Vilka är de viktigaste överlevnadsfaktorerna för prematura barn i veckan? Hur länge kan barnet räddas?

Mat

Amerikanska forskare som undersökte nyfödda födda under perioden 22-24 veckor kom till slutsatsen att överlevnadsfrekvensen och frånvaron av allvarliga kognitiva och motorisk funktionsnedsättning bland sådana barn ständigt ökar.

Vad påverkar överlevnaden för för tidiga nyfödda, och när det är värt att oroa sig för barnet?

Viktiga riskfaktorer

Sannolikheten att överleva barnet är direkt beroende av dessa två faktorer:

 1. Behandlingstiden.
 2. Vikt vid födseln.

Gestationsåldern, som också kallas fostrets gestationsålder, är en indikator som indikerar antalet veckor av en kvinnas graviditet.

Ju högre gestationsålder för det för tidiga fostret desto större är risken att barnet kommer att överleva. Enligt statistik har en baby född med en vikt över 1,5 kg en stor chans att överleva. Spädbarn som väger upp till 1,5 kg utgör bara 1% av levande födslar.

Grad av fosterutveckling

En för tidig baby är född före den 37: e graviditetsveckan. Dessa barn har mindre än normala vikt- och storleksindikatorer, såväl som otillräcklig utveckling av organismen som helhet. Det finns fyra grader av fostrets prematuritet:

 • Första graden: gestationsålder 36-37 veckor, vikt 2-2,5 kg., Höjd 40-48 cm.
 • Andra graden: graviditetsålder 32-35 veckor, vikt 1,5-2 kg., Höjd 37-40 cm.
 • Tredje graden: gestationsålder 28-32 veckor, vikt 1-1,5 kg., Höjd 35-37 cm.
 • Den fjärde graden: graviditetsålder mindre än 28 veckor, vikt mindre än 1 kg., Höjd mindre än 35 cm.

Ett spädbarn anses ha en chans att överleva med en kroppsvikt på mer än 500 gram.

Låt oss undersöka i detalj hur länge barnet kan överleva:

 1. Den första graden är den mest oskyldiga. I detta fall föds barnet med en liten brist på vikt och storlek, men de grundläggande vitala tecknen är normala, barnet kan existera utanför moderns livmoder och är ganska moget.
 2. Med den andra graden varierar vikten och höjden från 1,5 till 2 kg, barnet måste ges med tidig medicinsk vård, under speciella förhållanden och en speciell utfodring.
 3. För första och andra graden av prematuritet har barnet följande särdrag:

 • Muskeltonen är något sänkt, men samtidigt kan barnet fritt röra armarna och benen, det är huvudsakligen aktivt.
 • Bra hudtillstånd, rosa färg. Bröstvårtor är målade, väl urskiljbara.
 • Förekomsten av fluffhår.
 • Platsen för naveln strax under mitten av buken.
 • Total tunnhet.
 • Mjuka naglar täcker fingertopparna till toppen.
 • Med den tredje graden av prematuritet förekommer barnlossning mycket tidigt respektive barnets vikt är kritiskt liten. Barnet behöver en långsiktig återhämtning, läkare av olika specialiteter ser på honom för att kunna reagera i tid till förekomsten av de första symptomen på sjukdomen.
 • Den fjärde graden är den farligaste. En bebis är född före den 28: e veckan av graviditeten. Barnet är födt litet med en kritiskt låg vikt. I det här fallet når barnet inte mognad och omvärlden är ett riktigt test för honom. En av fem barn i den fjärde graden av prematuritet är en levande född, men många av dem dör utan en månad.
 • Den tredje och fjärde graden kallas också djupt. Följande tecken är karakteristiska för ett spädbarn:
  • Mycket sänkt muskelton, slöhet, sömnighet, ben och armar förlängd.
  • Huden är tunn, mörkröd, med rynkor och svullnad.
  • Färgen på bröstvårtor skiljer sig knappt från huvudskinnets färg.
  • Naveln är mycket låg.
  • Armarna och benen verkar vara mycket korta och huvudet är för stort jämfört med kroppen.
  • Naglarna är mycket mjuka, korta.
 • Det finns ingen klart definierad gräns mellan graderna, det beror helt på barnets individuella utveckling, så alla tecken på förtid kan observeras om ett barn, medan den andra kanske inte har dem alls.

  Hur länge kan du rädda en bebis?

  Ett för tidigt barn bryter upp med moderns livmoder i förtid, därför är de förhållanden som han faller olämpliga för honom:

  1. annan temperatur;
  2. tryck;
  3. utrymme;
  4. luft och så vidare

  Innan du svarar på frågan om hur många veckor barn överlever, är det nödvändigt att veta att ju längre gestationsperioden, ju bättre smulan anpassar sig till förändringarna.
  Varje graviditet är unik och det finns alltid hopp om att rädda det för tidiga barnet.

  Statistik för förtida födsel säger följande:

  • Upp till 8% av alla födda är för tidiga. Det innebär att i genomsnitt ett hundra kvinnor i stället ger åtta för tidigt, och de återstående 92 barnen visas i tid.
  • Cirka 6% av prematura barn föder 22-27 veckor, cirka 20% av dem kan sparas.
  • 30% av föregående barn förekommer vid 28-32 veckor, cirka 60% är födda levande.
  • De återstående fallen faller vid 32-37 veckors graviditet. Vanligtvis utvecklas barnet tillräckligt bra och blir snabbt i vikt. Inom några månader är barnet inte annorlunda från kamrater.

  Vilka åtgärder ska vidtas?

  För tidig födsel kan det ske av olika anledningar, många av dem kan inte kontrolleras, men det finns fortfarande vissa regler för föräldrar som vill ta hand om den framtida bebisens hälsa.

  1. Kontrollera med en läkare. Helst bör detta ske före konception, både för kvinnor och män. Även om det verkar som allt är i ordning, är det värt att vara säker. När allt kommer omkring kan en mängd olika infektioner skada barnet i livmodern.
  2. Bli registrerad i samråd i tid och prata med din läkare om alla dina sjukdomar.
  3. Det är nödvändigt att undvika direkt kontakt med sjuka under graviditeten, för att inte äventyra fostret.
  4. Undvik stressiga situationer under hela graviditeten. Om en kvinna har för stressigt arbete, bör du rådgöra med en läkare om att ta lugnande medel.
  5. Undvik stark fysisk ansträngning och lyft inte i något fall. Om en kvinna vill hålla sig i form bör du bara göra de övningar som rekommenderas för kvinnor i positionen, och endast under tillsyn, till exempel, anmäla sig till fitness för förväntade mammor. Det blir bättre om tränaren upprättar ett individuellt program, med hänsyn tagen till graviditetens längd och läkarens instruktioner.
  6. Det är också nödvändigt att övervaka näring så att barnet får tillräckligt med näringsämnen.

  Först och främst behöver du konsultera en läkare, eftersom varje situation är unik på sin egen väg och kräver ett individuellt tillvägagångssätt.

  Så överlevnaden av prematura barn beror på graden av prematuritet, men chanserna varierar beroende på egenskaperna hos en viss nyfödd. Den största överlevnadsgraden bland barn födda med första eller andra graden. De minsta chanserna är de smulor som förekommer med en fjärde grad av prematuritet - mindre än 28 veckors graviditet.

  Minimiperiod för livskraftig förlossning

  Officiella handlingar godkända av Ryska federationens hälsovårdsministerium på rekommendationer från Världshälsoorganisationen, bestämmer tidpunkten för förtida födseln, under vilken det är möjligt att föda ett livskraftigt barn. Kriterierna för behovet av sjukvård för nyfödda inkluderar de ungefärliga graviditetsperioder där barnet är född.

  Minsta och fysiologiska arbetstid

  Det bästa utseendet är en bebis födelse på den 40: e veckan, men endast var tionde gravid kvinna kan bry sig om. Detta är en idealisk tid för förlossning, och i livet är det sällan något som är perfekt. På 40 veckor ger naturen de nödvändiga förutsättningarna för en hälsosam baby, och den generiska processen gick utan komplikationer.

  Fostrets utveckling i livmodern måste vara fullständig. Kliniska studier har visat att små avvikelser från den pediatriska normen inte har någon signifikant effekt på den nyfödda.

  Hur länge kan du föda en levande baby? Under en lång tid i modern pediatrik anses fullfödda vara termen från 37 till 42 veckor. Den första förlossningsveckan räknas från den första dagen av den sista menstruationen och kontrolleras enligt ultraljudsdata i varje trimester.

  En heltermånad bebis kan ges från den 37: e till den 40: e veckan inklusive. Vid 36 betraktas det fortfarande på heltid, på 41 och 42 är det eftermognat. Förra veckan, frågan om hjälpåtgärder för att stimulera födelseprocessen eller tidig leverans med en kejsarsnitt.

  I WHO: s rekommendationer, som grundades i Ryska federationens föreskrifter, var det viktigaste kriteriet för fysiologin för ett barns födelse vid en tidpunkt som bestämdes av naturen, och dess livskraft, graviditetsperioden och inte nyföddets vikt och höjd, även om indikatorerna beaktas. En kvinna ger en fullfödd bebis endast 37, 38, 39 och 40 veckor. Från 22 till 36 anses det för tidigt, vid 41 och 42 - för tidigt.

  Graden av prematuritet och indikatorer

  Medicinsk vård för livsstöd under förlossning förekommer från den 22: a graviditetsveckan, förutsatt att barnet väger minst 500 g och kroppslängden är 25 cm eller mer. I statistiken ingår barn födda levande som har nått 1 kg och 35 cm höjd från vecka 28. Från 22 till 27 erbjuds medicinsk hjälp och nödvändiga vårdåtgärder vidtas. Om ett sådant barn har bott i mer än en vecka, registrerar de det levande.

  De viktigaste kriterierna för att placera i sjukdomshistoria per vecka av graviditeten:

  • 22-27 - 4 grad av prematuritet, vikt från 0,5 till 0,999 kg;
  • 28-31 - 3 grad av prematuritet, - 1 kg - 1,5 kg;
  • 32-35 - 2 grad av prematuritet, - 1, 501 kg - 2,0 kg;
  • 36 (ibland 36-37) vecka - 1 grad av prematuritet, - 2,001-2,5 kg;
  • 37-40 - anses vara full-term;
  • 41-42 - överfört.

  Enligt WHO: s rekommendationer anses förlossning som inträffade mellan 22 och 37 veckan för tidig. Ett barn född vid 37 veckor är redan listat född i minimiperioden för fysiologisk födelse, om barnet föddes en vecka tidigare - det är fortfarande inte helt uppfattat till den nedre gränsen för normalitet.

  Överlevnad vid varje skede

  4 grad av prematuritet - en period då barnet inte är tillräckligt berett för livet utanför moderns livmoder. Det handlar inte bara om låg vikt, men också i underutvecklingen av vitala organ. Om sjukhuset har den nödvändiga utrustningen och specialutbildad personal, finns det minimal chans att en nyfödd överlever. Därför utförs registrering, som en levande, endast från vecka 28 eller 7 dagar efter födseln.

  Vid grader 3 noteras ca 50% överlevnad, orsaken till hög mortalitet i de omogna lungorna. Om de kunde förbereda sig före leveransen överlever barnet.

  Vid 2 och 1 grader, under moderna förhållanden, är det möjligt att spara nästan alla barn. Trots 100% överlevnad av spädbarn med 1 och 2 grader av prematuritet, försöker läkare att förlänga graviditeten till minst den lägsta fysiologiska perioden. Ingen toppmodern utrustning kan ersätta moderlivet när det gäller leverans, komfort och optimala naturförhållanden.

  I veckorna när barnet fortfarande är listat som för tidigt förekommer övergången till omvärlden. Kroppen genomgår radikala förändringar för att säkerställa anpassning utanför moderen, förverkligandet av oberoende andning och matning.

  För att förhindra för tidig födsel måste varje kvinna följa medicinska föreskrifter, ta största hand om sin egen kropp och sitt framtida barn, som ska födas. Barnens liv och hälsa är beroende av mamman.

  Prematur baby

  Prematur tror barn födda under perioden från 22: e till 37: e graviditetsveckan med en födelsevikt på mindre än 2500 till 2700 g och kropp längd 45-47 cm mindre än den mest stabila indikator -. Dräktighets.

  Fostret är livskraftigt (enligt WHO) med en kroppsvikt på 500 g och däröver, en kropps längd av 25 cm eller mer och med en gestationsperiod på mer än 22 veckor. genom förtid statistik (spontan eller inducerad abort med tidpunkten för när fostret bedöms viabla) bland levande födda omfattar endast barn från 28 veckors graviditet med en vikt 1000 g eller mer och en kroppslängd på 35 cm eller mer. Av de levande levande med en kroppsvikt på 500-999 g, är nyfödda som har bott 7 dagar efter födseln föremål för registrering.

  Det finns fyra grader av prematuritet.

  Jag examinerar -36-37 veckor - 2001-2500 gram
  II grad -32-35 veckor -1501-2000 gram
  Grad III -31-28 veckor -1001-1500 gram
  Grad IV - Mindre än 28 veckor - Mindre än 1000

  Etiologi. De vanligaste orsakerna till prematuritet: livmoderhalsbrist, livmodermissbildningar, extragenital patologi, infektionssjukdomar hos en gravid kvinna; fetalt patologi (utvecklingsdefekter, antenatal patologi, medfödda sjukdomar), patologi av graviditet och förlossning (toxikos, immunologisk inkompatibilitet mellan den gravida kvinnan och fostret, för tidig avlossning av moderkakan, prematur hinnbristning), såväl som faktorer som yrkesrisker, ålder av den gravida under åldern av 20 och över 35 år gammal, dåliga vanor (alkoholism, narkotikamissbruk, rökning).

  Kliniska tecken på prematuritet

  Utseendet hos det för tidiga barnet beror på graden av prematuritet.

  · En djupt för tidig bebis (kroppsvikt mindre än 1500 g) har en tunn, rynkad hud av mörkröd färg, rikligt täckt med ostliknande smörjmedel och pistol (lanugo). Enkel erytem tar upp till 2-3 veckor. Det subkutana fettskiktet uttalas inte, bröstvårtorna och isolaen hos bröstkörtlarna är knappt synliga; auriklar är plana, formlösa, mjuka, pressade till huvudet; naglarna är tunna och når inte alltid nagelsängens kant; naveln ligger i den nedre delen av buken. Huvudet är relativt stort och är 1/3 av kroppens längd, lemmarna är korta. Suturerna av skallen och fontanellerna (stora och små) är öppna. Benen i skallen är tunna. Vid flickor gynnar könsorganet som ett resultat av underutvecklingen av labia majora, klitoris

  Funktionella tecken på ett för tidigt bebis reduceras muskelton, slöhet, svagt gråta eller squeak, brist på svårighetsgrad eller brist på att svälja och suga reflexer. Antalet respiratoriska rörelser varierar från 36 till 82 1 min, andnings yta, ojämn djup markerad förlängning av enskilda andetag, andnings pauser av varierande längd, apné respiratoriska rörelser med svårigheter att andas ut (kallas gaspsy). visas, hos pojkarna, nedstiger testiklarna inte i pungen.

  behandling

  För tidiga barn behandlas i en särskild avdelning med en lufttemperatur på 25 ° C med en fuktighet på 55-60%. Individuella förhållanden skapas med hjälp av inkubatorer eller ytterligare uppvärmning av sängen. Under de första dagarna av livet används inkubatorer av sluten typ för ammande barn som väger 2 kg eller mindre.

  Friska prematura barn släpps hemma när de når en kroppsvikt på 2 kg, men inte tidigare än 8-10 dagar.

  Friska prematura barn som inte nått en kroppsvikt på 2 kg under de första 2 veckorna av livet, och patienter, oavsett kroppsvikt, överförs till andra etappen av omvårdnaden

  På sjukhuset i 2: a etappen av omvårdnad överförs barn i specialutrustade återupplivningsapparater med couvez och syreförsörjning

  I specialiserade avdelningar placeras barn i boxade avdelningar. Djupt för tidigt och sjuka barn är sjukskötta i karriär

  Badande hälsosam prematur start från 2 veckors ålder (med epilialisering av navel sår), med en kroppsvikt på mindre än 1000 g, börjar hygieniska bad vid 2 månaders ålder.

  Vandring utförs från 3-4 veckors ålder med en kroppsvikt av 1 700-1 800 g

  Inaktivera friska barn från avdelningen för 2: e fasen av omvårdnaden när de når en kroppsvikt på 1 700 g.

  Nuvarande och prognos

  · Överlevnad beror på graviditetsålder och kroppsvikt vid födseln.

  · Vid HI-IV-grad av prematuritet och mindre än 30-31 veckors graviditet slutar barnlossning med ett levande barns födelse i 1% av fallen

  · Vid intensiv behandling är överlevnad hos barn med en gestationsperiod på 22-23 veckor möjlig.

  · Dödlighet ökar med riskfaktorer:

  Vilken vecka är barnet livskraftigt?

  kommentarer

  Jag läste att från 24 veckor kan läkare teoretiskt gå ut ett barn. Men min läkare sa att om sådana barn överlever, kommer inget gott av dem längre. Det är okänt vad konsekvenserna och i allmänhet hela sitt liv bara av läkare och föräldrar kommer att bära honom.

  Se också

  Dotter (3,5 år gammal) besökte sin mormor strax över en vecka. Hon lämnade - ett normalt, lydigt, kompromissande barn, det fanns ingen hysterik i ett halvt år exakt. Anlände och började. Där var hon självklart avskild i allt, nästan slitna.

  http://blumavolfovna.livejournal.com/1011074.html Ett utmärkt urval av material, analys och diskussion om dem, tänker på ämnet barns sömn. En kärleksfull, tänkande mamma som hör sitt barn samlade sitt hjärta tillsammans en massa material på ämnet. Jag delar) Mitt barn är dåligt sover För länge led jag med detta ämne. Innan jag födde läste jag allt.

  Flickor! Jag gråter snart! Dotter äter ingenting. ALLA. 2 veckor. Jag är rädd. Jag säger till dig: i början var det tänder, jag tror det var så, det kommer inte att vara några dagar att äta och allt kommer att återställas, vi är på GW.

  Izvnny fråga om unga mumier - "Varför sover mitt barn inte på natten?" För mig är detta ett "ömt ämne". Hon hittade information på Internet. Jag vill veta att du är enig med hennes bladlusar. Hon ringde mig.

  När ett barn gråter Hämtad från: amshami 18 juli, 14:25 Vad ska man göra och inte göra om barnet gråter mycket. Sudden.

  Idag kom TV, video, dator hårt in i barnens liv. I många familjer, så snart barnet lär sig att sitta, är han nöjd framför skärmen, som i allt högre grad ersätter farmors berättelser, mamma sullar, samtal med fadern. Screen.

  Den ursprungliga artikeln och några fördelar för klasser med barn hemma är härGirls, gör bara en bokning! Följande färdigheter och förmågor som ditt barn inte behöver utföra till den angivna åldern. Detta är en grov plan, skiss, om du vill, som du kan lita på hemma.

  Mycket ofta möter jag inlägg av tjejer som klagar på att barnet inte sover på natten. Jag stötte också på detta problem. Jag trodde aldrig att i stället för moderskapets glädje kunde man uppleva depression på grund av. Sömn! På 4 månader min.

  Sedan hur många veckor anses ett barn leva

  Från vilken vecka anses frukten vara livskraftig

  För tidigt arbete

  Pretermfödsel anses vara från 22 till 37 veckor, när barnet är född för tidigt men livskraftigt. Alla barn som lever levande med en vikt över 500 gram ska få vård i den neonatala intensivvården. Dessa krav fastställs i Ryssland av hälsovårdsministeriet enligt WHO: s rekommendationer.

  Vad är farligt pretermt arbete

  Antalet komplikationer under prematurt arbete är mycket större än för akuta. De vanligaste av dem är:
  • För tidig urladdning av fosterblåsan, tidig urladdning av vatten;
  • barnets hypoxi (syrehushållning)
  Infektion i livmodern och barnet;
  • Stormig arbetskraft, snabb leverans.
  • mamma och barnskador, tårar;
  • svag arbetskraft
  • Blödning från mamman.

  En av de främsta orsakerna till död hos barn i förtidig födsel är bristen på utveckling av deras organ, och speciellt i lungorna, för vilka de inte kan andas normalt.
  Avgörande för livet för ett för tidigt barn är den tid då födelsen inträffade.

  Preterm födsel 22-27 veckor

  Barnets massa är från 500 till 1000 gram. Preterm leverans i dessa perioder beror oftast på så kallad ismisk-cervikal insufficiens. Detta är ett tillstånd där livmoderhalsen är försvagad, kan inte hålla ett växande barns vikt och börjar utvecklas före tiden. På grund av detta läcker vatten, blödning och infektion kan börja.

  Detta är sällsynt vid första graviditeten, oftare hos kvinnor efter abort, med inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, eller hos dem som har haft svåra rupturer i livmoderhalsen i en tidigare graviditet.

  Om det finns tecken på för tidig födsel vid denna tidpunkt är det nödvändigt att försöka förlänga graviditeten med alla medel, eftersom barnets organ fortfarande är helt omogna och inte redo för liv utanför moderns kropp.

  Barnet har en chans att överleva endast om barnsjukhuset är utrustat med modern återupplivningsutrustning för vårdtidig och kvalificerad personal.

  Förfödd födelse 28 - 33 veckor

  Barnets vikt är 1000 - 1800 gram. För tidig födsel vid denna tidpunkt kan det förekomma olika orsaker. I denna grupp redan upp till 30% av kvinnorna med den första graviditeten. Mer än hälften av dem klarar av att stoppa för tidigt arbete och förlänga graviditeten med hjälp av droger.

  Även om lungorna hos barnet fortfarande är omogna, är det möjligt att förbereda dem för födsel på två till tre dagar med moderna medel, därför är chanserna att överleva i dessa perioder mycket större.

  Förfödd födelse 34-37 veckor

  Barnets vikt är 1900 - 2500 gram eller mer. Under denna period är förtida arbetskraft vanligare hos kvinnor med sin första graviditet. De kan också orsakas av olika orsaker, men infektionen är inte längre så viktig.

  Lungorna hos ett barn är tillräckligt utvecklade och redo att andas med luft, därför nästan alla barn som föddes under dessa perioder överlever och utvecklas normalt. Men om det finns en möjlighet, bör graviditeten försöka sträcka sig till 38-40 veckor.

  Tecken på början av förtidig arbetskraft

  Expert Nina Antonova, obstetrik-gynekolog
  "Tecken på uppkomsten av för tidigt arbete kan dra smärta och tyngd i underlivet, blödning eller läckage av tydlig vätska från slidan, krampsmerter som varar mer än 30 sekunder (det är viktigt att inte förväxla dem med Brecston Hicks träningstrider). Samtidigt känns inte längre fostrets rörelser. "

  Om dessa tecken visas, måste du ringa en ambulans och gå till modersjukhuset där du kommer att få experthjälp.

  Jag födde min dotter på 36 veckor, vattnet rann ut i 3 dagar, på den första dagen av läckaget var ett smet gjordes för kristallisering, visat att det inte var vatten, på tredje dagen blodet var borta, några gick till sjukhuset och jag fick en kejsarsnitt, det viktigaste var att uppmärksamma i tid Allting är mycket värre, så mitt råd är extremt försiktig. Som de säger är det säkert. I vårt fall visade allt, redan hemma, och äter upp kinderna!

  För att lämna en kommentar, logga in eller registrera.

  För att lämna en kommentar, logga in eller registrera.

  Allt du behöver fråga läkaren om du vill att han ska hjälpa ditt barn att bli till.

  Behöver en man födas alls? Någon behöver någon inte. Och när man fattar ett beslut är det först och främst att förstå varför det behövs där.

  Sedan när är barnet livskraftigt?

  +100 Det är säkert. I själva verket försöker de inte ens mycket svårt att komma ut vid denna tidpunkt. Jag vill inte skrämma, men jag har en mycket ledsen upplevelse, det var vid denna tid som jag förlorade min bebis. Modersjukhuset hade en speciell avdelning och återupplivning för prematuren, men laget uppenbarligen kom till mig rent för naturen, ingen gjorde någonting. Men 27 veckor har redan högre chanser, de berättade för mig - om det fanns några veckor kunde det ha varit ett annat resultat.

  Jag vill också lugnt leverera till deadline. Ta hand om dig själv och oroa dig inte!

  var också ett vittne i Moskva 72 modersjukhus

  Jag hade också hotet om för tidig födsel, de började vid 28 veckor, läkarna stannade. Så doktorn är min man trots allt som hände.
  Han sa att om detsamma händer det vid 28 är det inte så bra, eftersom det finns fruktansvärda många hälsoproblem, även om de kommer ut, men från 31 är det redan normalt. Jag var fruktansvärt rädd. Hon låg och gick upp på toaletten upp till 35 veckor och började gå och föddes vid 37,5. Därför är huvudfreden klar och försöker nå så länge som möjligt @@@@@@@
  Min väns dotter föddes kl 28, kom ut, det fanns problem, men efter 5 år hade hon mer eller mindre nivellerat, bara med ögonen var promazopati inte så mycket och skarp i ett öga. Men nu är allting mycket bättre, så det finns hopp om att de kommer att klara det här problemet. Groomed i Moskva! Säg aldrig aldrig.

  Vi i 72-talet fick höra att inte ens komma om födelsen skulle börja tidigare än 34 veckor. Precis som föregående barn, leder de inte. Det här är när vi med tvillingar letade efter var man skulle ingå ett kontrakt.

  Du kan gå ut och 24-25, bara chanserna att barnet kommer att vara hälsosamt - är minimal Det här händer, men det är ganska ett undantag. Och i vårt land är sådana fall, om det finns, sällsynta
  Vid 28-30 veckor, med ett bra scenario, kommer barnet att överleva och kommer troligen att vara hälsosamt, men rehabiliteringen blir lång och svår.
  Efter 30-32 veckor är allting mycket enklare, men här kan det vända sig om.
  Allt beror på graviditeten, på barnets vikt, under födseln. Och med tur. Människor är indelade i två typer. På dem som läser det nu, och på dem som kommer att lyssna på det senare.

  Från 27-28 veckor redan sjukskött. Gruvan föddes vid 30 veckor, 2 veckor var i intensivvård och en annan månad vid nästa omvårdnadsskede.

  Från 37 veckor, när medicinsk hjälp och specialerbjudanden. vård kommer inte längre behövas. I alla andra fall kommer alternativen och dessa alternativ att bero på olika faktorer (barnvikt, maternity sjukhusutrustning, doktors kvalifikationer, tillgång till nödvändiga droger etc.). Så låt dig informera barnet i upp till 37 veckor, lägg dig själv, men det är bättre att informera.

  Detta är förståeligt, även om min vän föddes vid 36 veckor, inga speciella manipuleringar gjordes för barnet, vikten var 3 kg.

  Nu har det här läkemedlet gått långt framåt, vård från höger till ekvator (jag har hört talas om sådana fall mer än en gång). Så oroa dig inte, men för att tankarna är materiella.

  Jag var i den tredje. De säger mirakel för att rädda ungarna egentligen bara när stadssjukhuset 8 kan sjukhus. De specialiserar sig på detta. Men i mitt fall var outfiten inte given där, inte mitt distrikt.

  När jag födde den första i 2004. i den 7: e har vi en tjej, vi fick bråttom en bebis, barnet var 29 veckor gammalt. Det verkar som allt var bra.

  Tk, jag skrev redan ovan, jag har en ledsen upplevelse, jag vet: Nursing är obligatoriskt om barnet ger några tecken på livet - andas, skrik, hjärtklappningar hörs, navelsträngspulserna rör sig och så bör vikten vara minst 500 gram. Termen har inget meningsfullt värde, men man tror att före 25 veckor finns det nästan ingen chans. Om att leva i minst en vecka - här har du helt rätt, det finns en sådan provperiod.

  När de säger att den 28-veckiga inte kan gå ut, minns jag hur hon behölls i avdelningen för gravida kvinnor och en av tjejerna födde ett sådant barn. Efter slaktkön med sin man. kunde inte spara.
  Även kortet i hennes barn var skrivet. sent missfall.
  Jag födde 800 gram. Och de kom ut och vet var? I den lilla staden Sovjetiska hamnen.
  En annan vän föddes samtidigt, men det var ett problem som skapades av läkare. De sydde hennes livmoder och genomborrade en bubbla. var tvungen att föda.
  Jag blev plågad, men jag växte upp, pojkvän, lång 17-årig snygg.. amatör.. upp till 14 år - regelbundna kurser, piller. I spädbarn också, och skott och piller och massage.

  Jag födde vid 27 veckor, nu en underbar kille som kör i 6,5 år. Ja, när födda inte ens berättade om det överlevde eller inte, men det överlevde. Ja, det fanns problem med ögonen, men nu är allt i ordning. Och jag hade också en andra graviditet och ingenting förutsåg något förtidigt arbete. Och lämnade bara på 8: e sjukhuset i Moskva. Jag hoppas att du kommer att bli bra och i tid @@@@@@@

  Introduktion till neonatologi

  Neonatologi är vetenskapen om att ta hand om nyfödda, hitta de bästa metoderna för att diagnostisera och behandla sjukdomar hos barn under de fyra första veckorna av livet, rehabilitera sjuka nyfödda och skapa under den nyfödda perioden de förutsättningar som krävs för att bilda en hälsotillstånd under en persons efterföljande liv. Det är i perinatalperioden (från den 28: e veckan av intrauterin utveckling av fostret på den 7: e dagen av det nyfödda livet) att det primära och sekundära förebyggandet av många mänskliga sjukdomar är mycket effektivt. Neonatologi är en ung vetenskap. Hon stod ut som en självständig del av barnsjukhuset i XX-talet. Och sedan november 1987 har en barnläkare-neonatolog tagits med i nomenklaturen för medicinska specialiteter.

  Terminologi, statistik.

  Gestationsåldern. Med graviditetsålder menas antalet kompletta veckor mellan den första dagen av den sista menstruationen (och inte den förväntade tiden för befruktning) och födelsedatum, oavsett om graviditeten slutade - födelsen av ett levande barn eller en dödfödd. För att bestämma graviditetstiden används endast de fulla, och avrundas inte till närmaste vecka (till exempel är graviditetsåldern för ett barn anses vara 37 veckor gammal, även om han är 37 veckor och 6 dagar gammal).

  Små för graviditetsalder är en term som ersätts av intrauterin tillväxtnedgång (se text nedan).

  Stort för gestationsåldern - ett barn som har en kroppsvikt över 90% av centilerna för sin gestationsålder.

  Missfall (abort). Fostrets födelse i upp till 28 veckor. En graviditet som är mindre än 35 cm lång och väger mindre än 1000 g, oavsett om det visade tecken på liv eller visade sig, anses vara ett missfall (abort). Om denna frukt lever den första veckan, dvs. 168 timmar från födelsetidpunkten borde han vara bland de levande födda barnen som föddes under förlossning.

  Levande födda. Förekomsten av ett levande barn (levande födelse) bör förstås som den fullständiga frisättningen eller extraktionen från moderns kropp hos fostret vid en gestationsålder på 28 veckor. och mer (dvs ett foster som är 35 cm långt och mer, väger 1000 g eller mer), som efter separering från moderns kropp gjorde åtminstone en per 3-3 per dag självständigt eller har andra tecken på livs-hjärtslag, pulsering navelkärl eller spontan muskelrörelse.

  Dödfödsel. Kriterierna för mortalitet är avsaknaden av oberoende extrauterin pulmonell andning vid födseln och misslyckad återhämtning med konstgjorda medel, oavsett närvaro eller frånvaro av hjärtslag eller andra tecken på liv.

  Tidig fosterdöd är död före slutet av de 20 hela veckorna av graviditeten. Fostrets mellanliggande död - död efter slutet av den 20: e gravidveckan; sen fetalfosterdöd - fosterdöd efter 28 veckors svängning, d.v.s. fosterdöd.

  Heltermånad bebis - född med en gestationsålder från 37 till 42 veckors graviditet, d.v.s. mellan 260 och 294 dagars graviditet.

  En nyfödd bebis är en bebis från födsel till 4 veckor gammal. av livet. En moden nyfödd kännetecknas av ett tillstånd som kännetecknas av organens och systemens beredskap för att säkerställa dess extrauteriniska existens. Det är uppbyggt av ett komplex av yttre egenskaper (kroppsandelar, utveckling av subkutan fettvävnad, benskallens tillstånd etc.) och funktionsindikatorer (det finns uttalade sugande och sväljande reflexer, stabila och rätt rytm av andetag och hjärtslag, etc.); nyfödda omogna - vanligen för tidigt bebis, sällan heltid, utvecklas i utero under svåra förhållanden. Samtidigt kan ett för tidigt barn vara ganska moget funktionellt. De omogna är de barn vars funktionella system inte är utvecklade nog för att upprätthålla kroppens normala funktion under extrauteriniska förhållanden. Barn med låg massa respektive graviditetens längd är indelade i: en liten vikt för termen frukt utan tecken på näringsbrist och en liten vikt för termen frukt med tecken på undernäring (torrhet, hudskalning etc.); nyfödd prematur - ett barn födt före slutet av den normala perioden av intrauterin utveckling, dvs. mellan 28 och 38 veckor av intrauterin utveckling med en kroppsvikt av 1000 till 2500 g och en kroppslängd av 35 till 45 cm (för detaljer, se avsnittet om för tidiga barn); Den nyfödda postfödda är ett barn född med en gestationsperiod på 294 dagar eller mer (42 eller fler hela veckor), vars vikt och längd överstiger indikatorerna som motsvarar graviditetsåldern. Kroppsvikt vid födelse över 3500 g. Termen överdrivet stort barn används när massan av tola vid födseln är 4500 g eller mer.

  Perinatal period och perinatal dödlighet. Perioden är begränsad till tretton korta. Det anses från 28 veckor. fosterutveckling (när fostret blir livskraftigt) fram till slutet av den första veckan av fostrets liv. Tre brottslingar av den initiala gränsen för perinatalperioden används: kroppsvikt - 1000 g. Kroppslängd - 35 cm. Gestationsperiod - 28 veckor. I perinatalperioden finns det: den sena antatatalperioden - från 28 veckor före arbetets start och den tidiga neonatalperioden för barnets liv, dvs. Den första veckan i livet, som från den andra veckan går in i sena neonatalperioden. Hela neonatalperioden är således begränsad till de första fyra veckorna av livet. Den tidiga neonatalperioden varar 6 dagar 23 timmar och 59 minuter.

  Perinatal mortalitet är antalet dödsfall (barn födda död med en graviditetsperiod på mer än 28 veckor) + antal dödsfall under den första veckan i livet (6 dagar 23 timmar och 59 minuter) per 1000 födda levande och döda.

  Spädbarnsdödlighet är antalet barn som dog före 1 års ålder av 1 000 levande födslar.

  Tidig nyfödd död är antalet barn som dog under de första 7 dagarna av livet (168 timmar) per 1 000 levande födslar. Medfödda anomalier, födelsestrauma, asfyxi, hypoxi, andningssjukdomar och hemolytisk sjukdom dominerar i strukturen av spädbarnsdödlighet. Orsaker till tidig neonatal mortalitet är atelektas, hyalinmembransjukdom, asfyxi, medfödda missbildningar, lunginflammation etc.

  Källor: http://mama.ru/articles/prezhdevremennye-rody, http://eva.ru/beauty/messages-2672027.htm, http://www.neonatology.narod.ru/neonatology/neonatology_introduction.html

  Inga kommentarer än!

  Hur man hjälper lågviktiga barn Lågfödda barn: hur man hjälper dem att utvecklas Det korrekta läget för den nyfödda dagen Viktökning i det nyfödda bröstfelet

  Prematur baby

  Barn som är födda till följd av för tidiga födselar som väger mindre än 2500 gram och mindre än 45 cm långa anses vara för tidiga. Dessa kriterier är godtyckliga, eftersom många fullfödda barn föds med en vikt mindre än 2500 gram och några för tidiga barn har en massa på mer än 2500 gram. Huvuddelen hos för tidiga barn är omörmågan hos kroppens huvudsystem - luftvägar, kardiovaskulära och termostatiska. För tidiga barn behöver specialvård och medicinsk övervakning. Låg födelsevikt barnfödda födda barn anses vara barn med intrauterin tillväxtnedgång.

  Sedan är det möjligt att lämna ett nyfött barn?

  Enligt WHO-definitionen anses barn som är födda tidigast 22 veckor av graviditet och väger över 500 gram anses vara potentiellt lönsamma. Förlossning djupt för tidiga barn är endast möjligt i specialiserade avdelningar på sjukhus eller perinatala centra. Ju längre graviditetstiden vid tidpunkten för det tidiga arbetet, desto lägre risk för barnet. Barn som är födda mellan 32 och 37 veckor har betydligt färre problem än för tidiga barn födda mellan 22 och 32 veckors graviditet. Läkaren tar hänsyn till barnets vikt, fattar beslut om behovet av att sätta barnet på kuba, att utse fototerapi, när man väljer typ av utfodring av det för tidiga barnet och i andra fall.

  Vad ser ett för tidigt barn ut?

  Hans huvud är i regel oproportionerligt stort jämfört med kroppen. Skinnet är mycket tunt, ibland även genomskinligt, mjukare än normalt för beröring, täckt med fuzz och smörjmedel. Det subkutana fettlagret är obetydligt eller frånvarande, huden är skrynklig. Små och stora fontaneller är större än vanligt. Naglarna är mycket tunna och når ofta inte fingrarna. Hos pojkar kan testiklarna inte falla ned i pungen, medan i flickor är labierna underutvecklade. Länken är tunnare och längre, auriklarna är mjuka och pressade till skallen, naveln är låg.

  Vad är förlossningen hos ett för tidigt barn?

  I prematura barn är de oftast dåligt definierade, och i vissa fall finns det inga grundläggande reflexer. Muskeltonen reduceras, termoreguleringssystemet är outvecklat, så det nyfödda kan inte självständigt upprätthålla en konstant kroppstemperatur. Resten av kroppens system kan också vara omogna - andningsorgan, matsmältningsorgan, kardiovaskulär, visuell, nervös, ben. I avsaknad av vitala reflexer (andning eller sväljning) placeras barnet i intensivvården eller intensivvården.

  Varför placeras barnet i en bås?

  Inkubatorn är en anordning med genomskinliga väggar som gör det möjligt att observera barnet och det optimala artificiella mikroklimatet (temperatur - 33-38 º, fuktighet - 85-100% syreinnehåll - 25-40%). För vård av barnet inuti huven finns det ett speciellt hål eller speciella ärmar. I inkubatorn av prematura barn placeras för uppvärmning och ytterligare skydd mot kylning av kroppen, liksom för förbättring av syrgasmättnad i blodet. Syre kan om nödvändigt serveras utan avbrott. Det bör komma ihåg om faran med giftiga effekter av syre på näthinnan, vilket kan leda till fullständig synförlust, särskilt hos mycket för tidiga barn med långsiktigt underhåll under huven med syre, (med snabb diagnos och behandling är denna situation reversibel).

  Vad är kangaroo nursing?

  Denna metod används i modersjukhus för förlossning av för tidiga barn: barnet stannar en del i moderns bröstkorg, i kontakt med "hud till hud", i den optimala temperaturmiljön för honom känns en välbekant lukt. Studier har visat att "kängurumetoden" är effektiv för att vårda barn med låg kroppsmassa.

  Hur lång tid behöver en för tidig baby stanna på sjukhuset?

  För att upprätthålla en konstant normal kroppstemperatur behöver prematura barn hjälp. Att vara i huven gör det möjligt för barnet att inte slösa energi på termoregulering, för att anpassa sig och gå ner i vikt snabbare. Varaktigheten av barnets vistelse i "inkubatorn" beror på barnets vikt vid födseln och den totala dynamiken i hans tillstånd. Barn med en liten prematuritet kan vara i inkubatorn från flera timmar till 4 dagar, barn som väger upp till 1750 gram. - ungefär en vecka och med en vikt upp till 1500 gr. - från en vecka till två Vanligtvis släpps ett barn från ett modersjukhus eller ett specialiserat barnsjukhus, när han konsekvent vinner, håller en konstant kroppstemperatur, han har inga andningssvårigheter och hans vikt är 2500gr och högre.

  Kommer den för tidiga babyen att skilja sig från deras fulltidsmedlemmar?

  I för tidiga babyer accelereras den fysiska utvecklingen, och ju mindre deras födelsevikt är desto snabbare kommer det att öka. Den neuropsykiska utvecklingen av dessa barn är något långsammare än vanligt; prematura barn kräver mer uppmärksamhet och speciella yrken (massage, gymnastik). Först när man bedömer den psykomotoriska utvecklingen av en förtidig bebis är det nödvändigt att fokusera på den period då han borde ha blivit född och räkna alla milstolpar från det här ögonblicket. Till exempel, om ett barn föddes i 32 veckor, det vill säga 2 månader före tid, borde du förvänta dig att han ska börja vända inte 3,5-4 månader efter födseln, men vid 5,5-6. I genomsnitt, i en och en halv till två år, är en hälsosam premature baby praktiskt taget ingen annorlunda än helårsmedlemmar.

  Är det sant att för tidiga barn är mer utsatta för sjukdom?

  I genomsnitt blir för tidiga barn oftare sjuka än vanliga barn, läkningsprocessen varar längre. För tidiga barn är mer mottagliga för andningssjukdomar (bronkit, lunginflammation). Gulsot. Vanliga hos nyfödda, för för tidiga barn kan vara en allvarlig fara. Även prematura barn har ofta problem med utvecklingen av centrala nervsystemet, mag-tarmkanalen och bensystemet och lederna kan drabbas av.

  Neurologi hos nyfödda

  Gemensamt dröm: Fördelar och nackdelar Tonus av barnet: Vad händer och vad ska man göra Laktasbrist: vad är det?

  Prematur baby

  Prematur tror barn födda under perioden från 22: e till 37: e graviditetsveckan med en födelsevikt på mindre än 2500 till 2700 g och kropp längd 45-47 cm mindre än den mest stabila indikator -. Dräktighets.

  Fostret är livskraftigt (enligt WHO) med en kroppsvikt på 500 g och däröver, en kropps längd av 25 cm eller mer och med en gestationsperiod på mer än 22 veckor. genom förtid statistik (spontan eller inducerad abort med tidpunkten för när fostret bedöms viabla) bland levande födda omfattar endast barn från 28 veckors graviditet med en vikt 1000 g eller mer och en kroppslängd på 35 cm eller mer. Av de levande levande med en kroppsvikt på 500-999 g, är nyfödda som har bott 7 dagar efter födseln föremål för registrering.

  Det finns fyra grader av prematuritet.

  Jag examinerar -36-37 veckor - 2001-2500 gram
  II grad -32-35 veckor -1501-2000 gram
  Grad III -31-28 veckor -1001-1500 gram
  Grad IV - Mindre än 28 veckor - Mindre än 1000

  Etiologi. De vanligaste orsakerna till prematuritet: livmoderhalsbrist, livmodermissbildningar, extragenital patologi, infektionssjukdomar hos en gravid kvinna; fetalt patologi (utvecklingsdefekter, antenatal patologi, medfödda sjukdomar), patologi av graviditet och förlossning (toxikos, immunologisk inkompatibilitet mellan den gravida kvinnan och fostret, för tidig avlossning av moderkakan, prematur hinnbristning), såväl som faktorer som yrkesrisker, ålder av den gravida under åldern av 20 och över 35 år gammal, dåliga vanor (alkoholism, narkotikamissbruk, rökning).

  Kliniska tecken på prematuritet

  Utseendet hos det för tidiga barnet beror på graden av prematuritet.

  · En djupt för tidig bebis (kroppsvikt mindre än 1500 g) har en tunn, rynkad hud av mörkröd färg, rikligt täckt med ostliknande smörjmedel och pistol (lanugo). Enkel erytem tar upp till 2-3 veckor. Det subkutana fettskiktet uttalas inte, bröstvårtorna och isolaen hos bröstkörtlarna är knappt synliga; auriklar är plana, formlösa, mjuka, pressade till huvudet; naglarna är tunna och når inte alltid nagelsängens kant; naveln ligger i den nedre delen av buken. Huvudet är relativt stort och är 1/3 av kroppens längd, lemmarna är korta. Suturerna av skallen och fontanellerna (stora och små) är öppna. Benen i skallen är tunna. Vid flickor gynnar könsorganet som ett resultat av underutvecklingen av labia majora, klitoris

  Funktionella tecken på ett för tidigt bebis reduceras muskelton, slöhet, svagt gråta eller squeak, brist på svårighetsgrad eller brist på att svälja och suga reflexer. Antalet respiratoriska rörelser varierar från 36 till 82 1 min, andnings yta, ojämn djup markerad förlängning av enskilda andetag, andnings pauser av varierande längd, apné respiratoriska rörelser med svårigheter att andas ut (kallas gaspsy). visas, hos pojkarna, nedstiger testiklarna inte i pungen.

  För tidiga barn behandlas i en särskild avdelning med en lufttemperatur på 25 ° C med en fuktighet på 55-60%. Individuella förhållanden skapas med hjälp av inkubatorer eller ytterligare uppvärmning av sängen. Under de första dagarna av livet används inkubatorer av sluten typ för ammande barn som väger 2 kg eller mindre.

  Friska prematura barn släpps hemma när de når en kroppsvikt på 2 kg, men inte tidigare än 8-10 dagar.

  Friska prematura barn som inte nått en kroppsvikt på 2 kg under de första 2 veckorna av livet, och patienter, oavsett kroppsvikt, överförs till andra etappen av omvårdnaden

  På sjukhuset i 2: a etappen av omvårdnad överförs barn i specialutrustade återupplivningsapparater med couvez och syreförsörjning

  I specialiserade avdelningar placeras barn i boxade avdelningar. Djupt för tidigt och sjuka barn är sjukskötta i karriär

  Badande hälsosam prematur start från 2 veckors ålder (med epilialisering av navel sår), med en kroppsvikt på mindre än 1000 g, börjar hygieniska bad vid 2 månaders ålder.

  Vandring utförs från 3-4 veckors ålder med en kroppsvikt av 1 700-1 800 g

  Inaktivera friska barn från avdelningen för 2: e fasen av omvårdnaden när de når en kroppsvikt på 1 700 g.

  · Överlevnad beror på graviditetsålder och kroppsvikt vid födseln.

  · Vid HI-IV-grad av prematuritet och mindre än 30-31 veckors graviditet slutar barnlossning med ett levande barns födelse i 1% av fallen

  · Vid intensiv behandling är överlevnad hos barn med en gestationsperiod på 22-23 veckor möjlig.

  · Dödlighet ökar med riskfaktorer:

  · Blödning från mamma före födseln

  · Förlossning vid gaspresentation

  · Manlig fetalsjuka

  Barn allergier: Vad du behöver veta?

  Babymat i pauches. Vad vet du om dem?

  Konkurrens "På lyckaspråk"

  Testkörning baby ekologisk mat. Läs recensioner!

  Få på prov användbara snacks för barn från 1 år

  Du visste definitivt inte om insekter!

  Mamma går på ett forskningsstig

  Encyklopedi om insekter: den mest intressanta

  Läckra och hälsosamma mellanmål för barn

  Här är de välskötta remsor! Vad ska man göra nästa?

  Relaterade inlägg på "Premature Baby"

  För tidigt barn och vård

  hur man bryr sig om en för tidig baby

  Artikel. För tidig baby: modersjukhus och barnsjukhus

  Barn allergier: vad ska mamma veta?

  Vad gjorde du om 2 år?

  Barn i cellerna. som i London går 30-talet sina barn

  För tidig baby - chanser att överleva

  Gynekologipersonalen i tjänst störtade. På kvällen föddes de "fylla" - en abort gjordes till en kvinna i en period av 26 veckor av sociala skäl. Den tysta frukten lindades i en blöja och lade sig ut ur fönstret - gick du inte till morgonen på natten? Den misslyckade mamma lämnade strax efter aborten - hon hade fem pogodkovhus som väntade. Och plötsligt, i mörk och mörk tystnad, utanför fönstret var det ett gråta. Klagande, pipande. Sjuksköterskan och sjuksköterskan, som blev döpta, kom till fönstret - bunten rörde sig.

  Jag kommer inte att plåga, jag kommer genast berätta om fortsättningen av berättelsen. Naturen har givit nyfödda oförändrad vitalitet. Kallet gjorde att barnet tog det första andetaget och skrek. Sjuksköterskan, med darrande händer, tog ut ett paket, veckade ut det och lade det på skötbordet.

  Men "miraklet" slutade flytta, skrika och andas. Med en suck skakade sjuksköterskan honom igen i en sväva och lade honom ut ur fönstret. Det var natt. Jag ville inte sova. Kvinnor lyssnade intensivt och plötsligt. Ja, ja, igen - pipa! Det var redan uppmanat till barnläkare, som började ropa över smulorna, som inte ville lämna detta ljus. Barnet överlevde. Och när han var 4 månader gammal och han fick 2,5 kg, kom moren plötsligt springande. Hon bodde på en avlägsen bondgård och rykten om en "överlevande gjutning" kom inte till henne omedelbart. Kramade, pressade mot hennes bröst och grät. Hon sa att hon bestämde sig för att få en abort under påverkan av stress - hennes man förlorade sitt jobb, och det finns redan många barn. Jag kunde inte förlåta mig själv för denna svaghet, jag bad. I allmänhet är den här historien med en bra avslutning. "Krokhe" är redan många år gammal och han, den enda från alla familjens barn, utexaminerades från institutet, återvände till sina infödda platser som agronom och hjälper föräldrarna mycket. Denna berättelse är också unik, eftersom den mycket för tidiga babyen överlevde utan en huva och en neonatolog.

  Vilka barn är livskraftiga?

  Begreppen "vitalitet" och "levande födelse" skiljer sig åt.

  Det är uppenbart att barn födda för tidigt hemma på ett vanligt sjukhus och ett modernt perinatalt centrum har helt olika chanser att överleva. Och detta är redan ett lagligt ögonblick, som påverkar begreppen "misslyckande med att göra hjälp" och "förutseende mord".

  Ur juridisk synvinkel: "Livskraft är ett tillstånd där utvecklingen av vävnader, organ och system för en nyfödd säkerställer sitt oberoende liv utanför moderns livmoder".

  Ur medicinsk synvinkel: En levande född är ett foster som uppvisar minst ett tecken på livet: hjärtslag, andning, pulsation av navelsträngen, rörelse av musklerna.

  Tidigare var barn som föddes 28 veckor eller mer, som vägde ett kilo eller mer, ansedda att vara livsdugliga, och höjden var 28 cm. Barn födda tidigare och med mindre höjdsindikatorer ansågs oföränderliga och registrerades endast vid Riksgäldskontoret endast i när de överlevde.

  Sedan 1993 har situationen förändrats. Barn som är födda på minst 22 veckor, väger minst 500 gram och har en höjd av 25 cm anses vara genomförbara.

  Bland de som är födda i världen urskiljer barnen tidigt:

  • med extremt låg massa (0,5-1,0 kg);
  • med mycket låg massa (1,01-1,5 kg);
  • med låg vikt (1,51 - 2,5 kg).

  Andelen barn överlevnad vid olika födelseperioder

  Denna faktor är i stor utsträckning beroende av förhållanden men även den genomsnittliga statistiken tyder på att läkemedel utvecklas och läkare räddar liv för ett ökande antal barn med mycket låg vikt.

  Prematur baby

  5 fler artiklar om ämnet: En nyfödds vikt: hur man hjälper lätta barn

  Prematur baby

  Barn som är födda till följd av för tidiga födselar som väger mindre än 2500 gram och mindre än 45 cm långa anses vara för tidiga. Dessa kriterier är godtyckliga, eftersom många fullfödda barn föds med en vikt mindre än 2500 gram och några för tidiga barn har en massa på mer än 2500 gram. Huvuddelen hos för tidiga barn är omörmågan hos kroppens huvudsystem - luftvägar, kardiovaskulära och termostatiska. För tidiga barn behöver specialvård och medicinsk övervakning. Låg födelsevikt barnfödda födda barn anses vara barn med intrauterin tillväxtnedgång.

  Sedan är det möjligt att lämna ett nyfött barn?

  Enligt WHO-definitionen anses barn som är födda tidigast 22 veckor av graviditet och väger över 500 gram anses vara potentiellt lönsamma. Förlossning djupt för tidiga barn är endast möjligt i specialiserade avdelningar på sjukhus eller perinatala centra. Ju längre graviditetstiden vid tidpunkten för det tidiga arbetet, desto lägre risk för barnet. Barn som är födda mellan 32 och 37 veckor har betydligt färre problem än för tidiga barn födda mellan 22 och 32 veckors graviditet. Läkaren tar hänsyn till barnets vikt, fattar beslut om behovet av att sätta barnet på kuba, att utse fototerapi, när man väljer typ av utfodring av det för tidiga barnet och i andra fall.

  Vad ser ett för tidigt barn ut?

  Hans huvud är i regel oproportionerligt stort jämfört med kroppen. Skinnet är mycket tunt, ibland även genomskinligt, mjukare än normalt för beröring, täckt med fuzz och smörjmedel. Det subkutana fettlagret är obetydligt eller frånvarande, huden är skrynklig. Små och stora fontaneller är större än vanligt. Naglarna är mycket tunna och når ofta inte fingrarna. Hos pojkar kan testiklarna inte falla ned i pungen, medan i flickor är labierna underutvecklade. Länken är tunnare och längre, auriklarna är mjuka och pressade till skallen, naveln är låg.

  Vad är förlossningen hos ett för tidigt barn?

  I prematura barn är de oftast dåligt definierade, och i vissa fall finns det inga grundläggande reflexer. Muskeltonen reduceras, termoreguleringssystemet är outvecklat, så det nyfödda kan inte självständigt upprätthålla en konstant kroppstemperatur. Resten av kroppens system kan också vara omogna - andningsorgan, matsmältningsorgan, kardiovaskulär, visuell, nervös, ben. I avsaknad av vitala reflexer (andning eller sväljning) placeras barnet i intensivvården eller intensivvården.

  Varför placeras barnet i en bås?

  Inkubatorn är en anordning med genomskinliga väggar som gör det möjligt att observera barnet och det optimala artificiella mikroklimatet (temperatur - 33-38 º, fuktighet - 85-100% syreinnehåll - 25-40%). För vård av barnet inuti huven finns det ett speciellt hål eller speciella ärmar. I inkubatorn av prematura barn placeras för uppvärmning och ytterligare skydd mot kylning av kroppen, liksom för förbättring av syrgasmättnad i blodet. Syre kan om nödvändigt serveras utan avbrott. Det bör komma ihåg om faran med giftiga effekter av syre på näthinnan, vilket kan leda till fullständig synförlust, särskilt hos mycket för tidiga barn med långsiktigt underhåll under huven med syre, (med snabb diagnos och behandling är denna situation reversibel).

  Vad är kangaroo nursing?

  Denna metod används i modersjukhus för förlossning av för tidiga barn: barnet stannar en del i moderns bröstkorg, i kontakt med "hud till hud", i den optimala temperaturmiljön för honom känns en välbekant lukt. Studier har visat att "kängurumetoden" är effektiv för att vårda barn med låg kroppsmassa.

  Hur lång tid behöver en för tidig baby stanna på sjukhuset?

  För att upprätthålla en konstant normal kroppstemperatur behöver prematura barn hjälp. Att vara i huven gör det möjligt för barnet att inte slösa energi på termoregulering, för att anpassa sig och gå ner i vikt snabbare. Varaktigheten av barnets vistelse i "inkubatorn" beror på barnets vikt vid födseln och den totala dynamiken i hans tillstånd. Barn med en liten prematuritet kan vara i inkubatorn från flera timmar till 4 dagar, barn som väger upp till 1750 gram. - ungefär en vecka och med en vikt upp till 1500 gr. - från en vecka till två Vanligtvis släpps ett barn från ett modersjukhus eller ett specialiserat barnsjukhus, när han konsekvent vinner, håller en konstant kroppstemperatur, han har inga andningssvårigheter och hans vikt är 2500gr och högre.

  Kommer den för tidiga babyen att skilja sig från deras fulltidsmedlemmar?

  I för tidiga babyer accelereras den fysiska utvecklingen, och ju mindre deras födelsevikt är desto snabbare kommer det att öka. Den neuropsykiska utvecklingen av dessa barn är något långsammare än vanligt; prematura barn kräver mer uppmärksamhet och speciella yrken (massage, gymnastik). Först när man bedömer den psykomotoriska utvecklingen av en förtidig bebis är det nödvändigt att fokusera på den period då han borde ha blivit född och räkna alla milstolpar från det här ögonblicket. Till exempel, om ett barn föddes i 32 veckor, det vill säga 2 månader före tid, borde du förvänta dig att han ska börja vända inte 3,5-4 månader efter födseln, men vid 5,5-6. I genomsnitt, i en och en halv till två år, är en hälsosam premature baby praktiskt taget ingen annorlunda än helårsmedlemmar.

  Är det sant att för tidiga barn är mer utsatta för sjukdom?

  I genomsnitt blir för tidiga barn oftare sjuka än vanliga barn, läkningsprocessen varar längre. För tidiga barn är mer mottagliga för andningssjukdomar (bronkit, lunginflammation). Gulsot, som är vanligt hos nyfödda, kan vara en allvarlig fara för prematura barn. Även prematura barn har ofta problem med utvecklingen av centrala nervsystemet, mag-tarmkanalen och bensystemet och lederna kan drabbas av.