikationer. De primära symtomen på HIV under graviditeten, som frossa, huvudvärk, trötthet, diarré, förvirras lätt med tecken på andra sjukdomar. Därför måste den förväntade mamman anmäla sin sjukdom till läkaren och genomgå alla föreskrivna tester.
 3. Allmän skada av kroppen. Virus-, svamp- eller bakterieinfektioner som påverkar inre organ utvecklas. Risken för maligna neoplasmer ökar.
 4. Terminalstadiet. Alla kroppssystem börjar misslyckas, som ett resultat av att patienten dör av infektioner eller tumörer.

Varaktigheten av en smittad persons passage genom dessa steg är individuell. Den genomsnittliga tiden från infektion till de första manifestationerna av sjukdomen - några år. Det fanns fall då de första symptomen på sjukdomen manifesterade sig inom ett år och även på kortare tid.

Från infektionstiden till allvarliga skador på kroppen tar det ca 10 år, även om sjukdomen kan avbrytas i ett tidigt skede, med förbehåll för patientens läkares order.


Är graviditet och hiv-kompatibel? Om vi ​​talar om de första två etapperna, gör den rätt utvalda behandlingen det möjligt att utföra och producera ett friskt barn, även om det inte finns någon absolut garanti för detta.

Men med ett snabbt framväxande virus är uppfattningen osannolik och irrationell på grund av kvinnans allvarliga tillstånd.

Hur diagnostiseras hiv?

Virusets närvaro i blodet hos en gravid kvinna under fertil ålder kontrolleras tre gånger. För att göra detta utförs immunanalys.

Upprepad diagnostik är nödvändig, eftersom resultaten av studien inte alltid är tillförlitliga för en kvinna "i position". Både falska negativa och falska positiva hivtester är möjliga under graviditeten.

Anledningen till att viruset inte kommer att detekteras är en nyinfektion, där antikroppar ännu inte har dykt upp.

Falska positiva resultat kan förklaras av närvaron av kroniska sjukdomar och felfunktioner i immunsystemet. Därför, även om analysen indikerar en HIV-infektion, kommer läkarna inte att omedelbart skrämma den förväntade mamman, men kommer att förskriva ytterligare test.

Endast övervakningsindikatorer i dynamiken gör att du kan exakt bestämma om en kvinna har ett virus eller inte.

Risken att infektera ett barn med hiv hos gravida kvinnor

Om en kvinna fortfarande diagnostiseras med HIV under graviditeten och diagnosen bekräftas, påverkar prognosen om hon får den nödvändiga behandlingen. I avsaknad av läkemedelsstöd är sannolikheten att infektera ett barn under graviditet och förlossning 20-40%.

Vid adekvat utvald och omedelbart initierad antiretroviral behandling ökar risken att ha ett friskt barn. I infekterade kvinnor som behandlas och vägrar att amma, får 2 till 8% av barnen modervirus.

Barnet förblir oftare frisk, om moderen hade kunnat upptäcka sjukdomen tidigt om hon hade givit blod för hiv under graviditeten.

Graviditetsplanering för hiv

En kvinna som är medveten om sin positiva status ska medvetet tänka på uppfattningen. Graviditet och hiv-behandling hos en smittad mamma går hand i hand. Under perioden för förberedelse för uppfattning bör en kvinna genomgå ett blodprov för att bestämma virusbelastningen.

Om priserna är höga måste du först normalisera antalet lymfocyter och minska hiv-aktiviteten.

I AIDS-centret, där den förväntade mamman observeras, kommer specialister att välja den nödvändiga terapin.

Om virusbelastningen är låg och kvinnan inte nyligen fått behandling för HIV, rekommenderas under planeringsperioden och de första 3 månaderna efter befruktningen att avstå från att ta antivirala läkemedel.

Befruktning för hiv

I ett par där endast en partner är infekterad, bör kön genomföras med hjälp av kondom, så det är svårt att få barn att bli gravid. Om viruset är av båda föräldrarna, förenklar det situationen.

Men i detta fall är samlag utan kondom inte alltid möjligt. Öppet kön rekommenderas inte om partners har olika HIV-stammar. Återinförande kan inträffa som inte kommer att gynna föräldrarnas hälsa.

Så hur kombinerar du HIV och graviditet? När en kvinna är infekterad, för att säkert bli barn, samlas makas sperma i ett sterilt kärl. Därefter används fröet för befruktning, introducerar den till den förväntade mammen konstgjort, under medicinska förhållanden.

Om bara en man är sjuk, finns det flera lösningar. Eftersom koncentrationen av hiv i seminalvätska är hög är uppfattningen på grund av oskyddad samlag farlig för en kvinna.

Det första sättet är att minska en mans virala belastning till ett minimum och försöka bli gravid under denna period på ett naturligt sätt. Risken för infektion kvarstår, men det kan minskas genom att endast ha en affinitet utan kondom på ägglossningsdagar.

Ju mindre oskyddade könet desto högre är risken att undvika smitta.

Det andra sättet är att använda reproduktiv teknik och rengöra manliga spermierna i en särskild apparat, som separerar spermatozoa från den seminalvätska som innehåller viruset.

Därefter befruktas ägget från fruen av IVF och moderns embryo planteras. Metoden är säker, men dyr och garanterar inte framgång vid första försöket.

Det finns också möjlighet till fertilisering av kvinnan med givarens utsäde. Men av uppenbara skäl beslutar inte alla par på detta. Trots allt, många viktiga att barnet var en fortsättning på en älskad.

Hur kontrollerar vi viruset under graviditeten?

Vad man ska göra om både HIV och graviditet upptäcks samtidigt och hur man födar ett friskt barn, tror varje mamma, önskar hennes barn en lycklig framtid.

Alla kvinnor med identifierad sjukdom, som börjar från andra trimestern, ska få antiretroviral behandling, bestående av att ta Zidovudine eller dess kombination med Nevirapine.

Följande åtgärder vidtas också för att förhindra fostrets infektion:

 1. Observation av en gynekolog och regelbunden övervakning av gravidens tillstånd för att minimera risken för för tidig födsel. Detta är nödvändigt eftersom en för tidig baby, särskilt de som är födda före 34 veckor, är mer benägna att bli smittade.
 2. Förebyggande av hiv-relaterade sjukdomar och deras komplikationer.
 3. Uteslutning av perinatal invasiv diagnos.
 4. Planerar ett leveranssätt. I de flesta fall visas en planerad kejsarsnitt till kvinnan. Men om virusbelastningen inte överstiger 1000 i 1 μl är vaginal leverans tillåten. Samtidigt försök att undvika alla obstetriska kirurgiska ingrepp - öppning av fetusblåsan, perineala snitt, etc.

HIV-terapi under graviditeten, ytterligare vägran att amma och utnämning av en profylaktisk kurs av antivirala läkemedel till nyfödda, minimerar risken för infektion.

Det är omöjligt att förstå om barnet är infekterat omedelbart efter födseln. På grund av antikroppar från hans mammas blod kan barnets hivtest vara positiva i upp till 1,5 år. Om efter denna period försvinner de - barnet är friskt.

HIV-förebyggande hos gravida kvinnor

För att förhindra viruset i framtida mödrar, innan de fattas, rekommenderas att ett par testas för hiv, samt screenas för andra infektioner. Efter att ha läst om graviditet behöver en kvinna kontakta en gynekolog.

Tidig registrering och snabb undersökning minimerar risken för komplikationer och lämnar tid för att bestämma om det är lämpligt att fortsätta att bära när en farlig sjukdom detekteras.

Graviditet och HIV-infektion konfronterar kvinnor med svåra val. Trots alla prestationer av medicin finns det ingen garanti för ett hälsosamt barns födelse, så gynekologen kan rekommendera abort. Enas om detta eller inte, självklart bestämmer föräldrarna. Läkare är skyldiga att stödja något av deras val.

Om du har ett hiv-test under graviditeten - det här är inte en anledning till panik. Ytterligare diagnos i AIDS-centrum krävs för att fastställa diagnosen, eftersom felaktiga resultat inte är ovanliga.

Även om närvaron av ett virus bekräftas, är det här inte en mening, utan en anledning att börja behandlingen omedelbart. Människor med hiv som får antiretroviral behandling och är uppmärksamma på deras hälsa kan leva ett helt liv.

Författare: Yana Semich,
specifikt för Mama66.ru

Graviditet och hiv

HIV är ett virus som infiltrerar människokroppen, leder till depression av immunfunktionen. Immunbristtillståndet uttrycks i kroppens oförmåga att motstå de vanligaste sjukdomarna som passerar utan spår hos en frisk person.

Det finns 4 stadier av sjukdomen:

 1. Incubationstiden är momentet från virusets inträde i blodet tills manifestationen av de primära tecknen.
 2. Steget i sjukdomens primära manifestation är utseendet på typiska tecken på patologi.
 3. Sekundära subkliniska förändringar.
 4. Terminal (avslutad) scen.

Förvärvat immunbristsyndrom utvecklas mindre ofta med 3, oftare med 4 steg i den patologiska processen, och kallas kort AIDS.

HJÄLPMEDEL är ett mänskligt tillstånd där infektioner, bakteriella och virala sjukdomar går in i infektionen av den underliggande patologin. Immunsystemet hos en frisk person klarar av patogena medel, inaktiverar deras åtgärder. Med HIV i aids-scenen kan immunitet inte motstå infektion, och allvarliga konsekvenser utvecklas.

Tyvärr finns det inget botemedel mot hiv, men stödjande terapi har utvecklats för att förhindra att AIDS börjar. Det är möjligt att leva med hivinfektion i årtionden, men i terminalterminalen observeras döden på mindre än sex månader.

Tidigare var patologi mer upptagen med asocial livsstil. För närvarande har sjukdomen blivit storskalig och kan påverka varje person, oavsett status, kön eller position. Även gravida och nyfödda barn är i fara.

Vägar för överföring

Viruset är extremt instabilt i miljön och kan inte existera utanför en levande organism, därför är överföringsvägarna:

 • Sexuell - huvudinfektionen. Källan är en sjuk person, oavsett sjukdomsstadiet. Du kan bli smittade med någon form av sexuell kontakt (oral, vaginal och speciellt anal). Vid muntligt samlag sänks risken endast om det inte finns några blödande öppna sår på den orala slemhinnan hos en av partnerna. Viruset finns i vaginala slemhinnor och semen.
 • Vertikal - från en infekterad mamma till ett nyfött barn. Möjlig infektion observeras när fostret passerar genom födelsekanalen, liksom vid matning av den sjuka mamman med bröstmjölk.
 • Hematogen - går in i humant blod. Detta sätt att överföra är vanligt bland personer som injicerar droger. Användning av en enda spruta kommer att orsaka massiv infektion. Du kan hämta infektionen på läkarkontoret, sjuksköterska, i skönhetssalongen, där instrumenten inte passerade de nödvändiga steriliseringsstegen. Medicinsk personal är också utsatta för infektion om skyddsåtgärder inte följs.
 • Transplant. HIV kan komma in i människokroppen genom blodtransfusion, eller i fallet med en organtransplantation från en infekterad person.

Genom hushållsartiklar, hygienartiklar, diskar och kyssar är överföringen av viruset omöjligt även i minsta grad.

Diagnos av sjukdomen hos gravida kvinnor

En patient som befinner sig i en "intressant" position kan inte vara medveten om förekomsten av immunbrist i hennes kropp och kommer att möta detta problem efter att ha fått prov.

När man registrerar sig för antitekliniken tas ett antal laboratorietester, inklusive blod för venerala sjukdomar: HIV, hepatit och syfilis. Inom två veckor undersöks den biologiska vätskan och närvaron eller frånvaron av det patogena medlet bestäms av ELISA. Det finns inga andra sätt att diagnostisera sjukdomen. I specialiserade AIDS-centra finns möjlighet till en liten avgift att gå igenom den uttryckliga diagnosen immunbrist.

AIDS är en farlig sjukdom, både för den gravida kvinnan och för fostret hon bär. Resultaten rapporteras inkognito till patienten, men om kvinnan är medveten om sjukdommens närvaro, ska den medicinska personalen varnas för att utesluta nosokomiella infektioner. Av okända skäl kan patienter dölja en diagnos som är känd för dem från läkare.

Huruvida analyser kan ha fel och varför

Under gestationsperioden, enligt det etablerade systemet, lever blod för veneral patologi tre gånger:

 1. När du registrerar dig i LCD-skärmen
 2. Vid 30 veckors graviditet
 3. Innan du föds.

I analysformerna är det obligatoriskt att ange adress, diagnos och fullständigt namn.

I de erhållna resultaten kan det finnas 2 möjliga svar:

I båda fallen kan det finnas ett fel. Ett "negativt" resultat kan erhållas vid blodsamlingen under ett seronegativt fönster. Detta är tillståndet för den kropp där viruset är i det, men orsakar inte ett immunsvar. Fönstertiden varar från 1 månad till sex månader, varför blodet samlas flera gånger i svangerskapstiden. Detsamma gäller medicinska arbetstagare som genomgår läkarundersökning två gånger om året.

Ett positivt resultat är obehagliga nyheter, men det betyder inte alls om infektion. För pålitlig information är en gravid kvinna med en partner föremål för en fullständig diagnostisk studie.

Falska positiva resultat kan identifieras av flera anledningar:

 1. Moderns kroniska sjukdomar, särskilt leversjukdomar;
 2. Produktionen av antikroppar för att skydda mot främmande för moderns kropps-DNA;
 3. Oansvarig analys. Till exempel, vid förintring av blodprover.

Med den efterföljande analysen erhålls mer tillförlitliga resultat, men om en kvinna tvivlar, finns det en möjlighet att skicka tester anonymt och vara säker på diagnosen. Det är viktigt att båda parter ska undersökas.

Funktioner av graviditet med HIV-infektion

Det identifierade humana viruset påverkar inte barnets kropp negativt om kvinnan inte försummar rekommendationerna och följer reglerna för henne. Patienten måste vara registrerad hos två specialister: en gynekolog i förlossningskliniken och en venereolog vid ett specialiserat centrum mot aids. Fara för barnet är sekundär patologi, förenad som ett resultat av minskad immunitet. De sjuka negativa vanorna påverkas också negativt: rökning, användning av narkotiska eller giftiga droger.

Intrauterin utveckling av barnet

Detektion av patologi i moderns kropp är inte en anledning att avbryta graviditeten, eftersom placentan inte tillåter grova patogena ämnen i barnets kropp. Barnet utvecklas utan några patologier, men bara om den gravida kvinnan ser efter sin hälsa och uppfyller alla krav.

En asocial livsstil mot bakgrund av HIV-infektion blir orsaken till en överträdelse av organogenesen. Barnet släpar efter sig i utvecklingen, han utvecklar hypoxi och kromosomala abnormiteter. Inte ovanligt och missfall, oavsett graviditetstiden. I avsaknad av lämplig antiretroviral behandling reduceras chansen att ha ett friskt barn betydligt.

Sannolikheten för infektion hos barnet

Risken för infektion hos barnet ökar med övergivande av underhållsbehandling. Ett barn kan bli infekterat i flera fall:

 • Under utvecklingens prenatala period
 • Vid tiden för passage genom födelsekanalen;
 • Vid amning, en HIV-positiv mamma eller annan mamma.

Infektion vid förlossning

Det är under naturlig förlossning att partiklarna av det patogena medlet kommer in i barnets försvagade och bräckliga kropp. Ju tidigare barnet är födt, desto större är risken för infektion. Under den generiska perioden från 2 till 40% av fallen "klamrar" barnen till viruset från moderen, beroende på terapin.

Intrauterininfektion

Den står för högst 7% av fallen. De födda barnen är extremt svaga, genom sina liv i livmodern trängde viruset in i vitala organ och bosatte sig där. Prognosen i denna situation är ogynnsam. Om patologin har utvecklats i livmodern var inte heller moderen registrerad eller vägrade behandling. Det dödliga resultatet av postpartumimmunbristviruset är 80%.

HIV-terapi under graviditeten

Behandling av positiva patienter bör börja så tidigt som möjligt. Tidig behandling betraktas, började i upp till 12 veckor. Denna period är viktig för barnets utveckling. Vid val av medicinska produkter beaktas scenen i patologin, moderens ålder och närvaron av associerade sjukdomar.

Medicin och deras egenskaper i mötet

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är högaktiv antiretroviral behandling. För att uppnå den bästa effekten utförs multidrugbehandling, eller företrädesvis ges kombinationsmedel.

De mest använda drogerna:

Tablettformen används vid behandling av den vuxna befolkningen, barn ges preferens i suspension med innehållet i samma komponenter.

Gravida kvinnor tar medicinen muntligt 5 gånger om dagen. I början av generisk aktivitet administreras agenterna intravenöst varannan 2 timmar och vid fullbordandet av arbetet utförs massiv terapi med nukleosidhämmare 2 gånger om dagen. Leverans av födsel utförs med hjälp av ACS, mindre ofta på ett naturligt sätt.


En nyfödd bebis analyseras efter 72 timmar från födseln, en tidigare analys har spår av moderblod och ger ett falskt positivt resultat. Antiretroviral behandling ges omedelbart efter födseln för att förhindra infektion.

Samtidig medicinering

Under graviditetsperioden kan en försvagad kropp knappast tolerera en mindre sjukdom. Så en mild förkylning kan leda till bronkit eller lunginflammation. Samtidig behandling är utformad för att eliminera infektionen inte är associerad med immunbrist.

Vid mikrobiella patologier utförs behandling med antibiotika, kroniska sjukdomar behandlas med ett komplex av läkemedel, såväl som vitaminer.

Hiv-behandlingstaktik:

 1. Antiviral terapi;
 2. Immunostimulerande terapi;
 3. Behandling av vidhäftande patologier.

Är det möjligt att föda en hälsosam baby i HIV-positiv status?

Du kan ha en hälsosam baby. Du måste följa alla medicinska möten, undersökas noga och genomgå en ultraljudskontroll för att bestämma barnets tillstånd. Om den andra halvan bär en positiv status ska alla enskilda skyddsåtgärder vidtas:

 • Under samlag använda en kondom;
 • Använd inte allmänna handduk- och hygienprodukter (tandborstar, rakmaskiner och tvål).

En garanti för att ett barn kommer att födas helt friskt från en infekterad mamma kan inte vara, eftersom risken alltid bevaras.

Graviditet och hiv

Ibland bestämmer du för en graviditet är ett verkligt problem för en kvinna. Hon står inför en svår uppgift, för att hon måste bestämma om hon är redo att riskera sin hälsa och framtida hälsa, ännu inte tänkt, älskling. Lusten att få barn är sammanflätade med tvivel och rädsla, om kvinnan (eller hennes partner) är HIV-positiv.

Det är känt att det humana immunbristviruset (HIV) är orsakssystemet av AIDS. Det finns två typer av hiv: HIV-1 (vanligast) och HIV-2. HIV-1 är mer förtärkt eftersom 20-40% av dess bärare därefter blir sjuk med AIDS, medan risken för sjukdomen i den andra typen är 4-10%. I genomsnitt är tiden för utveckling av aids från infektionstiden 10 år.

Forskare lyckades isolera viruset från många vätskor i kroppen: blod, sperma, vaginal utsöndring av urin, saliv och tårar. Men hittills har endast fall av infektion genom blod, sperma, vaginala sekretioner och bröstmjölk registrerats.

gravid

Om människor med humant immunbristvirus har en önskan om att få barn, måste de tänka seriöst och konsultera en läkare. Naturligtvis betyder det inte att allt ansvar för beslutet måste vidarebefordras till specialisterna. De utövar endast en rådgivande roll, och paret tar hänsyn till alla möjliga risker.

Hittills har det inte bevisats att förekomst av HIV-infektion i en kvinna påverkar det försämrade hälsotillståndet under graviditeten. Därför är det under förutsättning att vissa begrepp fortfarande är möjliga.

Det finns viss skillnad mellan hur uppfattningen inträffar (och hur man minimerar risken att infektera ett barn) om transportören är den ena eller den andra av partnerna.

Så, om en kvinna är HIV-positiv:

Modern medicin är kända metoder för uppfattning, där signifikant minimerar risken för HIV-överföring till fostret. Tyvärr ger ingen av dessa metoder en absolut garanti för att barnet inte blir smittade.

Om en kvinna är HIV-positiv och en man är hiv-negativ, då är det under konceptionen en risk för infektion hos mannen. För att förhindra att detta händer bör en kvinna använda ett självinsemineringssats. För att göra detta samlas partnerns spermier i ett sterilt kärl och kvinnan befruktas under den period som är mest fördelaktig för uppfattningen, det vill säga under ägglossningen

Om HIV-positiv man:

I det här fallet finns det risk för infektion hos kvinnan. Ett barn genom faderns sperma kommer inte att infekteras direkt, men kommer att bli infekterat från moderen (naturligtvis om hon är smittade under en oskyddad handling). För att skydda en kvinna, rekommenderar läkare att planera uppfattningen på de mest gynnsamma dagarna för befruktning, såväl som i de perioder då en viral belastning av en man inte är bestämd.

Ett annat alternativ är möjligt - rengöring av sperma från sädesvätska. Sålunda reduceras virusbelastningen och viruset detekteras inte. Italienska läkare som använde denna metod befruktade 200 kvinnor, och ingen av dem blev bärare av humant immunbristvirus.

Ett annat alternativ är artificiell insemination, där en annan mans sperma används för befruktning.

HIV-infektion och graviditet

HIV-infektion idag är tyvärr en mycket vanlig sjukdom. Per den 1 november 2014 var det totala antalet HIV-infekterade registrerade ryssar 864 394 personer, och i 2016 i vissa städer översteg det epidemiologiska tröskelvärdet till och med. Bland dem är kvinnor i fertil ålder som är villiga och kan uppfylla sin lust att få barn. Med ett noggrant planerat tillvägagångssätt och samordnade arbeten hos patienten och läkare på flera nivåer är det möjligt att få ett hälsosamt barn med minimal risk för din egen hälsa.

Forskning för att hitta den mest effektiva uppsättningen åtgärder för att förhindra överföring av viruset kring moderen till barnet har genomförts i mer än ett år. Dessa studier började med undersökning och behandling av HIV-infekterade kvinnor i Malaysia, Moçambique, Tanzania och Malawi, det vill säga de länder där andelen HIV-infekterade kvinnor i fertil ålder uppnådde 29% (!) Av det totala antalet kvinnor. Problemet var brådskande att det i dessa och flera andra länder var en extremt hög nivå av moder- och spädbarnsdödlighet. Ytterligare studier genomfördes i ett antal europeiska länder, vissa system för hantering av gravida kvinnor och förebyggande åtgärder för födseln utvecklades, vilka nu regleras i standarden för sjukvård.

HIV-infektion är en kronisk infektionssjukdom som orsakas av två typer av humant immunbristvirus (HIV-1 och HIV-2). Kärnan i denna infektion är att viruset integreras i immuncellerna (direkt in i det genetiska materialet i cellen) i kroppen, skadar och undertrycker sitt arbete. Vidare reproducerar de skyddande cellerna kopior, som också påverkas av viruset. Som ett resultat av alla dessa processer sker en gradvis förstörelse av kroppens immunförsvar.

HIV-infektion saknar några specifika symptom, det är farligt vid utvecklingen av opportunistiska (samtidiga) infektioner och maligna neoplasmer. Detta beror på det faktum att organismen inte kan motstå invasionen av den patogena floran från utsidan, även reproduktionen av den patogena och villkorligt patogena floran i sin egen organism och det onkologiska skyddet av organismen reduceras också. I kroppen uppstår genetiska störningar regelbundet på mobilnivån, vanligen "onormala" celler förstörs snabbt och bär inte fara, medan hivinfektion har samma antal dödarceller (en speciell population av celler som känner igen det förändrade genetiska materialet och förstör det). Kroppen är försvarslös, inte bara mot onkologi, men också före förkylning. Det extrema skedet av HIV-infektion är förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).

Källan för HIV-infektion är människor som är infekterade med HIV vid något stadium av sjukdomen, inklusive under inkubationsperioden.

Vägar för överföring

1. Naturlig: kontakt (främst sexuell i alla typer av sexuell kontakt) och vertikal (från moder till foster via blod).

- artefaktuella icke-medicinska (användning av smutsiga verktyg för manikyr, pedikyr, piercing, tatuering, användning av en gemensam spruta för intravenös drogbruk);

- artefaktuell (viruspenetration som ett resultat av transplantation av vävnader och organ, transfusion av blod och plasmakomponenter, användning av givarsperma).

Diagnos av HIV i graviditet:

1. Bestämning av antikroppar mot HIV genom ELISA utförs tre gånger under graviditeten (vid registrering, vid 30 veckor och 36 veckor). Om ett positivt resultat erhålls för första gången utförs blottning.

HIV-testning görs alltid med patientens samtycke, nyligen har i vissa centra en kvot tilldelats för en engångsundersökning av fadern till ett barn för hiv.

Inledningsvis utförs pre-test counseling, en smittsam och sexuell historia samlas in, närvaron, naturen och erfarenheten av dåliga vanor och berusningar bestäms. Du bör inte förolämpas av obstetrikern-gynekologen för de till synes olämpliga frågorna om intravenösa droger och antalet sexpartner, om alkohol och rökning. Alla dessa data gör att du kan bestämma din risknivå i den obstetriska planen, och det handlar inte bara om hivinfektion. Du kommer också att få veta vad HIV-infektion är, hur det hotar en person, hur det överförs och hur du kan förhindra infektion, vad resultaten kan vara och i vilken tidsram. Du kan ha läst och i kursen om de viktigaste aspekterna av detta problem (vi hoppas det), men lyssna på doktorn och kanske kommer du att få nya frågor som du skulle vilja fråga. Anse inte pre-test counseling en formalitet.

Efterprövningsrådgivning ges om ett positivt resultat erhålls för hiv. All samma information upprepas som i pre-test rådgivning, för nu är den här informationen inte längre informativ, men praktisk. Det förklarar sedan i detalj hur effekten av HIV-infektion på graviditeten, risken för överföring till fostret och hur man minimerar det, hur man bor vidare med en sådan sjukdom, hur man behandlar den och vart man ska gå i vissa fall.

Patienten ska konsulteras av en smittsam sjukdomsspecialist vid AIDS-centret (inpatient eller öppenvård, detta beror på den obstetriska situationen) och registreras. Utan ett konto är det omöjligt att få läkemedel mot antiretroviral terapi, de ges till rabatt, och väldigt få personer har råd att köpa dem. Priset på droger varierar från cirka 3000 till 40.000 tusen rubel för ett läkemedel, och som regel får patienten från två till fem typer av droger.

2. Immun och linjär blotting är en mycket känslig testmetod för att bekräfta eller avvisa diagnosen HIV-infektion. Denna metod kommer att användas om ett tvivelaktigt eller positivt resultat för antikroppar mot hiv har kommit. I det här fallet (om blodet tas i det andra steget i studien) skickas resultatet till prenatalkliniken "HIV arresteras".

3. Bestämning av immunstatus.

Immunstatus är antalet CD4 + T-celler i en kubik millimeter blod. Dessa är skyddande celler i lymfocytiska systemet, deras antal återspeglar graden av infektion i immunsystemet, djupet hos den smittsamma processen. Beroende på antalet CD4 + T-celler väljs aktiviteten av antiretroviral terapi.

I en frisk person ligger antalet CD4 + T-celler inom intervallet 600-1900 celler / ml blod. Omedelbart efter infektion (efter 1-3 veckor) kan cellerna minska dramatiskt (men vi ser sällan en patient på detta stadium), då börjar kroppen motstå och antalet lymfocyter ökar men når inte initialnivå. Vidare minskar nivån av CD4 + T-celler gradvis med cirka 50 celler / ml per år. Under lång tid kan kroppen motstå hivinfektion på egen hand, men med graviditetens början förändras situationen, där receptet för godkända antiretrovirala läkemedel görs till alla kvinnor utan undantag.

4. Bestämning av viral belastning. Viral belastning återspeglar antalet kopior av viralt RNA (genetisk basis) som cirkulerar i blodet. Ju större denna indikator desto farligare sjukdomsförloppet är desto snabbare är immunförsvaret och ju högre risken för överföring på något sätt. En indikator på mindre än 10 000 kopior i en μl anses vara en låg viral belastning och mer än 100 tusen kopior / μl är höga.

5. Express - HIV-testning. Denna typ av forskning utförs om en kvinna går in i barnsjukhuset utan undersökning, och det finns ingen tid att vänta på ELISA-resultat för hiv (nödsituation som kräver leverans). I en sådan situation tas blod för ELISA och snabb testning samtidigt. Den slutliga diagnosen "HIV-infektion" på resultatet av det snabba testet kan inte ställas in. Men det positiva eller tvivelaktiga resultatet av en sådan nödanalys är redan en indikation för att utföra HIV-kemoprofilaxa vid förlossning och förskrivning av antiretroviral profylax för barnet på den första dagen (sirap). Den sannolika toxiska effekten av ett kemoterapeutiskt läkemedel är oförenligt med det möjliga förebyggandet av HIV-överföring till barnet. Därefter, inom 1 - 2 dagar, kommer resultatet av ELISA, beroende på resultatet, att genomföras en ytterligare undersökning, som rådgör med smittsjukdomsspecialisten för AIDS-centret.

Planering för graviditet med hiv

Genomförandet av sin födelsefunktion är rätt för varje kvinna, oavsett hur andra är oroade för detta. Men i händelse av hivinfektion är en planerad graviditet praktiskt taget den enda chansen att föda en hälsosam baby och inte överföra viruset. Det finns också familjer där endast en make är infekterad. Därefter beskriver vi hur uppfattningen utförs i dessa fall.

1. Båda makarna är smittade.

- Full undersökning av paret för signifikanta infektioner. Hepatit B- och C-test, mikroreaktion för syfilis, STI-test (gonorré, klamydia, trichomoniasis, ureaplasma, mykoplasma), herpesvirus, cytomegalovirus och Epstein-Barr-viruset bör testas. Alla identifierade sjukdomar ska behandlas så fullständigt som möjligt, eftersom detta minskar risken för intrauterin infektion hos fostret.

- Allmänna undersökningar (allmänna blod- och urintester, biokemiskt blodprov, fluorografi, expertråd om indikationer).

- Samråd med smittsamma sjukdomsspecialisten i AIDS-centrumet och aktuell förskrivning av högaktivt antiretroviral behandling (HAART) till båda parter. Detta är nödvändigt för att minska virusbelastningen och för att säkerställa partners så mycket som möjligt, eftersom de kan infekteras med sårade virustyper. Dessutom muterar viruset oundvikligen in i människokroppen.

2. Hustrun är smittad, mannen är frisk.

Denna situation är den mest "enkla" för läkare när det gäller säker uppfattning, eftersom oskyddat sex inte krävs, men med stora risker för det ofödda barnet.

- Du bör också göra en allmän undersökning och specifika tester för infektioner, behandla de identifierade infektionerna.

- En kvinna behöver konsultera en infektionssjukdomsspecialist för hiv-infektionscentrum, om hon inte är registrerad än, registrerar sig, informerar om den planerade graviditeten och får läkemedel mot antiretroviral terapi.

- Konstgjord insemination är det säkraste sättet att bli gravid. Det här är sättet på att kvinnor under artificiell tid sätts in i partnerns sperma i slidan under ägglossningen (den 12-15: e dagen i menstruationscykeln).

3. Mannen är smittad, fruen är frisk.

Det är mycket lättare för en kvinna att få HIV-infektion genom kontakt med en smittad man än en man under samma förhållanden. Detta sker på grund av att kontakten mellan sperma och vaginala slemhinna är mycket längre än hudkontakt och slemhinnor i penis med vaginala hemlighet. Av denna anledning är naturlig uppfattning i denna situation förknippad med en hög risk för infektion, och ju fler försök, ju högre sannolikheten är.

- Den allmänna undersökningen och behandlingen är densamma som i tidigare fall.

- Den föredragna metoden för uppfattningen är att införa renad spermie i kvinnans vagina på dagarna med ägglossningen. Få människor vet att spermierna själva inte kan infekteras med immunbristviruset, men den seminalvätska som omger dem, har däremot en mycket hög viral belastning. Om du kommer in i den rengjorda sperma är risken för infektion minimal (virushalten under rengöring kan minskas till 95%). Denna metod är det föredragna paret med den angivna infektionshistoriken.

- I vissa fall används in vitro fertilisering (IVF, ICSI). Dessa metoder används som regel om partnerens spermierpatologi också är tillgänglig (azoospermi, asthenozopermi och andra) eller andra former av infertilitet.

Genomförande av graviditet med hiv

1. Hur påverkar graviditeten hivinfektion?

Graviditet - ett tillstånd av naturlig immunosuppression på grund av den höga nivån av progesteron (ett hormon som bevarar graviditet). Någon undertryckande av immunitet är nödvändig för att försäkra sig om att moderens kropp inte avvisar fostrets kropp, eftersom barnet är en självständig organism som halvt ärver farens genetiska material och därför är främmande.

I avsaknad av antiretroviral behandling kan HIV under graviditeten gå från ett latent stadium till ett stadium med komplikationer som hotar inte bara hälsa utan också livet.

Med snabb behandling är det ingen signifikant förändring i utvecklingen av HIV-infektion. Enligt vissa uppgifter förbättras immunitetstillståndet ens efter födseln, men de vet fortfarande inte hur man ska förklara det, men det finns sådana data.

Under graviditeten observeras en kvinna som lever med hiv i två obstetrikare - gynekologer. En obstetrikare-gynekolog vid en moderskapsklinik ger generell hantering av graviditet, föreskriver undersökning enligt order nr 572 och behandling av obstetrisk patologi (hot om att graviditet, illamående och kräkningar av gravida kvinnor, preeklampsi och andra) upphör.

En obstetrikare-gynekolog vid AIDS-centret undersöker patienten minst tre gånger under graviditeten. Här kombineras obstetrisk undersökning med data om immunstatus och viral belastning, baserat på en uppsättning undersökningar, utveckling av hanteringsteknik och behandling, det är möjligt att byta antiretroviral behandling eller tillsätta ett annat läkemedel till regimen. Under det senaste besöket på 34-36 veckor ges patienten inte bara ett läkarintyg, utan också ett läkemedel för HIV-kemoprofilax vid laboration (intravenös administrering) samt ett läkemedel för HIV-kemoprofylax för barnet i form av sirap. Dessutom ges kvinnan ett detaljerat schema för användningen av båda formerna av droger.

2. Hur påverkar hivinfektion graviditet?

Naturligtvis är vi först och främst intresserade av risken att överföra viruset till barnet. Andra komplikationer av graviditet är sällan direkt relaterade till HIV-infektion. Möjligheten att bli gravid påverkar inte infektionen direkt.

Utan HIV-kemoprofylax är risken för överföring mellan moder och foster mellan 10% och 50%. Överföring av viruset kan göras på flera sätt:

1. Infektion under graviditeten.
2. Infektion vid förlossning.
3. Infektion vid amning.

Procentandelen av infektioner av barnet visas i figuren.

I denna fråga finns det många aspekter och risker som bestämmer resultatet av graviditeten med hiv.

Materiella aspekter:

- viral belastning (ju högre virusbelastningen är, desto högre risk för HIV-överföring till barnet).

- immunförsvaret (ju mindre antal CD4 + T-celler är, desto mindre skyddas moderns kropp och ju högre är risken för att införa bakteriella, virala och svampkomplikationer som inte kan påverka barnet).

- associerade sjukdomar och dåliga vanor.

Alla kroniska sjukdomar (särskilt inflammatoriska) på ett eller annat sätt minskar immunförsvaret. Din läkare är särskilt intresserad av att ha hepatit B och C (som inte är ovanligt hos kvinnor som tidigare använt injektionsdroger eller har sex med en läkemedelsanvändare), STI (syfilis, gonorré, klamydia, trichomoniasis etc.) samt dåliga vanor (alkohol, rökning, droger och psykoaktiva ämnen i det förflutna eller för tillfället). Droger är risken för direkt intravenös infektion med ett antal infektioner, liksom bildandet av svåra komplikationer, från infektiv endokardit till sepsis. Alkohol är en signifikant faktor vid bildandet av immunbrist i sig, och i kombination med befintlig HIV-infektion försvårar prognosen signifikant.

Obstetrisk - gynekologiska aspekter under graviditeten:

- Ibland blir det nödvändigt att utföra en invasiv diagnos under graviditeten (amniocentes - tar amniotvätska, cordocentes - tar blod från navelvenen), om en frisk kvinna utför dessa aktiviteter med minimal risk (mindre än 1% spontan abort och läckage av fostervätska), sedan för en smittad kvinna patienter, dessa manipuleringar kan vara farliga, eftersom möjligheten att överföra viruset till barnet ökar. I händelse av en sådan situation, när en genetiker (eller ultraljudsrevisor) rekommenderar en invasiv diagnos är det nödvändigt att förklara alla risker för patienten (fostrets möjliga födelse med det genetiska syndromet och en ökad risk för infektion), väga och fatta ett överenskommet beslut. Det slutliga beslutet tas alltid av patienten.

- Placentans patologi (kronisk placentainsufficiens, placentit). I många patologiska patologer lider en av dess huvudfunktioner - barriär, därmed förutsättningarna skapas för att viruset ska komma in i ett barns blodomlopp. Viruset kan också komma in i placentans celler och multiplicera, och infektera sedan fostret.

Under födseln (för mer information se artikeln "Födseln och postpartumperioden med HIV-infektion")

- för tidig öppning av fostretsblåsan och ruptur av vatten,
- snabb leverans
- långvarig arbetskraft och anomalier av arbetskraft,
- födelsestrauma.

Risker från barnet (för mer information, se artikeln "Barnfödsel och postpartumperioden med HIV-infektion"):

- stor frukt,
- prematuritet och undernäring av ett foster som väger mindre än 2500 gram,
- första barn av tvillingar,
- intrauterin infektion hos fostret med hudskador (pemfigus hos nyfödda, vesikuloskopos),
- intag av fostervätska och aspiration (inandning av fostervätska).

Kemoprofylax av HIV-överföring under graviditeten

För kemoprofylax av HIV-överföring används droger från samma område som för grundbehandlingen. Vissa läkemedel är dock kontraindicerade. De är inte föreskrivna, och om en kvinna fick dem före graviditeten, ersätts de med de som är tillåtna. Listan över rekommenderade droger är föreskrivet i Ryska federationens order daterad 30 december 2014, nr 2782-s.

beredningar:

1) HIV-proteashämmare (nelfinavir, atazanavir, ritonavir, darunavir, indinavir, lopinavir + ritonavir är ett kombinationsläkemedel, fosamprenavir, saquinavir, telaprevir).

2) Nukleosider och nukleotider (Telbivudin, Abakavir, Fosfazid, Didanosin, Zidovudin, Stavudin, Tenofovir, Entecavir, Lamivudin).

3) Icke-nukleosid revers transkriptashämmare (nevirapin, efavirenz, etravirin).

Alla dessa läkemedel är föreskrivna under 14 veckor (i tidigare perioder är läkemedlets teratogena effekt möjlig, det vill säga provokationella medfödda deformiteter hos fostret). HAART-läkemedel (högaktivt antiretroviral behandling) påbörjas, även om HIV-infektion upptäcktes flera dagar före leverans, eftersom de flesta fall av prenatal infektion uppträder under tredje trimestern. Prescribing behandling bidrar till att väsentligt minska virusbelastningen nästan omedelbart vilket minskar risken för överföring till barnet. Om hiv-statusen är känd under lång tid och patienten får behandling, ska den inte stoppas (byte av läkemedel är möjligt). I sällsynta fall, vid tidpunkten för första trimestern, slutar de att ta HAART-läkemedel (alla samtidigt).

Biverkningar och toxiska effekter av HAART-läkemedel:

- effekter på blodsystemet: anemi (minskning av hemoglobin och röda blodkroppar), leukopeni (minskning av leukocyter), trombocytopeni (minskning av koagulering av blodceller - blodplättar);

- dyspeptiska fenomen (illamående, kräkningar, halsbränna, smärta i rätt hypokondrium och epigastria, aptitlöshet och förstoppning);

- hepatotoxicitet (onormal leverfunktion), som upptäcks genom biokemiska blodprov (bilirubiner, AlAT, Asat, alkaliskt fosfatas, GGT), i allvarliga fall, kliniskt (gulsot, klåda, blödningsavföring, urinmörkning och andra symtom);

- dysfunktion i bukspottkörteln (pankreatit), manifesterad av smärta i vänster hypokondrium eller girdling, illamående, kräkningar, feber, diarré och förändringar i analyser (ökning av blod och urinamylas);

- osteoporos och osteopeni (ökad benbräcklighet) utvecklas som regel med långvarig användning;

- huvudvärk, svaghet, dåsighet

- allergiska reaktioner (ofta av typen av urtikaria).

Risk för HAART hos fostrets del:

- Den toxiska effekten på det hematopoietiska systemet är samma som hos moderen.

- Barn på HAART är vanligtvis födda med mindre vikt än i befolkningen, och i de tidiga stadierna i livet blir de långsammare. Därefter utjämnas skillnaden och det finns inga signifikanta skillnader i fysisk utveckling.

- Effekten av HAART-läkemedel på bildandet av det fosterala nervsystemet diskuterades tidigare, men för närvarande är det fortfarande slutsatsen att psykomotoriska försvagande och neurologiska symptom är relaterade till moderns användning av droger. I avsaknad av en narkotisk historia har indikatorerna för psykomotorisk utveckling av barn från HIV-infekterade mödrar för behandling och andra barn inte någon signifikant skillnad.

Riskerna med HAART för fostret är inte jämförbara med de potentiella fördelarna med behandlingen.

Efter starten av kemoprofylax tas patienten till kontrollen vid AIDS-centret. Hon är inbjuden att konsultera framträdanden för att bedöma läkemedlets effekt, för att övervaka efterlevnad (vidhäftning till behandling, efterlevnad av föreskriven behandling), tolerans och svårighetsgrad av biverkningar. Under besöket, en allmän undersökning, en undersökning av patient- och laboratorietester (mer om dem strax nedanför). Efter starten av kemoprofylax utförs den första kontrollundersökningen 2 veckor senare och därefter var 4: e vecka fram till leverans.

- OAK återkommer vid varje tillskott, eftersom den vanligaste biverkningen av HAART-läkemedel (i synnerhet azidothymidin) är en toxisk effekt på det hematopoietiska systemet och utvecklingen av anemi, trombocytopeni, granulocytopeni (minskning av antalet blodkroppar).

- Antalet CD4 + T-celler beräknas vid 4, 8, 12 veckor efter påbörjandet av profylax och 4 veckor före det förväntade levereringsdatumet. När detekteras antalet CD4 + T-celler med mindre än 300 celler / ml, revideras kemoprofylaxisordningen till förmån för mer aktiva droger.

- Viral belastning övervakas efter 4, 12 veckor från behandlingsstart och 4 veckor före förväntad leverans. En viral belastning på 300 000 exemplar per ml tjänar också som indikation på förbättrad behandling. Den höga virala belastningen som identifierats före födseln tjänar som en ytterligare indikation för kejsarsnittoperation.

Samtidig medicinering

1. Mottagning av multivitaminkomplex för gravida kvinnor (elevit pronatal, vitrum prenatal, feminin natalkea I och II).

2. Järnberedningar vid utveckling av anemi (sorbifer, maltofer och andra).

3. Hepatoprotektorer med tecken på giftig leverskada (Essentiale).

HIV-infektion hos kvinnor i fertil ålder är inte kontraindikation för graviditet, men ett allvarligt och tankeväckande tillvägagångssätt krävs. Kanske finns det inte så många patologier där nästan allt beror på patientens och läkarnas samordnade arbete. Ingen garanterar en kvinna med hiv ett hälsosamt barns födelse, men ju mer en kvinna är engagerad i behandlingen, desto mer sannolikt är chansen att uthärda och föda ett oinfekterat barn. Graviditet kommer att åtföljas av ett stort antal olika droger, vilket också är riskabelt för fostret, men det tjänar alla ett bra syfte - födelsen av en oinfekterad baby. Ta hand om dig själv och var frisk!