Fostervikt per vecka av graviditet

Gravid

Fostervikt är ett mycket viktigt kriterium för att bedöma dess utveckling. I kombination med andra diagnostiska parametrar gör det möjligt för doktorn att fatta en slutsats om hur graviditeten fortskrider, oavsett om den utvecklas i princip och om barnet utsätts för patogena faktorer. En tyngdförlust kan till exempel indikera ett barns "svält" (som syre, som observeras hos rökare och fullfodrade gravida kvinnor och näringsvärt när det inte finns tillräckligt med näringsämnen i kvinnans kropp), dess utvecklingstakt (som kan förekomma i ett antal orsaker) och till och med om fosterdöd. Överdriven vikt av barnet är också en dålig signal för eventuella överträdelser.

Barnet växer i moderns livmoder väldigt snabbt, vilket är möjligt på grund av en stark ökning av kvinnlig livmoder, som har blivit sitt tillfälliga hem. Från en 7-8 cm kropp blir den nästan 40 cm vid slutet av terminen, vilket ökar i volym med nästan 500 gånger! Vikten av livmodern före födseln når 1200 g, medan den i början av graviditeten vägde endast 50-60 g. Alla dessa omvandlingar ger det växande barnet utrymme, skydd och normala förhållanden för utveckling och tillväxt.

Fostervikt per vecka av graviditet övervakas varje gång en kvinna passerar en ultraljudsprov. Den här metoden är relativt tillförlitlig och med hög noggrannhet tillåter oss att utvärdera detta kriterium. I senare perioder bestämmer gynekologen fostrets vikt i veckan "för ögat" - baserat på mätningar av livmoderns höjd och på bukets omkrets. Men denna metod försvinner gradvis först på grund av låg objektivitet och stort fel i beräkningen.

Att bestämma fostrets vikt vid graviditetsveckan gör det möjligt att identifiera ett sannolikt problem eller en fördröjning i sin utveckling och korrigera situationen i fall där detta är möjligt. Det utvärderas i kombination med andra indikatorer (tillväxt, parametrar av kroppsdelar, hjärtslag) och korrelerar med graviditeten.

Fostervikt per vecka av graviditet. Vad bestämmer fostrets vikt?

Hur frukten växer

Processen med embryotillväxt är en signifikant aspekt av dess bildning. På lika villkor med andra indikatorer passar tillväxten hos fostret i veckor i kedjan av egenskaper genom vilka gynekologen bedömer en gynnsam graviditet. Tillväxtfördröjning indikerar en del patologi, och i de tidiga stadierna indikerar det ibland en frusen graviditet.

Fram till den 8: e veckan, fortsätter den embryonala fasen av bildandet av framtida barn. Under denna period får han endast tecken som är karakteristiska för personen. En god tillväxt av embryot med en normal ökning av livmoderns volym är en indikator på gynnsam graviditet. Så livmodern själv genomgår stora metamorfoser i 9 månader, som inget annat organ - från ett initialvärde på 7 cm når det 40 cm.

Fetometri under graviditeten

Fostrets höjd och vikt i veckor kan uppfylla kraven, och kan vara lite mer eller mindre. Lag eller accelererad tillväxt bör inte vara mer än 2 veckor. Varken fördröjningen av mognad, eller framsteg inom ramen för denna skillnad, erkänns som en anomali. Dessutom kan gynekologen fråga med vilken höjd och vikt barnets föräldrar föddes.

Bildandet av ett mänskligt embryo i moders livmoder bestäms av en metod som fostometri. Det gör det möjligt med högsta noggrannhet att fastställa graviditetens tid och bestämma de synliga avvikelserna i prenatalperioden.

Bara att kombinera de mätningar som gjorts kan bli grunden för att avslöja utvecklingspatologier. Det är inte meningsfullt att jämföra de genomsnittliga indikatorerna för normen för fetthalt per vecka med tecken på faktisk tillväxt av embryot: endast gynekologen fattar ett beslut med all information. Naturligtvis kan dessa siffror skilja sig från de i tabellerna, eftersom olika faktorer, i synnerhet ärftliga egenskaper, påverkar de sanna dimensionerna.

För att göra objektiva slutsatser om hur fostret utvecklas är det inte tillräckligt att jämföra sina faktiska parametrar med de normativa. Det viktigaste här är en allmän trend mot en ökning av både indikatorer på höjd och vikt. Vanligtvis mäts embryotillväxten enbart från hälften av första trimestern, eftersom dess tidigare värde fortfarande är mycket obetydligt.

Fostertillväxt är avståndet från kronan till slutet av ryggraden. Därför kallas detta värde som coccyx parietal och klassificeras som KTP.

Fusionshastigheten och tillväxten hos fostret per vecka

Vikten av varje smulor vid födseln är individuell. Någon den är lika med 2,5 kg, och någon anses vara en stor bebis - från 4 kg eller mer. Det finns flera faktorer som påverkar detta intervall i vikt för nyfödda:

 1. Potentiell tillväxt och vikt. Indikatorn bestäms av gener och kan inte ändras.
 2. Maternal hälsa. Om en kvinna har drabbats av anemi före eller under graviditeten, är sjuk med diabetes eller andra icke-gynekologiska sjukdomar med komplikationer, finns det risk för att fostrets viktparametrar minskas.
 3. Placenta hälsa. Blodkärlen måste vara i perfekt skick för att ge barnet tillräckligt med näringsämnen. Om blodcirkulationen mellan livmodern och placentan försämras kan krummen inte växa till den storlek som avsettes av generna.

Varje vecka får barnet i livmodern en liten vikt. Varje steg i sin utveckling kräver mer viktiga resurser som smulan kommer genom placentan. Med början av graviditeten får fostret i genomsnitt 10 g per vecka. Från och med 4 månader ökar denna siffra till 80g. Tendensen till en kraftig acceleration av viktökning fortsätter från 26 till 38 veckor: i detta skede lägger barnet upp till 200 g per vecka. Efter 38 veckor sänks takten. Läkare förklarar detta genom att placenta åldras med tiden och kan inte längre hålla så många resurser som tidigare.

Det är ingen mening att göra en ultraljud före den 8: e veckan. Tidigare kommer specialisten bara att kunna bevittna närvaron av ett ägg i livmodern och fastställa sin storlek. Vanligen vid 6-7 veckor (obstetrisk), denna figur är 2-4 millimeter i diameter, och på den 10: e veckan - nästan 22 millimeter.

Tabellen över barnets beräknade massa, beroende på graviditeten, kan hittas nedan.

Fostervikt tabell per vecka:

Obstetricians i många år har märkt anslutningen av några parametrar hos modern med hur barnet kommer att födas:

 • förhållandet mellan moderns tillväxt och den nyfödda vikten är direkt relaterad. Kvinnor med medelstor tillväxt (högre än 164 cm) föder barn som väger 250-300 g mer än mödrar med kort storlek (under 158 cm);
 • Den förstfödda kommer att väga vid födseln ca 200 g mindre än nästa;
 • pojkar i livmodern växer upp snabbare än tjejer. Den totala skillnaden är ca 150-200 g.

Avvikelser i fostervikt

Gravid hälsa är viktigt för hennes baby. Om mamman var sjuk under babyens smulor kan barnet väga mindre eller mer än kvinnans vikt vid födseln.

Mödrar med diabetes kan föda äkta hjältar. För att undvika negativa konsekvenser är diabetiker tvungna att hela tiden ta insulin. Detta läkemedel stimulerar uppdelningen av fettceller, vilket resulterar i att de blir större. Andra celler och vävnader utvecklas också mycket snabbare. Det påverkar barnet eftersom krummen i livmodern inte blir sjuk med diabetes, men insulin blir mer än nödvändigt. Som ett resultat blir övervikt.

Anemi är en sjukdom där det inte finns tillräckligt med hemoglobin i blodet. I avsaknad av detta element utvecklas placentan dåligt. Ett barn kan inte bara födas med liten vikt utan också med fördröjning i fostrets utveckling.

Placental insufficiens kan utvecklas inte bara på grund av anemi, men också på grund av cirkulationsproblem mellan livmodern och placentan. Om moderkakan åldras före tid, levereras inte tillräckligt med syre och viktiga vitaminer till fostret. Barnet har förlorat resurser, barnet är för litet. Det finns också problem med vidareutveckling.

Den blotta närvaron av gravid anemi eller diabetes tyder inte på att det nyfödda barnet alltid kommer att ha problem. Varje enskilt fall är individuellt.

Om en kvinna med diabetes kommer att följa den nödvändiga kosten och följa alla rekommendationer från läkare, kommer hon att föda ett friskt barn med normal kroppsvikt. Placental insufficiens, som identifierades och behandlades i tid, orsakar inte nödvändigtvis födelsen av en dåligt utvecklad eller för tidig baby.

Heltidsanmälan kallas ett barn som är född i full 37 veckors gestation. Dess vikt ska vara minst 2500 g och en normal höjd är 45 cm. Medelvikten för pojkar är 3500-3600 g och flickor - 3200-3600. Längden på kroppen varierar från 48 till 53 cm. En läkare som leder en graviditet kan individuellt bedöma eventuella avvikelser från fetthalten från medelvärdena.

Stor frukt

Felaktig graviditet eller sjukdom hos en kvinna påverkar barnets vikt i veckor på ett sådant sätt att det kan födas för stort. En stor roll spelas av gravidens näring. Passion för skräpmat påverkar fostrets utveckling negativt. I ett stort antal fall då barn föddes med överdrivet stor vikt påverkades detta av moderns okontrollerade konsumtion av mat. För optimal näring bör du skapa en meny för varje dag och följa inte bara mat, men också del rekommendationer.

Inte minst i betydelse är genetik. Om båda föräldrarna är stora, kommer barnet att bli född ganska stort. När det gäller diabetes mellitus hos en gravid kvinna ökar insulinet som tas av henne barnets blodglukosnivå. Det finns en stark tillväxtspurt. För att undvika obehagliga konsekvenser är det nödvändigt att regelbundet observeras hos läkare samt att gå till barnsjukhuset senast den 32: e veckan före leverans. I vissa fall är barnet pereryashivanie. Hjälp av läkare är nödvändigt så att det inte händer.

Vi väger lite?

Låg vikt i enskilda fall indikerar en utvecklingsstörning. Men alla patologier kommer att synas med ultraljud.

En annan orsak till fostrets undervikt är ofta ärftlighet. En nyfödd kommer att väga så mycket som sina föräldrar vid födseln. Och om båda föräldrarna är korta, då ska jätten inte vänta.

En annan anledning är den livsstil som en gravid kvinna leder. Till och med bli av med dåliga vanor - till exempel rökning - befriar en kvinna inte kroppen av effekterna av nikotineksponering. Några av cellerna har redan blivit muterade och genetisk information kan brytas. Dessa faktorer påverkar utvecklingen av patologier hos barnet.

Mödrar med nuvarande eller tidigare skadliga vanor är i fara. Under graviditeten bör de övervakas med särskild vård.

Alkohol, droger, cigaretter i nuet eller till och med mycket tidigt förflutet påverkar barnets utveckling under graviditeten. Om du inte blir av med vanan före uppfattningen, är barnet garanterat att födas med abnormiteter.

Antibiotika under graviditeten är kontraindicerade. De ska endast användas om det finns ett hot mot kvinnans liv. Namnet "anti" - mot och "bio" - levande, indikerar att detta läkemedel påverkar kroppens levande vävnader och kroppsdelar. Inklusive liv i barnets livmoder. Bland de möjliga negativa effekterna av att ta antibiotika för en gravid kvinna är det även ett missfall.

Fostervikt per vecka av graviditet: normer och tabeller

När en baby utvecklas i kvinnans livmoder vill hon känna till honom så mycket som möjligt: ​​vem barnet ser ut, vilken färg hans hår och ögon är och självklart - vilken höjd och vikt han har.

Fostrets massa och hastigheten på ökningen är problem som inte bara gäller framtida föräldrar, men också den behandlande läkaren, för med denna parameter kan du säga mycket om fostrets tillstånd.

För liten eller tung vikt vid ett visst utvecklingsstadium kan indikera förekomsten av problem i kroppen hos en kvinna eller hennes barn.

Vad ska vara barnets vikt i veckan av graviditeten

Under första trimestern är barnets vikt väldigt svår att bestämma, eftersom han fortfarande är mycket liten. Ja, och denna indikator är fortfarande av ringa intresse för läkare.

Under de första veckorna av graviditeten förekommer de mest komplicerade processerna för att lägga ner alla vävnader och organ av en baby, så läkare under undersökningen kommer först att titta på närvaron / frånvaron av alla vitala strukturer i hans kropp.

Även om viktökningstakten under de första månaderna av livet är imponerande: från 1 × 10-6 g (cellen väger så mycket som ett resultat av smältning av sperma och ägg) till 10-13 g vid slutet av den 12: e veckan i svangerskapet.

Det betyder att den nya människans massa ökar hundratusentals gånger på bara några veckor!

I framtiden kommer tillväxten inte att bli så enorm, och om vi tänker på vikten av veckan, blir det ju desto mer närmare barnet är född.

Men just före födseln, under de senaste 2 veckorna, förändras fostrets massa långsammare.

Under andra och tredje trimestern har barnets vikt per vecka normalt följande värden:

 • Vid vecka 13, då barnet redan har bildat alla organ och deras system, är vikten 14-20 g med en ökning på ca 60 mm.

Men trots att han kan flytta känner moderen fortfarande inte sina tremor.

 • Från 14: e till 20: e veckan bildas mindre detaljer om barnets struktur (fingermönster, hår), vikten är 220-270 g. Frukten är redan stor nog för att göra rörelserna märkbara för modern.
 • Under de närmaste 4 veckorna (från 20 till 24) når fostrets vikt 550-600 g. Kvinnan känner av sina aktiva rörelser.

  Vid för tidig födsel kan fostret överleva om dess massa är minst 500 g.

 • I slutet av den 26: e veckan slutför babyens organ de huvudsakliga stadierna av bildandet, så barnet har en stor chans att leva om det förekommer för tidigt födsel. Nu är dess massa 750-850 g.
 • Fram till den trettionde veckan svänger de flesta barn redan i huvudet och förbereder sig för naturlig förlossning. Fostrets längd vid denna tid når 24 cm och vikt - 1100-1300 g.
 • Vid ungefär vecka 34 ordineras vanligtvis en vanlig ultraljudsundersökning, under vilken mätningen av fetthaltens ungefärliga vikt kommer att vara ett obligatoriskt föremål. Normalt borde det vara 2100-2300 g.
 • Från 34 till 38 veckor växer barnet snabbt och får cirka 200 g för var 7: e dag. Om födseln i slutet av denna period förekommer, kan graviditeten redan betraktas som fullständig. Fruktvikt - 3100-3200 g.
 • Vid slutet av den 40: e veckan borde barnet redan födas. De flesta kvinnor föder under denna period. Barnets födelsevikt når vanligtvis 3200-3600 g och höjden är ca 50 cm.
 • Om födelsen inte har inträffat anses graviditeten betraktas som posten. I avsaknad av arbete orsakas det konstgjort. Under 41-42 veckor växer barnet till 3500-3800 g.
 • Fostervikt per vecka: bord

  Abnormaliteter i barn viktökning

  Barnets vikt vid graviditetsveckan kan skilja sig från de angivna siffrorna, och detta indikerar inte nödvändigtvis några problem i sin hälsa.

  Men om skillnaden är signifikant, enligt läkarna, tycks barnet inte tyngre eller överstiger det tillåtna, då är det nödvändigt att leta efter orsakerna till sådana avvikelser. Bristen på fostervikt (hypotrofi) orsakas vanligen av sådana faktorer:

  1 ärftlig predisposition Om föräldrarna (särskilt mamman) har låg vikt och höjd, kommer deras barn förmodligen inte att skilja sig heller från hjälteformat.

  2 Moderns otillräckliga eller otillbörliga näring, som kan åtföljas av en kränkning av näringsämnen och syreförsörjning genom placentan.

  3 Skadliga vanor, speciellt röka, påverkar diametern på moderkroppens lumen. Som i det föregående fallet är de näringsämnen som är nödvändiga för fostrets tillväxt, det kommer i mindre kvantiteter.

  4 Moderns infektiösa och kroniska sjukdomar, hennes nervösa stress påverkar ämnesomsättningen negativt och begränsar därigenom barnens näring i hennes livmoder.

  5 Fostrets vikt vid födseln av uppenbara skäl kommer att bero på hur lång tid det är.

  Ju mer det kommer att vara i förtidigt arbete, desto större är risken för ett barns liv.

  6 Sannolikheten för fostrets undernäring beror också på den förväntande moderens ålder: den ökar hos unga kvinnor (upp till 18 år) och vid sen graviditet (efter 35 år).

  7 Barnets bristning förekommer ofta hos kvinnor som lider av anemi - brist på hemoglobin i blodet. Både mor och barn lider av syresvält, särskilt under de senaste veckorna.


  Hypertrofi, det vill säga fostrets överskottsmassa vid ett visst utvecklingsstadium, kan orsakas av följande skäl:

  1 Moderns överdriven och dålig näring, förbrukningen av stora mängder mjöl och sött, liksom vätskor, brist på frukt och grönsaker i den dagliga kosten.

  2 En vanlig orsak till fetal hypertrofi är moderns diabetes. Barnets kropp får mycket kolhydrater och producerar stora doser insulin, förvarar en stor mängd fettvävnad.

  3 Övervikt hos barnet kan orsakas av många andra metaboliska störningar hos mamman eller barnet, som inte är associerade med diabetes.

  4 Liksom vid hypotrofi kan övervikt bero på ärftlighet, om föräldrarna också har en medfödd tendens till övervikt.

  En intressant regelbundenhet: mycket ofta förekommer andra och efterföljande barn med större vikt än de föregående. Anledningen till detta är inte tydligt, men ett faktum i ansiktet: den förstfödda har mindre chans för hypertrofi.

  5 Befödda utvecklingsstörningar hos barnet (Sotos syndrom eller cerebral gigantism, liksom Beckwith syndrom, manifesteras av nedsatt arbete och en förhöjd ökning av vissa organ i kroppen).

  6 Det händer också att den imaginära hypertofien, när barnets kroppsvikt ökar inte på grund av sin fetma, men på grund av det ökade vätskeinnehållet i hans kropp (ödem utvecklas).

  Ett stort barn kommer att övervägas, vilket vid födseln har en vikt större än 4-4,5 kg. I vissa fall kan kroppsvikt hos nyfödda överstiga 10 kg.

  Hur man bestämmer fostrets vikt

  Det vanligaste sättet att bestämma fostrets kroppsvikt är att beräkna det under en ultraljudsundersökning.

  De erhållna siffrorna kommer emellertid att vara ungefärliga, även en sådan modern diagnostisk metod misstas ofta.

  Läkare-gynekologer kan beräkna barnets ungefärliga vikt beroende på livmoderns höjd och bukets kant.

  Men resultaten i det här fallet kommer att bli ännu mer felaktiga. Även om erfarna läkare ofta kan bestämma den ungefärliga vikten med avundsvärt noggrannhet.

  Mycket nyfiken mammor hittar andra, mer ovanliga metoder för beräkning. Till exempel, i vissa fall, vid bestämning av ett barns vikt beaktas omkretsen av handleden hos den förväntande mamman.

  Men sådana relationer mellan parametrarna är inte tillräckligt motiverade, vilket innebär att beräkningsnoggrannheten blir låg.

  Om en gravid kvinna övervakar hennes hälsa och följer lämplig behandling, kommer hennes barn att få färre problem med viktökning. I de fall där avvikelser i kroppsvikt redan existerar, är noggrann observation av barnets tillstånd nödvändigt.

  Fostervikt per vecka av graviditet

  innehåll:

  Några barn är födda med en massa på 2800, andra - med en helt hjältevikt för nyfödda - mer än 4 kilo. Denna skillnad uppnås genom följande faktorer, direkt eller indirekt, som påverkar fostrets storlek:

  1. Genetiskt programmerad intern tillväxt och viktpotential
  2. Moderns tillstånd (närvaro av extragenitala sjukdomar som diabetes, anemi, etc.);
  3. Placentans tillstånd (intensitet av uteroplacental cirkulation).

  Den absoluta ökningen av fetthalten per vecka bestäms av den ökande förbrukningen av näringsämnen och syre, detta beror på den intensiva tillväxten av placentan och dess funktioner. Så efter den 15-16: e gravidveckan accelererar barnets viktökning från 10 till 80 g / vecka. Från 26 till 37-38: e veckan når cirka 200 g / vecka. Därefter sänks hastigheten av viktökningen hos fostret och förblir på en lägre nivå fram till leveransen. I sen graviditet associerar läkare detta med utvecklingen av fysiologisk relativ placentainsufficiens på grund av åldrandet av moderkakan.

  Nedan följer en tabell över fostrets ungefärliga vikt beroende på graviditetsperioden.

  Vikt av ett foster före födseln: hur man löser gåtan?

  Under 9 månader av graviditeten växer en charmig rosahårig bebis ut ur ett par osynliga celler.

  Och det här är ett riktigt mirakel! Under denna period bildas ett starkt skelett- och organsystem, och endokrina körtlar är involverade i arbetet. Vissa organ har tid att gå igenom flera utvecklingsstadier.

  För framtida mamma är det viktigt att veta hur hennes barn växer och utvecklas vid varje graviditetsstadium. Detta gäller särskilt kvinnor under första halvåret, medan barnets rörelse ännu inte kan pålidas på ett tillförlitligt sätt. Kunskap om embryos utvecklingsfaser hjälper mamman att introducera barnet, stärka den emotionella kopplingen mellan henne och barnet.

  Modern medicinsk utrustning gör det möjligt att få noggrann information om fostrets utvecklingsstadium för att kontrollera dess vikt och storlek. Dessa data är en viktig indikator på den normala graviditeten. Enligt honom kan patologi diagnostiseras i början av sin utveckling och åtgärder kan vidtas i tid.

  Hur växer fostret under graviditeten?

  I obstetrisk praxis är det vanligt att dela upp graviditetsperioden i 3 trimester.

  För var och en av perioderna är deras egna hormonella förändringar i kvinnans kropp karakteristiska, indikatorerna för kliniska tester för varje graviditetsstadium är kända. De möjliga riskerna för varje period beaktas.

  Vad händer med barnet vid denna tidpunkt?

  Första trimestern

  De första 8 veckorna av graviditeten kallas ibland som det embryonala utvecklingsstadiet. Inom två månader sker endast flera cellavdelningar, differentierar dem beroende på framtida funktioner, men för det mesta av denna period är embryot helt olikt som den framtida lilla personen. Och bara vid slutet av den 8: e veckan kommer det att vara möjligt att skilja ett stort huvud, en liten kropp (

  Vad ska fostrets vikt vara i veckan av graviditeten?

  Förväntande mödrar är alltid mycket intresserade av den vikt som deras barn kommer att födas till. Därför är de mycket intresserade av hur mycket krummen väger medan de fortfarande är i livmodern. Denna fråga är viktig för läkare. Även om fostrets vikt kallas den uppskattade, men även det låter dig lära dig mycket om barnets utveckling. Vad är vanligtvis krummans vikt i livmodern under olika graviditetsperioder och vad det beror på kommer vi att berätta i detta material.

  Hur växer en bebis?

  I början av graviditeten växer alla krummer, oavsett kön, ras, ärftlighet, på samma sätt och lägger millimeter och gram till sin lilla vikt varje vecka. Alla embryon växer i ungefär samma hastighet, och först då, när de små personens individuella egenskaper börjar dyka upp, börjar skillnaderna att dyka upp.

  Mät tillväxten hos fostret, även den ultramoderna ultraljudsapparaten är endast möjlig under andra halvåret av första trimestern. Upp till 8 veckor mäts endast äggets diameter, och detta kriterium anses vara grundläggande, vilket indikerar embryotillväxten.

  Krummens storlek är ännu inte tillgänglig för mätning, det enda undantaget är coccyx parietalstorleken, men det ger inte skäl att beräkna embryonets vikt.

  Att prata om fostrets massa för första gången är möjlig vid överföring av ultraljud, från 11 veckor. Det var vid den här tiden att de första skillnaderna mellan spädbarn börjar dyka upp - några spädbarn mer, andra mindre. Vid 7-8 veckor väger barnet ca 3 gram, men det är så liten att vikten inte har ett diagnostiskt värde.

  Efter 12 veckor börjar barnet aktivt öka, ibland fördubblas sin massa på bara en vecka. Vid denna tid bildas alla organ och system som regel, en period av intensiv tillväxt och förbättring börjar. Gradvis börjar crumb att lagra sig på subkutant fett, därmed snabb viktökning. Den största ökningen väntar på crumb i tredje trimestern.

  Under de senaste månaderna är barnet redan redo att födas fysiologiskt, det förblir bara lite "bli bättre", alla organ och system fungerar. Eftersom en ganska vuxen bebis inte längre kan röra sig aktivt i livmodern, blir sömn och ibland oskarpa rörelser i den närmaste livmodern sin huvudsakliga ockupation. Under de senaste två månaderna får barnet den vikt som han kommer att ha vid födseln, och bara i de sista dagarna före födelsen stannar tyngdökningen nästan.

  Från slutet av andra trimestern får kvinnliga frukter något mindre än barnens pojkar. Därför skiljer de sig nästan alltid i fler miniatyrformar under tredje trimestern, även om det inte är en hundra procent regel - det finns tjejer som kan skilja sig efter en liten pojke.

  Vad påverkar massan?

  Fostrets vikt påverkas främst av arv. Om mamma och pappa är stora och stora, är sannolikheten att de kommer att ha samma "hjälte" mer än 90%. Miniatyr, låg, tunn mamma och pappa brukar ge en baby med låg vikt. Det är ganska svårt att påverka detta mönster på några faktorer från utsidan.

  Gravid kvinnor bör dock komma ihåg att det finns faktorer som inte kan påverka barnets kroppsvikt. Först och främst är det mat. Om en mamma äter bra, balanserat, då kommer hennes bebis tillsammans med hennes blod att få en balanserad uppsättning användbara ämnen som hjälper honom att utvecklas och växa harmoniskt. Om den framtida mamman övertar, njuter av kolhydrater, kakor, bakning, missbrukar vitaminkomplex, även om hon inte har någon brist på vitaminer, så får barnet allt detta genom det uteroplacentala blodflödet. Moderns vikt växer, barnets vikt växer också.

  Om mödrarnas näring är otillräcklig, knappast i vitaminer och mineraler, proteiner och kolhydrater, då barnet är vilselöst, lider en brist på välbehövliga ämnen kommer hans kroppsvikt att vara mindre än han kunde få genetiska egenskaper.

  Rökning under graviditeten kan också påverka fostervikt. I 70% av gravida rökare är födda barn med undervikt. På samma sätt påverkar alkohol, narkotiska ämnen och till och med de vanliga medicinerna som mamma tog under graviditeten fostret. Nackdel på barnets kroppsvikt påverkar moderns nervösa stress och känslor, hårt fysiskt arbete, arbetsförhållanden vid farlig produktion.

  Några kroniska sjukdomar som den förväntade mamman har också påverkar barnets vikt. Till exempel i diabetes eller graviditetsdiabetes, som först uppenbarades redan under graviditeten, finns det en chans att föda en stor eller till och med en jätte bebis, vars vikt överstiger 5 kg. Brist på fostrets massa kan manifestera sig i kroniska sjukdomar hos njurarna, leveren och hjärtat i en kvinna.

  Funktioner i graviditeten kan inte påverka barnets vikt. Om allt går smidigt, så finns det inget att oroa sig för. Men barnet, som utvecklas i förhållanden nära extremt - bland hotet om missfall, med andra komplikationer av graviditet, är osannolikt att vara en bogatyr.

  Om graviditeten är flera, bär kvinnan två eller tre barn, då kommer vikten av varje vara mindre än normen, och det här är ganska naturligt.

  Hur är det bestämt?

  Obstetrician-gynekologer använder flera formler för att beräkna den förväntade vikten hos fostret. Om du vill försöka beräkna hur mycket barnet väger, kan mamman självständigt.

  Formel Lankowitz

  Experter anser att denna beräkningsmetod är den mest exakta, men det gör det tyvärr inte utan fel. För beräkningar behöver en kvinna titta på sitt växelkortsnummer på sidan för läkarbesökets senaste besök. Där hittar hon två viktiga parametrar för beräkningen - hennes bukomkrets (OJ) och livmoderns golv (VSDM eller VDM).

  Båda dessa värden lägger till, varefter den resulterande mängden lägger moderens vikt i kilo och hennes höjd i cm. Det resulterande talet multipliceras med 10. Till exempel: Behandlingsperioden är 30 veckor, bukomkretsen är 110, livmoderns botten är 30. Höjden på den gravida kvinnan är 170 cm, vikten är 70 kilo. (30 + 110 + 170 + 70) x10 = 3800. Felet i denna beräkning kan vara upp till 0,5 kg. Därför är det rimligt att anta att en kvinna har en stor bebis - hans verkliga vikt under denna period överstiger redan 3 kg.

  Formula Bublichenko

  För beräkningen behöver du bara veta den framtida moderens kroppsvikt vid det aktuella ögonblicket. Hennes vikt divideras med 200, det resulterande numret multipliceras med 10. Till exempel väger en kvinna 80 kilo. (80/200) x10 = 4. Felet i denna metod är stor, det fluktuerar inom ett kilo, varför obstetrikare nyligen försökt undvika att använda denna formel

  Formula Yakubova

  För dessa beräkningar behöver en kvinna som bestämde sig för att träna aritmetik och tillfredsställa hennes nyfikenhet, behöva data på höjden av livmoderns botten och omkretsen av hennes mage. Du kan hitta dem på växelkortsadressen, dessa uppgifter är införda i den vid varje schemalagd upptagning. WDM läggs till bukomkretsen och den resulterande mängden divideras med 4 och multipliceras med 100. Till exempel WYD-30, bukomkrets 100. (30 + 100) / 4 = 32.5. När multiplicerad med 100 visar det sig 3250 gr.

  Formel Jordanien

  För att beräkna igen måste du veta längden på livmoderns botten och omkretsen av framtida mammas mage. Dessa värden multiplicerar varandra. Till exempel visar WYD -30, omkrets - 100, att barnets uppskattade vikt är 3 kg.

  De mest exakta är de beräkningar som görs med sonografisk metod, det vill säga på ultraljud. För att härleda barnets förmodade kroppsmassa används speciella ekvationer som sammanställs av skanningsapparatens mjukvara, varvid huvudlockmetoden används oftast.

  Som de nödvändiga matematiska värdena för ekvationerna används de dimensioner som somnologen bestämmer för ultraljud. Detta är biparientala storleken på barnets huvud, längden på lårbenet, omkretsen av magen och huvudet.

  För att göra det tydligare presenterar vi dessa ekvationer med de två mest populära beräkningsmetoderna (enligt Headlock och Shepard):

  • Shepard - Log10 BW = -1.7492 + 0.166 (biparientstorlek) + 0,046 (fetma mageomkrets) - (2.646 [(mageomkrets) X (biparietalstorlek)] / 100).
  • Enligt Headlock - Log10 BW = 1.3598 + 0.051 (Barnets bukomkrets) + 0.1844 (längd på lårbenet) - 0.0037 (bukomkrets X-längden på lårbenet) eller Log10 BW = 1.4787 + 0.001837 (bipastisk storlek huvuden) 2 + 0,0458 (bukomkrets) + 0.158 (femur längd) - 0.003343 (multiplicerar bukomkretsen genom lårbenets längd).

  Således blir de uppmätta parametrarna för barnet komponenter i det matematiska uttrycket, vilket resulterar i att datorn ger resultatet. Det anges vanligtvis i protokollet för ultraljudsdisposition i avsnittet "Beräknad fetthalt". Felet i enförälders graviditet är från 8 till 10%, med bär av tvillingar, ökar felet till 15%.

  Denna metod kan inte kallas exakt, som i ett apotek, men medicinen har ännu inte uppfunnit något mer exakt.

  Det är på grundval av ultraljudsdata att alla befintliga normer av fostervikt per vecka och månad av graviditet har skapats.

  Normer i olika termer

  Vad som ska vara kroppsvikt hos ett barn som ännu inte har kommit in i världen är definitivt svårt att säga, för vi är alla olika - långa, korta, tunna och fulla. Spädbarn i livmodern har också individuella drag. Därför kan det finnas variation, men genomsnittliga värden existerar.

  Från och med den 11: e graviditetsveckan kan ultraljudsmaskiner redan beräkna de första vikterna:

  Obstetrisk term, vecka

  Beräknad vikt (gram)

  Obstetrisk term, vecka

  Beräknad vikt (gram)

  Tabellen är inte baserad på barnets kön. Vissa experter som vill uppnå störst noggrannhet i situationer där leveranssättet beror på förväntad vikt och andra viktiga problem, använd tabeller utvecklade av läkare från Tyskland för att mäta vikten av barn av europeiskt utseende i början av 90-talet av förra seklet. Det är baserat på fostrets kön.

  Tabell över normala värden av den uppskattade vikten av spädbarn av olika kön:

  Obstetrisk term, veckor

  Beräknad vikt av det manliga fostret, tillåtna fluktuationer (gram)

  Beräknad vikt hos kvinnliga foster, tillåtna fluktuationer (gram)

  1690 (1070-2110)

  1590 (1010-2050)

  1890 (1200 - 2360)

  2130 (1360 - 2690)

  2390 (1600-3000)

  2640 (1870 - 3320)

  2550 (1790 - 3230)

  2760 (2060 - 2460)

  3090 (2400 - 3770)

  2970 (2290 - 3650)

  3300 (2620-4000)

  3160 (2500 - 3850)

  3470 (2760 - 4180)

  3320 (2670 - 4020)

  3450 (2800 - 4180)

  Tyska bord, som används över hela världen, börjar vid 23 veckor av graviditeten är inte av misstag. Det är vid denna tidpunkt hos barn av olika kön att kroppen börjar bilda sig enligt könskaraktäristika, varför viktökning hos pojkar och tjejer börjar skilja sig från varandra. I tidigare perioder är skillnaden mellan heterosexuella barn inte närvarande eller det är inte tillräckligt uttalat och för diagnos förblir obemärkt.

  Avvikelser från normala värden

  Det anses normalt om ett barn är födt i en period av 39-40 veckor med en vikt av 3000 till 3800 g. De barn som är födda med en vikt på upp till 3 kg och de som har mer än 4,5 kg vid födseln har dock neonatologer fruktar inte orsak.

  Framtidens mammorförlossare uppmanar inte att panikera om skillnaden i siffrorna som presenteras i referensborden och deras reella tal.

  Först bör du alltid göra en felkorrigering (plus eller minus 500 g åtminstone), och för det andra, barnen växer "hoppar", så vid 34 veckor kan en crumb upprota mamma genom att ligga bakom de genomsnittliga normerna och med 36 veckor att nå normalt genomsnitt eller till och med nära den övre gränsen för normal.

  Om barnet under alla ultraljudstudier under graviditeten visar envis överflöd av normerna, talar de om ett stort foster. Trenden mot en stor bebis kan ses under andra trimestern. Baserat på en ultraljud kan en sådan slutsats inte göras, flera studier krävs över flera veckor.

  Samtidigt uppmärksammas också instrumentalmätningar - framtida mammas bukomkrets och livmoderns höjd. När en stor fetus brukar vanligtvis överstiger WDM normen (vid 32 veckor med en hastighet av 32 cm, till exempel ökas denna parameter till 34 cm och vid 36 veckor istället för uppsättningen 36 cm är den cirka 39 centimeter).

  Om en bebis i livmodern ligger märkbart bakom medelvärdena och under flera diagnostiska mätningar "passerar den" bara vid den lägsta gränsen för normen (5: e percentilen), då föreskriver läkare en ytterligare undersökning, vars syfte är att avslöja livets livskraft för det uteroplacentala blodflödet, fostrets möjliga patologier, inklusive ärftlig och kromosomal, intrauterin tillväxt retardation, förekomst eller frånvaro av intrauterin infektioner, rhesus konflikt.

  För att göra detta, utför en ultraljud av expertklass, USDG, gör test för infektioner, klinisk blod och urintester. Om det behövs skickas en kvinna för samråd med genetiken och genomgången av invasiv diagnostik för att identifiera kromosomala abnormiteter.

  Det är upp till den förväntade mamman att komma överens om sådana åtgärder, särskilt eftersom modern medicin är redo att ge ett ofarligt men dyrt alternativ till invasiva diagnostiska metoder - ett prenatalt DNA-test för blodanalys från en mors ven.

  Fostervikt under graviditeten: räkna varje vecka

  En av de mest spännande händelserna i varje kvinnas liv är graviditet.

  Och självklart upplever en framtida mamma huruvida fostret utvecklas korrekt. De viktigaste parametrarna som ser på fostrets utveckling är vikt och höjd.

  Vecka per vecka

  Tidigare är den åttonde veckan att spåra fostrets vikt omöjlig - den är för liten, når inte ens ett gram. Fostrets utveckling är ett individuellt sätt, men det finns viktnormer.

  Vikten av barnet först ökar snabbt, nästan dubbelt. Från och med den 14-15: e veckan ges inte den främsta rollen i utvecklingen av barnet till bildandet av nya organ, men till utvecklingen av dess aktivitet: barnet lär sig att blinka, röra händer och ben, arbeta med fingrar, det vill säga hjärnan utvecklas. Detta kan förklara det faktum att viktökningen gradvis saktar ner.

  Från den 28 till 32 veckan börjar barnet märkbart öka - utvecklingen är redan omfattande: reflexsystemet förbättras, känsligheten uppträder, huden utvecklas.

  bord

  • Vecka 8 - fostrets vikt når 1-1,5 gram;
  • Vecka 9 - viktdubblar - 2 gram;
  • Vecka 10 - vikt ca 4 gram;
  • Vecka 11 - fostret väger ca 7-8 gram;
  • 12: e veckan - ca 14 gram;
  • 13: e veckan - 23-24 gram;
  • 14: e veckan - 42-44 gram;
  • Vecka 15 är ca 70 gram;
  • Vecka 16 - ca 100 gram;
  • Vecka 17 - 138-142 gram;
  • 18: e veckan - ca 190 gram;
  • 19: e veckan - ungefär 240 gram;
  • Vecka 20 - Barnet väger cirka 300 gram;
  • Vecka 21 - 360 gram;
  • Vecka 22 - ca 430 gram;
  • Vecka 23 - cirka 500 gram;
  • 24: e veckan - ca 600 gram;
  • Vecka 25 - 660-670 gram;
  • 26: e veckan - en ökning med ca 100 gram (760 g);
  • Vecka 27 - 870-880 gram anses vara normen;
  • 28: e veckan - vikt från 1000 till 1010 gram;
  • 29: e veckan - ca 1150 gram;
  • 30: e veckan - från 1300 till 1320 gram;
  • Vecka 31 - 1,5 kg;
  • 32: a veckan - 1,7 kg;
  • 33: e veckan - 1,9-2 kg;
  • 34: a veckan - 2,15 kg;
  • 35: e veckan - 2380-2400 gram;
  • 36: a veckan - 2,6 kg;
  • 37: e veckan - 2850-2900 gram;
  • 38: a veckan - 3-3,1 kg;
  • 39: e veckan - 3,2-3,3 kg;
  • 40: e veckan - 3,4-3,5 kg.

  Om barnet föddes i tid (i 40: e veckan), och hans vikt är över 3,5 kilo, borde du inte panikas. Det finns genetiska faktorer här: det är lite naivt att förvänta sig ett smal, miniatyr barn från långa och feta föräldrar.

  Vikt beror på utvecklingen av barnet, också överväga tillväxt. Läkarna rapporterar omedelbart ohälsosamma förhållanden, även med en ultraljud.

  Vi väger lite?

  I vissa fall kan låg fetthalt indikera vissa störningar och patologier, men inte alltid. Som regel detekteras patologier omedelbart med ultraljud.

  Vad mer kan orsakerna till fostrets låga vikt? Det finns flera alternativ, och de vanligaste är en ärftlig faktor. Barnet har redan spelat in i generna vad han kommer att vara, och vid födseln kommer han att väga, troligtvis lika mycket som hans mamma och pappa vägde vid födseln. Beroende på föräldrarnas externa uppgifter är barnets vikt från 2,5 till 4,5 kg, normen

  Den andra lika viktiga orsaken är moderns livsstil. Det kan finnas många olika nyanser. Till exempel, moderns vanor i det förflutna. Det finns en mutation av celler, förstörelsen av all information som kan orsaka patologi i fostret.

  Sådana mammor är i fara, deras graviditeter är mer benägna att få problem. Det är nödvändigt att ta hand om genetiskt material från en tidig ålder.

  Ofta föreskrivs unga mödrar antibiotika för behandling av vissa sjukdomar. De påverkar barnet negativt, det kan ses även från själva namnet ("anti" "bio" - mot de levande). Eventuellt läkemedel kan påverka barnet, orsaka patologi, förstörelse av vitala funktioner eller missfall.

  Enligt statistiken försvann 40% av döva eller blinda barn som befinner sig i specialhemmen syn och hörsel under de första åren av deras liv på grund av antibiotika. Särskilt farligt för dem med slutet av "-micin-".

  Den framtida mamman måste ta hand om sitt barns hälsa, för att hon är sjuk med henne, bara i en mer allvarlig form. Vanliga förkylningar och andra, lätt för oss, sjukdomar uppfattas av barnet som ett allvarligt hot mot hans lilla liv. Var försiktig, all seriös sjukdom kan leda till abnormiteter eller missfall.

  Vi räknar med ultraljud

  Fostervikten på ultraljud är den mest exakta, det inkluderar inte fostervätskans vikt och livmodern. Det finns hela system uttryckta i färdiga räknare.

  Den viktigaste parametern är graviditetsveckan. Övriga uppgifter som krävs för beräkningar:

  • biparient huvudstorlek (avståndet mellan två bredaste punkter på huvudet);

 • frontal occipitalstorlek (längsgående linje);

 • huvudomkrets och buk.
 • Exakta beräkningar kan göras av läkare: det är deras ansvar att övervaka utvecklingen av fostret. De bör övervakas ständigt, men de bör inte gå för ofta antingen: missbruk av ultraljudsprocedurer kan skada din baby.

  En erfaren läkare ska göra en plan för att kringgå specialister som ska följa och inte delta i amatöraktiviteter: besök inte läkaren alls och hoppa över den föreskrivna ultraljuden är fylld med en ofullständig bild av ditt tillstånd och framtida barns hälsa.

  Vind inte dig själv, oroa dig inte för bagage och låt dig få en stark hälsosam bebis!

  Fostervikt per vecka av graviditet

  En av de viktiga punkterna i graviditetsdiagnosen är att bestämma fostrets vikt. Detta kriterium är viktigt eftersom det hjälper läkaren att förstå fostret utvecklas normalt eller det finns några avvikelser. Exempelvis kan en brist i vikt indikera att ett barn inte får tillräckligt med näring eller syre, om den förväntade mammen röker eller dricker. I värsta fall kan detta indikera en fördröjning eller, till och med, ett blekande foster. Också fet fet tyder på att det uppstår några störningar i livmodern.

  Ultraljud hjälper till att följa fostrets vikt i veckan av graviditeten. Den höga noggrannheten i denna metod ger höga garantier för denna indikators tillförlitlighet. Under graviditetens sista trimester kommer läkaren att kunna "av öga" bestämma fostrets vikt, mäta bukomkretsen och livmoderns höjd. Oavsett hur erfaren en läkare är, kommer han emellertid inte att kunna bestämma fostrets vikt så exakt som det kan ske med hjälp av ultraljud.

  På grund av möjligheten att bestämma fostrets vikt blir det möjligt att identifiera försämrad utveckling och om möjligt korrigera situationen. Men var noga med att ta hänsyn till andra kriterier för fostrets tillstånd. Till exempel, tillväxt, hjärtatslag, förhållandet mellan parametrarna i hans kropp.

  Ultraljudsmetoden börjar tillämpas vid ungefär 6-8 veckors graviditet. Tillämpa denna metod är tidigare inte meningsfull, eftersom fostret fortfarande är underutvecklat.

  Hur snabbt fostret får vikt i livmodern kan förstås genom att presentera kvinnornas livmoder "möjligheter". Så, i slutet av graviditeten ökar det i volym nästan 500 gånger och ökar i vikt med 1000-1200 gram, vilket ger barnet skydd och förhållanden som är normala för tillväxt. Nu kan du föreställa dig hur barnet, som väger bara 1,5 gram i början av graviditeten, kommer att öka och utvecklas bekvämt under de närmaste nio månaderna i moders mage. När den utvecklas börjar barnet att öka sig intensivt. Så, i slutet av graviditeten, får han ca 100-300 gram per vecka, när graviditeten i början av graviditeten bara är 10-60 gram per vecka. Men det viktigaste i att gå ner i vikt är inte ett större antal gram (minns att detta kan leda till nedsatt fostrets utveckling), men en positiv dynamik. Flickor är som regel födda några hundra gram lättare än pojkar. Men här är allting individuellt. Körningen i vikt kan nå flera kilo.

  Fostrets vikt påverkas inte bara av hur den förväntade mamman och hennes livsstil äter, men också genom genetisk predisposition. Så, om föräldrarna inte är stora, så är det troligt att barnet också blir litet. Förtida föräldrar kan anta med vilken vikt barnet kommer att födas om de känner till deras vikt vid födseln. Vanligtvis tar barnet en medelvikt mellan båda föräldrarna.

  Den förväntade mamman borde dock fortfarande vara säker på att övervaka hur och vad hon äter. Det är kategoriskt omöjligt att gå på dieter och svälta, men det rekommenderas inte att äta "för två". Måttlig träning hjälper till att överföra graviditeten lättare och kommer att påverka barnets tillstånd positivt. Men med belastningar måste du uppträda mycket noggrant, eftersom den förväntade mamman inte kan överarbetas, och vissa övningar kan till och med vara farliga. Regelbundna besök på läkaren kommer att ge möjlighet att alltid vara medveten om barnets tillstånd och den framtida mammans hälsa.

  Förutom att allt för att barn ska födas frisk måste du kommunicera mer med din bebis och njuta av varje dag och vänta på ett "mirakel".

  Fostervikt beroende på graviditetsalder

  Vid rutinbesök till gynekologen under graviditeten måste kvinnan vägas och magen på magen mäts för att kunna veta hur barnet växer och utvecklas. En av de viktigaste egenskaperna som läkaren registrerar är fostrets vikt i veckans graviditet, dess storlek och längden på kranens omkrets. Alla dessa indikatorer är viktiga för att bedöma barnets hälsa, hans utveckling och i tid för att upptäcka sjukdomsuppkomsten, om det plötsligt hände. Fostervikt per vecka av graviditet är särskilt viktigt att beräkna i senare perioder, före födseln, eftersom storlek och födelsestillstånd ofta beror på barnets storlek.

  Inte mindre viktigt är regelbundna undersökningar av moder och barn under de första månaderna av graviditeten hos kvinnan. Under denna period läggs alla system och organ i barnets kropp, placentan och navelsträngen bildas, och därför övervakar läkare noggrant embryotillståndet. Under de första månaderna av graviditeten är fostrets vikt väldigt liten, och därför mäter läkarna endast moderns vikt och barnet undersöks och mäts med ultraljud.

  Värdena som visas i tabellerna nedan är ungefärliga medelvärden. Embryos massa och storlek i veckor och månader beror på barnets mor och faders konstitution, på arveliga faktorer, livets rytm och morens diet under graviditet, ärftliga sjukdomar. Det är korrekt att säga att ett barn utvecklas normalt eller normalt, bara en läkare kan ha studerat data från flera undersökningar, ultraljud och mammas test, hennes medicinska historia och medicinska journalen.

  I senare skeden kan viktens och andra indikatorer på embryot skilja sig från det normala uppåt eller nedåt. Barnets intrauterinbildning beror helt på moderns livsstil, och om mamman äter felaktigt, missbrukar söt eller snabbmat, kan barnet också gå upp i vikt snabbare än nödvändigt. Med flera graviditeter är vikten av varje bebis vanligtvis mindre än med en standard singleton.

  Fostervikt och storlek vid graviditetsveckor under första trimestern

  Den första screeningen - en fullständig undersökning av kvinnor och barn - utförs vanligtvis vid 10-13 veckor av graviditeten. Vanligtvis är kvinnorna övertygade om att de är gravida och är registrerade vid förlossningskliniken, där studien genomförs och graviditeten följs. Fostrets vikt under denna tidsperiod sträcker sig från 4 gram per vecka 10 till 25 gram vid 13, och det mesta av utrymmet i livmodern upptas av fostervätska. Läkaren får grundläggande information från ett blodprov och mätning av embryonets storlek genom ultraljud.

  Embryonets storlek i veckan under första trimestern ska vara enligt följande:

  Om embryonets vikt eller storlek är något annorlunda än genomsnittet borde du inte vara rädd. Oftast beror detta på felaktig bestämning av graviditetens varaktighet, och eftersom barnet dagligen tar några gram är små skillnader tillåtna.

  Gestationsålder kan beräknas i obstetriska veckor, det vill säga räknas från datumet för den sista menstruationen eller mätt från datumet för uppfattningen. I det första fallet antas det att graviditeten inträffade 2-3 veckor tidigare, i det andra kommer felet att vara bara några dagar. På grund av en felaktig beräkning av graviditetens längd kan normala indikatorer växla till ena sidan eller den andra.

  Vid den första screeningen utvärderar läkaren inte bara fostrets vikt och storlek i veckan av graviditeten, men mäter även längden på några av benens ben. Var noga med att ta hänsyn till

  • Lårbenets storlek och längd visar hur väl skelettet utvecklas. I embryot i 12 veckor är skelettet fullformat och alla benen läggs, vilket bara kommer att öka ytterligare i storlek. Vid ultraljud ser läkaren på hur väl skelettet är utvecklat, hur lårbenets längd är relaterad till ryggrad, axel, ben och radie;
  • Bröstets storlek visar också närvaron av patologier i utvecklingen av barnet och korrektheten av bildandet av inre organ. Bröstets kant ska vara proportionellt mot embryotillväxten. I vissa studier är det inte omkretsen av bröstet som beräknas, men dess diameter;
  • Bipariental huvudstorlek (GTB), det vill säga bredden av skallen i en rak linje från templet till templet - en av de viktigaste indikatorerna för normal utveckling. Huvudets storlek visar hur bra barnets hjärna och ben i skalle utvecklas, och det går utöver normen att tala om Downs syndrom och flera liknande sjukdomar, anencefali, hydrocephalus och andra patologier som tjänar som grund för abort. I senare skeden ersätts BPR med en fronto-occipitalstorlek;
  • Embryotillväxt beräknas genom ryggradsstorleken, från embryoens topp till coccyxen, och längden på benen beaktas inte. Fostrets storlek varierar med graviditetsveckor, men barnet utvecklas alltid strikt i proportion. Om alla parametrar utom en visade sig vara normala, kan vi därför tala om patologi i barnets utveckling.
  • Förutom embryotillväxt mäter läkare i första trimestern och jämför med normen storleken på barnets ägg och hjärtfrekvens. Med dessa indikatorer är det möjligt att bestämma embryonets ålder och dess hälsotillstånd mycket mer exakt.

  Fosterstorlek per vecka i graviditeten i andra trimestern

  Under andra trimestern, under den andra screeningen, är barnet i moderns mage redan tillräckligt gammalt för att kunna undersöka ansiktet, fingrarna och tårna och alla inre organ. Den andra screeningen riktar sig till hur barnet växte, dess massa och höjd, ansiktets och huvudets struktur, lungens mognad och alla inre organers struktur.

  Massa och storlek hos fostret efter graviditetsveckan under andra trimestern:

  Andra parametrar, som omkretsen av skallen och bröstet, längden på benens och armens ben, registreras även under screening och ultraljudsdisposition, men de är inte lika viktiga som i första trimestern. Vanligtvis utförs den andra fullständiga studien vid 17-18 veckor av graviditeten, när fostrets vikt i livmodern har ökat så mycket att det är möjligt att fullständigt undersöka barnet. Vanligtvis utnämns den andra studien om det är nödvändigt att bekräfta eller motbevisa den information som erhållits under första trimestern, att spåra graviditetens dynamik, för att verifiera förekomst eller frånvaro av patologier.

  Den andra screeningen anses vara valfri om kvinnan är frisk och leder en hälsosam livsstil, hon är mindre än 35 år, alla hennes barn föddes friska och graviditeten utvecklas normalt. Men du kan själv gå igenom denna studie på en offentlig eller privat klinik.

  Tredje trimestern: fetthalt i veckan

  Under graviditeten varierar fostrets vikt per vecka och månad, och vid tredje trimestern vänder barnet i moderns buk från ett embryo till en bebis som är färdig för födseln. Den tredje screeningen, till skillnad från den andra, är viktig för den normala hanteringen av graviditet och förberedelse för förlossning och enligt resultatet kan doktorn både förskriva moderen en kejsarsnitt och tillåta naturlig förlossning och i händelse av en dålig prognos kan kvinnan sätts på sjukhus "för bevarande".

  I samband med ultraljudsdiagnostik vid den tredje screeningen ser läkare på embryonets storlek i veckor och dagar från krona till sakrummet, barnets massa, graden av utveckling och omkrets av skalle.

  Fostervikt vid graviditetsveckor under tredje trimestern:

  Vid den tredje screeningen diagnostiserar läkare ett antal sjukdomar och missbildningar som ett barn kan lida, bedöma tillståndet av navelsträngen, livmodern, storleken och tillståndet hos moderkakan. Den normala screeningsperioden är cirka 30-34 veckor, när barnet aktivt ökar centimeter av höjd och gram av vikt. Dopplerometri utförs ofta med ultraljudsdiagnostik för att bedöma blodets rörelse genom kärlen och CTG för att lyssna på rytmen i barnets hjärta. Ibland flyttas datumen för studien till ett senare datum.

  Formler för beräkning av fostrets vikt

  Beräkna storleken och vikten av barnet under graviditeten kan inte bara enligt ultraljudet, men också av matematiska formler. Sedan mitten av det tjugonde århundradet finns det flera tekniker som gör det möjligt att beräkna barnets storlek, vikt och andra indikatorer, baserat på bukets rygg och moderns vikt. Formler som används för att beräkna fetala indikatorer:

  • Formel Zhordania. Att beräkna den önskade längden av omkretsen av en kvinnas buk och höjden på livmoderns botten, som kan ses i moderns medicinska register eller ta medeltalet. Fostrets vikt är lika med buken i buken dividerat med livmoderns höjd. Ibland, för att förfina resultatet, beaktas vissa faktorer, såsom morens vikt eller längden på hennes handleds omkrets.
  • Formel Lankovitsa. För att beräkna fosterindex med hjälp av denna formel är det nödvändigt att lägga till en gravid kvinnas höjd och vikt i centimeter till bukets yta och livmoderns höjd och multiplicera hela mängden med 10. Denna formel är mer exakt än den första, men i 25% av fallen är det 200-500 gram fel.

  Ovanstående formler gör att du kan ta reda på barnets ungefärliga tillväxt, men inte hans vikt, kranens kant och längden från krona till coccyx. Dessa indikatorer är viktiga under de första månaderna av moderns graviditet, när det finns en hög risk för mutationer och prenatala utvecklingsbrister och i slutet av graviditeten när arbetskraft närmar sig och det finns en fråga om leveranssättet. Att försumma screening och undvika ultraljud under graviditeten är inte värt det, eftersom bristen på data om storleken och andra indikatorer på barnets läkare kan äventyra moder och barns liv och hälsa.