För tidiga barn: omvårdnad och utfodring under de första dagarna av livet

Födelse

För tidig födsel är alltid en risk. Det spelar ingen roll om de inträffade spontant eller orsakades av artificiella medel för att rädda moderns och barnets liv i allvarliga patologier. Lyckligtvis idag är medicin på en sådan nivå att läkare kan spara och lämna ett barn född med en vikt av 500 gram.

I den här artikeln kommer vi att prata om vilka komplikationer och problem en för tidig nyfödd kan möta, hur barnen vårdas och matas på sjukhuset och vad är kängurumetoden.

Tid för prematuritet

Tilldela villkorligt 4 grader av för barn i vikt, med vilka de föddes:

Strängt taget är denna delning väldigt villkorlig eftersom det inte alltid är möjligt att fastställa graviditetens exakta varaktighet, eller om född bebis till exempel i veckan 26 är redan fullt utvecklad och redo att existera utanför min mammas mage. Den avgörande faktorn är barnets vikt, desto mindre är det desto hårdare blir det för barnet att anpassa sig till självständigt liv.

Under de första dagarna efter födseln beror mycket på läkarna. Men inte mindre viktigt är moderen till det för tidiga barnet. Det finns många exempel på hur likgiltiga mödrar, med allt sitt hjärta värkat för sin baby, pratade med honom, övertygade om att allt skulle vara bra, att det var nödvändigt att slåss för att bevara bröstmjölk, mirakulöst, med andra ord, du kunde inte namnge det, hopplösa situationer.

Vad ser ett för tidigt barn ut?

Babies som föddes för tidigt har ett antal karakteristiska anatomiska egenskaper:

 • Huvudomkretsen överstiger bröstets omkrets med 3-4 cm, så huvudet verkar oproportionerligt stort;
 • breda sömmar och fontaneller;
 • öron mjuka och intill huvudet;
 • huden är mycket tunn, pulveriserad;
 • det subkutana fettskiktet är tunt eller helt frånvarande, huden kan samlas i veck;
 • Rösten är tunn, som en squeak;
 • naveln är lägre än för heltidsfödda;
 • djup sömn, liten rörelse, monotont skrik, som de säger "på en anteckning".

Med tanke på allt detta gör för tidiga barn ett starkt intryck, särskilt på mamma. Det viktigaste i denna situation är att komma ihåg att det här är tillfälligt och barnet kommer snart att återgå till det normala och kommer att se ut som alla friska barn. Men för det här behöver mamma hjälpa honom: att prata, att hålla handtaget, om det är omöjligt att ta händerna, att slåss för mjölk och att dekantera oavsett vad.

De viktigaste problemen och komplikationerna hos för tidiga barn

Så, för tidiga babyar är födda med underutvecklade organ och system som ännu inte är anpassade för att fungera utanför livmodern. Mot denna bakgrund utvecklas nästan alltid komplikationer.

andedräkt

Från vecka 28 till vecka 36 mognar ett ämne som kallas ytaktivt medel i barnets kropp. Det är ansvarigt för att alveolerna (bubblor i lungorna) inte faller ner vid andning och lungorna kan fungera normalt. Om ett barn har uppträtt före 28 veckor måste han göra stora ansträngningar att andas. Därför används ofta konstgjorda andningsskydd tills barnet börjar hantera denna uppgift självständigt.

Dessutom administreras ytaktiva preparat till barnet, vilket hjälper lungorna att "mogna" och anpassa sig till oberoende arbete.

Om din baby var ansluten till en andningsapparat, bör du komma ihåg att när du levererar syre får ditt barns lungor något som en brännskada. Tyvärr är detta oundvikligt, utan en apparat kan barnet helt enkelt inte andas.

En sådan "bränning" leder till en spasm i bronkierna och ökad utsöndring av slem. I medicin kallas detta tillstånd broncho-lungdysplasi. Med tiden normaliserar tillståndet i andningsorganen, men i framtiden, med någon infektion som påverkar andningsorganen, till exempel SARS, är det inte nödvändigt, men det är troligt att barnet kommer att få några effekter. Namnlösa: En ökning av slemproduktion och bronkial spasm.

För att undvika komplikationer upp till utveckling av bronkial astma, måste du informera barnläkaren om att barnet var anslutet till andningsapparaten. I det här fallet kommer läkaren att vidta åtgärder för att förhindra att spasmer uppträder eller behandlas tidigt.

Bland andra komplikationer i andningssystemet i prematura barn är följande.

Syndrom av andningssvikt. Faktum är att det här är anledningen till att barnen är anslutna till ventilatorn (artificiell andning) om ytaktivt medel inte räcker till.

Apnea. Denna term beskriver tillståndet för den nyfödda, där hans andning är oregelbunden. I detta fall injiceras vissa droger eller barnet är anslutet till ventilatorn.

Hjärtat

När en baby utvecklas och växer i mammas mage, strömmar blodflödet praktiskt taget inte mot lungorna, hjärtat skickar blod till aorta och inte till lungartären, som hos en vuxen. Blod tränger in i aortan genom öppningen - artärkanalen.

Heltäckande barn sprungar detta hål strax efter födseln, i för tidiga barn, det kan inte hända. Patologin behandlas på medicinsk väg, mycket mindre ofta - genom kirurgisk ingrepp.

immunitet

Immunitet i prematura barn är också underutvecklad och kan inte klara av olika infektioner, varför sådana barn ofta blir sjuka direkt efter födseln. Infektion, som i en full-term baby kan bara orsaka implicita kalla symptom, i ett för tidigt kommer sannolikt att manifestera sig i full kraft.

Det är anmärkningsvärt att barn födda vid 7 månaders graviditet har starkare immunitet än de som föddes åtta månader gamla.

Hjärnkärlen i för tidiga barn är mycket tunna och bräckliga. I detta avseende är blödningar av varierande svårighetsgrad möjliga. Som regel är ju tidigare ett barn födt, desto större är sannolikheten för omfattande blödningar.

Hur är det här farligt? Småblödningar kan passera helt obemärkt, men ganska omfattande hotar utvecklingen av sådana patologier som cerebral pares, epilepsi, svårigheter att lära och uppfatta information i framtiden.

Om blödningen i hjärnan har öppnat, är det ganska svårt att stoppa det, ibland utförs en blodtransfusion eller mekanisk ventilation. På grund av möjligheten till blödning kontrolleras prematura barn av neonatologer, och genomgår periodiskt ultraljud i hjärnan.

syn

Ofta diagnostiseras retermisk retinopati hos prematura barn. Detta fenomen är en störning i utvecklingen av näthinnan.

Näthinnan är den tunnaste vävnaden som, låt oss säga, åtgärdar bilden för att överföra den till hjärnan. I förtid kan retinala blodkärl utvecklas onormalt, vilket bidrar till bildandet av ärrvävnad och som ett resultat signifikant synfel.

I detta fall, liksom med andra komplikationer, ju tidigare barnet föddes, desto större sannolikhet för retinopati i det för tidiga barnet.

Mild retinopati har lyckligtvis nästan ingen inverkan på synen i framtiden. I allvarliga fall utförs behandling med hjälp av laser eller kryoterapi (behandling vid exponering för kyla).

Varför uppstår retinopati? Det finns inget exakt svar på denna fråga, men de flesta experter är benägna att tro att höga halter av syre är orsaken. Därför övervakas denna indikator noggrant. Dessutom undersöks prematura barn regelbundet av en ögonläkare för att identifiera abnormaliteter i tid.

tarmar

Ibland utvecklar prematura barn nekrotiserande enterokolit, en sjukdom där intestinala celler dör.

Det är svårt att säga vad som exakt leder till denna sjukdom, det är möjligt att bakterieinfektioner spelar en viktig roll.

Icke desto mindre överförs barn med dessa sjukdomar till droppare med näringslösningar i stället för de vanliga matningarna, vilket gör det möjligt att minska belastningen på matsmältningssystemet. Ibland krävs kirurgi för att ta bort delar av tarmen som har genomgått betydande förstörelse.

blod

Ofta förekommer preterm att ha lågt blodsocker. Annars kallas detta fenomen hypoglykemi. Behandlingen är den extra "kompletterande matningen" med glukos intravenöst eller genom munnen.

Det finns en specifik anemi av prematuritet. Denna patologi kännetecknas av att barnets kropp ännu inte kan producera röda blodkroppar i tillräckliga kvantiteter. Dessutom kan en stor blodförlust orsaka anemi. Behandling av anemi hos prematura barn utförs genom att administrera droger eller i allvarliga fall genom blodtransfusion.

Om en för tidig bebis har någon av dessa komplikationer, kommer han och hans mamma att behöva spendera länge på sjukhuset, kanske några veckor. När barnet återvinner lite kommer han att överföras till barnsjukhuset.

Mamman tas som regel till sjukhuset så att hon kan ta hand om sitt barn, men om situationen på sjukhuset är spänd när det gäller överutbud av patienter, kan mamman nekas. I det här fallet måste hon uttrycka mjölk varje dag och ta den till matning.

Förlossning av för tidiga barn i modersjukhuset

Eftersom kroppen av barn som föddes för tidigt inte kan klara vissa funktioner på egen hand, behöver sådana barn särskilt noggrann vård.

Huvudproblemet är termoregulering. Det är väldigt enkelt för en baby att vara superkyld eller omvänt att överhettas. I detta avseende placeras barnet i en toalett (plastlåda) eller ett syretält, där den optimala temperaturen bibehålls och syre levereras till de barn som ännu inte kan andas i full kraft.

Barn med hög prematuritet och låg vikt placeras först i en sluten inkubator, då deras tillstånd förbättras, i en öppen en.

Under de första dagarna av livet tas inte barnet ut ur huven, all vård utförs direkt inuti. För att undvika stagnation eller deformiteter i huvudet, övergår barnet varje 2-3 timmar. Den nyfödda är ansluten till flera enheter som registrerar alla huvudindikatorer för hans tillstånd (temperatur, puls, andning), dispensera droger.

Ofta skrämmer Momma droppar som är kopplad till barnets huvud. Oroa dig inte, det är gjort, för det finns ingen möjlighet att lägga en nål i en ven på ett barns handtag, och det övas överallt.

Villkoren för att hålla en baby i en inkubator för första gången ligger nära de där han var i magen: en bekväm temperatur (31-37 C) och hög luftfuktighet.

I små städer, där sjukhuset i regel inte har speciell dyr utrustning, är för tidiga barn bebisade i spjälsängar. Temperaturen upprätthålls genom att sväva i varma blöjor och använda värmekuddar.

Förlossning av prematura barn sker i två steg: i barnhemmet och den specialiserade avdelningen för prematura barn på barnsjukhuset. Barn med mycket låg kroppsmassa (upp till 1500 g) och olika komplikationer, såsom upprepad asfyxi, andningssyndrom och andra, överförs till barnsjukhuset 10-11 dagen och de barn som föddes med en vikt av 1500-2000 g - 7-8 dagar.

Om det finns behov av transport, utförs det i en ambulans med personal som kan ge nödhjälp om det uppstår behov.

Under de första timmarna av ett barns liv i mammalsjukhuset ska intensivvård, undersökning och om nödvändigt återupplivning genomföras. Därefter, i avdelningen för prematura barn på sjukhuset, kommer barnet också att få den nödvändiga behandlingen om några komplikationer förblir och förutsättningar för att få kroppsvikt.

En annan förutsättning för att amma ett barn är renlighet. Vi skrev redan att för tidiga barn är extremt mottagliga för infektioner. Staphylococcus är särskilt farligt för dem.

Därför är allt som på ett eller annat sätt berör en baby, helt ren och desinficerad.

Mummies, som fick besök sina barn eller mata dem, bör strikt följa hygienkraven:

 • Ha en ren badrock, som sannolikt kommer att utfärdas i avdelningen där barnet hålls.
 • använd ett hårlock och mask;
 • Tvätta brösten med tvål och vatten innan du matar eller dekanterar; När barnet är starkt kan denna procedur överges, men så länge det behövs.
 • tvätta händerna noga.

Foder för tidiga barn

För tidiga barn som saknar sugreflex eller har andra orsaker som hindrar matning, får mat genom ett rör, i genomsnitt 6-16 timmar efter födseln, beroende på tillståndet.

Hur mår förlossningen av för tidiga barn genom sonden? Ett tunt flexibelt rör sätts in genom munnen i barnets mage, genom vilket näringslösningar, glukos och mjölk injiceras i små portioner.

Idealt sett, om det inte finns några kontraindikationer, matas barnet med uttryckt mammas mjölk. Betydelsen av amning för en för tidig bebis kan inte överskattas. Mammors mjölk kommer att ge ovärderligt stöd till barnets rehabilitering och utveckling, så var noga med att försöka hålla mjölken.

Kangaroo omvårdnad av för tidiga barn

Metoden bygger på principen om "hud till hud" och involverar nära kontakt med moderns och barnets kropp.

Det testades på 80 år i Colombia. Det fanns inte tillräckligt med inkubatorer, och läkarna bestämde sig för att överföra barnen, vars tillstånd var relativt stabilt, bokstavligen till min mamma.

Barnen placerades mellan mammas bröst och fästes i denna position med kläder eller slingor. Förvånansvärt, under studiens gång, visade sig att för tidiga barn, vars rehabilitering utfördes på detta sätt, utvecklades och fick vikt mycket snabbare än de som hölls i en inkubator.

Hjärtslaget hos sådana barn var jämnt och stabilt, andningen förbättrades, temperaturen hölls på optimal nivå. Vikt, de fick snabbare och snabbare samma botemedel av olika patologier

Dessutom antar barnet, som ligger på moderns hud, sin mikroflora och stärker därigenom immunsystemet vilket är viktigt för en för tidig baby.

Förutom fysiologiska aspekter har kängurumetoden en positiv effekt på det psykologiska tillståndet hos både mor och barn.

Som praktiken visar, är för tidigt arbetskraft, oavsett orsak de händer, ett stort psykologiskt trauma för mamman. Vad är värt bara en försvarslös, vilket orsakar en överdriven medlidande och smärta i moderns hjärta, den typ av för tidig nyfödd. Kangaroo-metoden hjälper mamman att överleva denna stress, att känna sig nödvändig, för att övervinna känslan av hjälplöshet och osäkerhet, för att förstå att det hjälper ditt barn att det är nödvändigt.

För barnet är sådan nära kontakt med mamman det mest normala och naturliga tillståndet för den nyfödda av naturen. Barnet blir lugnare, han hör ett så bekant och välbekant slag av sin mammas hjärta, känner henne varmt andetag. Det var överraskande att det registrerades att om kroppens kroppstemperatur steg, sjönk mammans kroppstemperatur med samma värde och därigenom upprätthöll balansen.

Hur praktiseras kängurumetoden idag?

I ryska moderskapssjukhus praktiseras denna metod. I de flesta fall är moderen inbjuden till församlingen med prematura barn eller intensivvården och lämnat med barnet i 2-3 timmar. Som regel behöver mamma frigöra bröstet och magen från kläderna och ligga på soffan. Barnet kommer att placeras på hennes bröst och lämnas i denna position under en viss tid.

Mamma måste vara förberedd för det faktum att barnet bestämmer sig för att gå på toaletten under sessionen, eftersom den nyfödda i regel behöver moderns värme för att slappna av tillräckligt.

Kontraindikationer för att använda kängurumetoden

Som noterats ovan praktiseras denna metod om barnets tillstånd är stabilt. Om följande komplikationer äger rum är metoden ännu inte möjlig:

 • svår sepsis
 • intrakraniella blödningar av 3-4 grader;
 • Behov av artificiell ventilation av lungorna.
 • fixering av en arteriell eller venös kateter.

Om skapandet av nära kontakt mellan mor och barn är omöjligt, förtvivla inte. I det fall när en mamma har en önskan kan man helt enkelt vara bredvid sin bebis. Mycket ofta gör läkare eftergifter och tillåter moderns närvaro i församlingen. Prata med barnet, stryk handtaget, bara vara nära och det kommer redan gynna ditt lilla mirakel.

När du har tömts hem, glöm inte kängurumetoden, det kommer att vara användbart för barnet även när den allvarliga faran har gått.

Baby på IVL efter födselprognos

Alla rättigheter för material som publiceras på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och närstående rättigheter och kan inte reproduceras eller användas på något sätt utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd och sätta en aktiv länk till Eva.Ru-portens hemsida (www.eva.ru) bredvid med begagnade material.
För innehållet i reklammaterial är utgåvan inte ansvarig. Medieregistreringsbevis El.nr FS77-36354 daterad 22 maj 2009 v.3.4.44
© Eva.ru 2002-2018

Vi är i sociala nätverk
Kontakta oss

Vår webbplats använder cookies för att förbättra prestanda och förbättra webbplatsens effektivitet. Inaktivera cookies kan orsaka problem med webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Ett barn på IVL efter födseln. Vem var det?

Hej kära mödrar! Vem ligger barnet efter födseln i en inkubator på IVL? Vilken vecka var du på? Hur lång var du född? Jag har tvillingar, Född av PKS i 36,4 veckor. De sa att det var farligt att bära barn i magen som en placenta för två. Och de förberedde dem på förhand. De föddes 3 kg. Men en stund andades med en mask utan masker. Jag är mycket orolig. Hur länge kan det vara? Dela med dig av dina erfarenheter. Jag kommer att vara tacksam för varje information. Vår diagnos är bilateral lunginflammation hos både barn och oöppnade lungvägar.

nästan 43 veckor. föddes på måndag - onsdag eller torsdag - kopplad från händelser

43 veckor? Och på grund av vad du kopplade till IVL? Eller var det problem med lungorna?

Konstigt! Jag fick veta att bära upp till 38-39. Och så är det möjligt, vattnet flyttade till 33-34. På ventilatorn var en dag.
Om du är i 36, är de på en ventilator. Det är ett problem, för de måste redan andas.

Har du några tvillingar? Jag har en monokorientisk diamnotisk tvillingar, det vill säga en placenta för två var poeten sa farligare. Gjorde dina barn på ll eftersom de inte kunde andas på egen hand? Efter en dag andades de själva?

Jag har samma och sådan födelse vid 39 och 40 veckor. Ja, dagen efter födelsen av IVL tog vi bort. Föddes klockan 13.00 dagen, och nästa dag klockan 8.00 bort

Och lunginflammation var också CNS-depression.

Hur andas du kommer att börja) oroa dig inte, allt kommer att bli bra! Mer och 3 kg föddes!

Och du fick inte ett skott för att öppna lungorna... Vi måste andas snart... om lungens upplysningar brukar mogna i 37 veckor... några ens föder 32 utan ventilation... De kommer att andas snart. Lycka till dig!

Ripen redan i 34.

Inte alltid och inte ett faktum... Mognad huvudsakligen: av lungorna och i allmänhet betraktas fostrets mognad från vecka 37

Läs litteraturen. Jag passerade det hela upp och ner. Särskilt eftersom de inte har kunnat andas i 3 dagar, är det en helt annan sak, snarare en patologi eller en infektion

Tack Lily! Ja, du har rätt. Vissa människor är födda så tidigt och utan problem. Jag själv kan inte förstå något. Vi verkar ha en anständig tid. Och mitt barn hade ingen injektion.

Lunginflammation är bilateral, båda har diagnostiserats. Men ett barn andas i sig själv bara ibland med en mask för att hjälpa. Och en är också helt på iv.

Berätta för mig, vilken litteratur att läsa?

Vad händer under den trettio sjunde veckan av graviditeten

Vid den 37: e veckan av graviditeten är fostrets lungor fullständigt formade och nästan mogna. Barnet utför regelbundna andningsrörelser, på grund av vilka hans lungor, interkostala muskler och membran är förberedda för självständig andning utanför livmodern. Fram till 37 veckor öppnar lungorna inte alltid och kan andas ut ur livmodern, men vissa andas själva och vid 32 år är frukterna för tidiga. Därför... Överallt är cesarean gjort från 37-38... detta anses vara ett heltidsfoster, åtminstone läkarna tror att denna period är ganska säker för födseln... Jag kommer inte att argumentera med dig. Nej, jag läste all litteratur i medicinsk akademi, även om min specialisering är annorlunda och jag hörde en cesarean i medicinska centra utomlands.

Procestised vid 36 veckor flyttade vattnet, sonen var 2400, andades på sin första dag, den andra dagen överfördes till IV, 7 dagar på IVL. Det fanns också intrauterin lunginflammation, de var på sjukhuset i nästan två månader. Nu är sonen 10 år, med lungorna finns det problem, lunginflammation eller bronkit, men barnet är i allmänhet starkt och friskt

Hej. Tack för ditt svar. Efter 7 dagar andades din son själv? Hur behandlades 2 månader? Eller från sjukhuset överförs omedelbart till patologiska avdelningen?

Från modernsjukhuset överfördes de först till nyföddens återupplivning, då de började andas på egen hand efter 7 dagars mekanisk ventilation, överfördes de till neonatalpatologiska avdelningen och sedan till tidig åldersavdelning där jag låg med honom i över tre veckor. Behandlades med antibiotika, för att vara ärlig, jag kommer inte ihåg allt detta, jag kommer ihåg att de tog med mycket piller

Jag förstår dig, min dotter föddes 30.07 den 35: e veckan, 3 dagar med mekanisk ventilation, hon togs till sjukhuset på mödelseshospitalet i intensivvården, hon har andats 8 dagar, vi får bara en gång i veckan, jag blir galen, doktorn säger bara vänta (((

Nyfödda barneffekter

Jag födde vid 36 veckor, pojken - Maxim, med en vikt av 2700 och 48 cm.. sorterna var underbara, föddes väldigt lätt, men allt var inte så vackert som det verkade.

God eftermiddag, jag ber om hjälp från experterna och alla som har stött på ett liknande problem. Sonen föddes på 35,5 veckor i breech. Akut hypoxi. Lunginflammation. Handtagen rör sig endast i händerna (partiell pares). Efter 3 veckor på mekanisk ventilation i återupplivning var de nyfödda ektubirovala. Barnet andades själv 11 dagar. Men de senaste 3 dagarna började andan försämras. Vid röntgenstudiens slutsats visade sig membranets rättvisa avkoppling. Sedan överföres till en ventilator igen. Hittills (ett barn är nästan 2 månader) på en ventilator, inte membranet excursar, det är högt, lunginflammation är förlängd.

Information för eftertanke för kvinnor Jag arbetar som barnmorska. Jag lämnar förlossning under ett kontrakt i flera modersjukhus i Moskva. Före det var jag i andra mammorsjukhus som en eskort, så jag har en riktig uppfattning om hur födseln nu äger rum i Moskva. Vad som görs med en nyfödd omedelbart efter födseln är svår att kalla en tortyr. Jag kommer inte att beskriva i detalj alla delar av detta våld, det är väl skrivet av Frederick Leboy i boken "För en födelse utan våld", men jag vill bo på de två mest grymma på.

Orsaken till cerebral pares och andra CNS-skador vid induktion och stimulering av arbetskraft. Induktion och stimulering av arbete är ett hot mot skador på ett nyfött barns centrala nervsystem. Nikolsky AV, doktor, neurolog "Fetus som patient" (Motto av världskongressen för perinatologi, Amsterdam, 1998) Under det 21: a århundradet kom obstetrikare i vårt land utan den allmänt accepterade, vetenskapligt beprövade teorin om den generiska processen (1 *, s. 3). Är det möjligt att födas utan att veta varför och på grund av vilka processer i en gravid kvinna och fostrets kropp som de inträffar? I 20-talet till 50-talet utomlands och före början av 60-talets obstetriker i vårt land.

Välkommen! Vid förlossning drabbades allvarlig asfyxi + intrauterin lunginflammation. Barnet är full-term, blåaktig föddes, skrek inte omedelbart. På ventilatorn i 5 dagar, i allmänhet, i intensivvården i 10 dagar, så överfördes de till min avdelning i ytterligare 10 dagar. Tog ett bröst om 2 veckor. Reflektionerna hos det nyfödda visade sig hos mig i vården, neurologen var mycket nöjd med oss. Vid en ålder av 4,5 månader. på rekommendation av en neurolog, gjordes en MR i hjärnan och världen kollapsade. Slutsats: MRI av flera foci av cystisk-gliosförändringar varierar i storlek från 10 mm till 17 mm i subkortiska konvexitala sådana.

Jag födde vid 36 veckor, pojken - Maxim, med en vikt av 2700 och 48 cm.. sorterna var underbara, föddes väldigt lätt, men allt var inte så vackert som det verkade.

Och så börja med det faktum att jag kortfattat beskriver min första förlossning. Det var under 2011. Graviditeten gick bra och räknade inte toxicitet och ödem före födseln. Bytet undertecknades av mitt 7: e r / d + postpartum serviceavdelning. Men! De hade en nödsituation en vecka före födseln: de hittade stafylokocker hos nyfödda och stötte dem snabbt i diskbänken! Då fanns en sådan skandal, huvudläkaren blev avfyrade. När jag började ha sammandrag hemma, förutom att jag skulle födas på min bostad vid 25 MSC.

Till att börja med fortsatte min graviditet trots att jag var hård för mig, med toxik i början, men helt normalt, utan komplikationer, det var sant att det fanns 2 sparar, en för en period av 5-6 veckor, en annan i 9-10 veckor, där Jag behövde inte det, det verkar som om det bara var att någon inte ville jobba och jag var för panik vid varje mycket liten smärta i undermagen. Allt väntade på det viktigaste och gladaste händelsen i mitt liv att hända. Och så.

Jag rekommenderar starkt att läsa. Sann fysiologi av förlossning M. Golovach Utan att veta den sanna fysiologin av förlossning kan man inte aktivt ingripa i arbetsprocessen, eftersom det kan skada själva födelseprocessen och, viktigast, skada det nyfödda barnets hälsa. En allvarlig bekantskap och diskussion av våra obstetrikare på den hemodynamiska biomekanismen för arbetskraft, öppen och bevisad av inhemska forskare, bör radikalt ändra tillvägagångssättet för förlossning. Programmerad arbetskraft, aktiv arbetsledning med induktion och stimulering - medicinering (oxytocin, prostaglandiner, antiprogestogener) och manipulation (osmotiska och mekaniska dilatatorer) bör vara förbjuden. Förbjuden.

OM ANVÄNDNING AV FRÅGOR OCH SVAR FÖR TACKANDE FÖRÄLDRARE Författare: V. V. Osit Den "gyllene standarden" för varje tänkande förälder bör vara lagen: kontakta endast läkare när det är nödvändigt. Ett friskt barn i kliniken har inget att göra! "

Konstgjord lungventilation hos en nyfödd bebis

Traditionell konstgjord ventilation av lungorna.

Preliminära anteckningar

Ventilation är en av de mest invasiva behandlingarna för prematura barn. Det kan rädda liv, men om det används felaktigt kan det leda till livshotande komplikationer och efterföljande långvarig sjuklighet (BPD).

En förutsättning för att förstå detta kapitel är kunskapen om fördelarna och nackdelarna med olika former av mekanisk ventilation.

Viktigare än den schematiska användningen av mekanisk ventilation är den intensiva observationen av varje enskilt för tidigt barn att anpassa den mekaniska ventilationen till individuella krav. För att göra detta är det ibland nödvändigt att doktorn är hos Juovez under en tillräckligt lång tid (cirka 1 timme), tittar på barnet och kan optimera ventilation.

Den optimala ventilationsinställningen kan ändras snabbt under vissa förhållanden.

I vissa fall, för att undvika mekanisk ventilation eller barotrauma i lungorna på grund av högt tryck eller respirationsvolymer, kan högre ventilator perkutan hyperkapnia tolereras under mekanisk ventilation (med ökad risk för IVH vid prematura barn!)

En hög PIP (positivt inspiratoriskt tryck), ett högt PEEP (positivt endexpiratoriskt tryck) och en lång inspirationstid resulterar i en minskning av hjärtutgången.

En absolut förutsättning är också kunskapen om respiratorens och luftfuktarens funktioner (studie av bruksanvisningen är obligatorisk!).

Grundläggande principer för spädbarnsventilation

När expiratorventilen är stängd med ett högt huvudflöde stiger trycket i andningsrörsystemet till den inställda PIP och därigenom inandas.

Andningsflödet tränger in i lungorna.

Vid slutet av inandningen är trycket i rörkontakten och i alveolerna desamma (om tillräcklig inspelningstid är inställd), kallad PIP. Inspiratoriska flödesändar.

Om expiratorventilen öppnar, faller trycket i slangsystemet till PEEP. Nu leder högt intrapulmonalt tryck till utgången.

Utandningen varar tills trycket i det alveolära utrymmet sjunker till den etablerade PEEP, förutsättningen är en ganska lång expirationstid. Huvudgasflödet i andningsslangssystemet installeras automatiskt i Infant-Star, Sechrist och andra enheter av användaren, i Stephanie.

Indikationer för mekanisk ventilation

 • Endast den allmänna kliniska bilden av vad som händer med barnet bör vara den viktigaste bakgrunden för att överväga andra tecken på mekanisk ventilation:
 • FiO2 > 0,4 ​​med en ökande trend.
 • Respiratorisk acidos med ett pH av 3 per timme, längre än 20 s, med behov av maskrespiration (central och / eller obstruktion, och elimineras inte med användning av CPAP eller läkemedelsbehandling).
 • Generellt, preterm 7,25.

PIP kan vara låg; PEEP 3-4 cm vatten. Art. (lägsta risk för barotrauma).

Undvik överdrivna värden på TO, dvs> 8 ml / kg kroppsvikt (den lägsta risken för frivilligt trauma).

Varning: Det är svårt att minimera lungornas trauma med högtrycksventilation och / eller hög O-koncentration.2:

 • Lufttryckstryck ca 20 cm H2O i ett för tidigt barn som väger 0,21 uppnåddes transkutangasanalysen (tcpCO2 och tcpO2) bör kontrolleras minst 6-12 (- 24) timmar med ett staket från en vena eller artär.

Val av ventilationsparametrar

Raso2 beror på alveolär ventilation och sålunda på minsta respirationsvolymen, d.v.s. vid andningsfrekvens och tidvattenvolym:

Minsta andningsvolym = frekvens x andningsvolym.

Alveolär ventilation = frekvens x.

Andningsvolym: Primärt beroende av PIP minus PEEP.

 • Om Te är för kort (utgångstid) minskar andningsvolymen först av allt.
 • Bröstet ska sänkas helt innan nästa andetag.
 • Varning med Te 0,3 sek visas som ett försök att förbättra syreförmågan.
 • Lång inspirationstid = hög MAP = hög risk för barotrauma.

Utandningstid (Te):

 • Börja från 0,7 sek. Förkortningen av 25 cm vatten. Art. bör vid behov tillåtas höga värden av RasO2.
 • Hos barn är PEEP antingen för stor eller utgångstiden är för kort.

Inhalationssyrekoncentration (FiO2):

 • Så låg som möjligt; så högt som nödvändigt.
 • FiO2> 0,4 ​​giftigt mot alveolära celler. Därför en ökning av MAP genom förlängning av Ti och / eller ökande PEEP.

Flöde: Spädbarnsstjärna, Babylog, gamla Stephanie-modeller:

 • Med högt flöde nås PIP snabbare, vilket medför att platån är längre med lika Ti, risken för barotrauma är högre, men atelektaserade områden öppnas bättre (ett kontroversiellt alternativ är att öka PEEP).
 • Stort flöde möjliggör kortare Ti.

Analys / avslappning

Ingen huvudavkoppling! Avkoppling måste förbli det absoluta undantaget!

Om barnet "kämpar" med andningsgasen, bör inställningarna kontrolleras först. Ofta kanske de inte uppfyller barnets behov. Ventilation är ofta bättre synkroniserad med hög frekvens (upp till 80-90 / min).

Installation av andningsskydd i ett barn kräver ofta mycket tålamod och tid (de kan ta en timme eller mer). Koordinera inställningar med barnets egen andning.

Assistansstyrd ventilation i Infari-Star (Star Sync) eller Stephanie eller i SIPPV-läge i Babylog 8000 underlättar samordning av andning av barn och andningsskydd.

Sedation är möjlig utan synkronisering:

 • Midazodam: 0,1-0,2 mg / kg kroppsvikt, engångsdos intravenöst. Fara: anfall.
 • Fenobarbital: första 10-20 mg / kg i två injektioner intravenöst, därefter (3 -) - 5 mg / kg / dag. Med ineffektiviteten av analgesi.

Analgesi, till exempel morfin, om effekten inte tidigare uppnåtts, 0,05-0,1 (-0,2) mg / kg intravenöst, därefter 10-15 μg / kg / timme intravenöst.

Om effektiv andningsbehandling inte kan utföras med en sådan smärtstillande behandling, kan panuronium eller norkuronium 0,1 mg / kg (enstaka doser) slappna av intravenöst och sedan vid behov 0,1 mg / kg / timme.

Uppmärksamhet: långvarig avkoppling leder till vätskeretention och atrofi i andningsmusklerna, följt av försämring av lungens överensstämmelse.

sjukgymnastik

Kontroversiell, möjligen lämplig för lunginflammation och BPD.

Varning: Varning i ett instabilt barn, till exempel med PDA och pneumothorax!

Excommunication från andningsorganen

Excommunication från en andningsskydd kräver en sysers och en doktors speciella färdigheter och kan inte schematiskt genomföras. Barnet måste vara särskilt noggrann observation. Episoder av cyanos, grå hud och apné kan vara tecken på ett barns brist på beredskap att ta bort från andningsorganen. Trots detta bör extubation ske så tidigt som möjligt. Vissa barn hanterar sig själv eller med faryngeal CPAP betydligt bättre än med retroaktivt onödig mekanisk ventilation.

 • Barnet på ventilatorn är kliniskt och neurologiskt stabilt.
 • Små mängder urladdning under endotrakeal sanering.
 • Det finns ingen hemodynamiskt signifikant PDA.
 • Stabil perifer perfusion.
 • Termoneutral omgivningstemperatur.
 • Den mest skonsamma barnomsorgen. Ofta en gynnsam position på magen!
 • Sedation är inte en kontraindikation för uttag.
 • Övervakning: tcpO2/ tcPCO2 - sensorer, blodsyremättnad, pH-mätning, hematokrit. blodtrycksmätning.
 • Kontrollera om teofyllin eller koffein är visad?

Tillvägagångssättet:

Minimering av mekaniska ventilationsparametrar:

 • Först sänka PIP till knappt märkbara bröströrelser (auscultate andningsljud). Hos barn är 1 timme "barnmissbruk" (speciellt med handenheten 7,25 (-7,20).
 • Barnet är väl slipat och lämnat vila igen (bakteriologi av trakeal sekretioner).
 • Efter extubation bör Fi02 förbättras i de flesta fall - strikt observation!
 • Enterisk paus 3 timmar, kanske mer.
 • Kanske användningen av en svängmadrass
 • Övervaka pO2, pCO2, SpO2; åtminstone så länge som den ökade syrekoncentrationen appliceras.

OBS: Atelektaser i övre högra delen -> Sjukgymnastik!

CPAP eller icke-invasiv ventilation genom näsrör ökar sannolikheten för framgångsrik extubation. Det är speciellt indicerat om spontan andning är otillräcklig efter extubation och / eller det finns> 2 fall av stimulering som kräver enstaka apné per dag.

Prematur baby

Populär rådgivning

Välkommen! Jag hade den första födelsen, jag är 19 år gammal. Jag väger lite, och barnet föddes för tidigt, vid 28 veckor. Vikt 760 gr. Från födseln ökade inte den nyfödda vikten mycket. När min son var 4 månader gammal, vägde 2,9 kg, och nu, vid 9 månader väger vi.

God kväll, den 18 maj i år, föddes en dotter i 24 veckor, 6 dagar. För närvarande var vi vana vid syre. Vi andas en vecka. En ny form diagnostiserades på scenen på scenen.

Välkommen! Jag födde ett barn vid 26 veckor. En pojke som väger 870 gram, höjd 31 cm. Under sin 1,5 månader genomgick han IVH 3 st, kirurgisk ingrepp för hydrocephalus (endoskopisk kirurgi, avlägsnat en cyste). De gjorde en svår diagnos under de första dagarna av livet.

Baby på IVL efter födselprognos

Alla rättigheter för material som publiceras på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och närstående rättigheter och kan inte reproduceras eller användas på något sätt utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd och sätta en aktiv länk till Eva.Ru-portens hemsida (www.eva.ru) bredvid med begagnade material.
För innehållet i reklammaterial är utgåvan inte ansvarig. Medieregistreringsbevis El.nr FS77-36354 daterad 22 maj 2009 v.3.4.44
© Eva.ru 2002-2018

Vi är i sociala nätverk
Kontakta oss

Vår webbplats använder cookies för att förbättra prestanda och förbättra webbplatsens effektivitet. Inaktivera cookies kan orsaka problem med webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Konstgjord lungventilation hos en nyfödd bebis

Traditionell konstgjord ventilation av lungorna.

Preliminära anteckningar

Ventilation är en av de mest invasiva behandlingarna för prematura barn. Det kan rädda liv, men om det används felaktigt kan det leda till livshotande komplikationer och efterföljande långvarig sjuklighet (BPD).

En förutsättning för att förstå detta kapitel är kunskapen om fördelarna och nackdelarna med olika former av mekanisk ventilation.

Viktigare än den schematiska användningen av mekanisk ventilation är den intensiva observationen av varje enskilt för tidigt barn att anpassa den mekaniska ventilationen till individuella krav. För att göra detta är det ibland nödvändigt att doktorn är hos Juovez under en tillräckligt lång tid (cirka 1 timme), tittar på barnet och kan optimera ventilation.

Den optimala ventilationsinställningen kan ändras snabbt under vissa förhållanden.

I vissa fall, för att undvika mekanisk ventilation eller barotrauma i lungorna på grund av högt tryck eller respirationsvolymer, kan högre ventilator perkutan hyperkapnia tolereras under mekanisk ventilation (med ökad risk för IVH vid prematura barn!)

En hög PIP (positivt inspiratoriskt tryck), ett högt PEEP (positivt endexpiratoriskt tryck) och en lång inspirationstid resulterar i en minskning av hjärtutgången.

En absolut förutsättning är också kunskapen om respiratorens och luftfuktarens funktioner (studie av bruksanvisningen är obligatorisk!).

Grundläggande principer för spädbarnsventilation

När expiratorventilen är stängd med ett högt huvudflöde stiger trycket i andningsrörsystemet till den inställda PIP och därigenom inandas.

Andningsflödet tränger in i lungorna.

Vid slutet av inandningen är trycket i rörkontakten och i alveolerna desamma (om tillräcklig inspelningstid är inställd), kallad PIP. Inspiratoriska flödesändar.

Om expiratorventilen öppnar, faller trycket i slangsystemet till PEEP. Nu leder högt intrapulmonalt tryck till utgången.

Utandningen varar tills trycket i det alveolära utrymmet sjunker till den etablerade PEEP, förutsättningen är en ganska lång expirationstid. Huvudgasflödet i andningsslangssystemet installeras automatiskt i Infant-Star, Sechrist och andra enheter av användaren, i Stephanie.

Indikationer för mekanisk ventilation

 • Endast den allmänna kliniska bilden av vad som händer med barnet bör vara den viktigaste bakgrunden för att överväga andra tecken på mekanisk ventilation:
 • FiO2 > 0,4 ​​med en ökande trend.
 • Respiratorisk acidos med ett pH av 3 per timme, längre än 20 s, med behov av maskrespiration (central och / eller obstruktion, och elimineras inte med användning av CPAP eller läkemedelsbehandling).
 • Generellt, preterm 7,25.

PIP kan vara låg; PEEP 3-4 cm vatten. Art. (lägsta risk för barotrauma).

Undvik överdrivna värden på TO, dvs> 8 ml / kg kroppsvikt (den lägsta risken för frivilligt trauma).

Varning: Det är svårt att minimera lungornas trauma med högtrycksventilation och / eller hög O-koncentration.2:

 • Lufttryckstryck ca 20 cm H2O i ett för tidigt barn som väger 0,21 uppnåddes transkutangasanalysen (tcpCO2 och tcpO2) bör kontrolleras minst 6-12 (- 24) timmar med ett staket från en vena eller artär.

Val av ventilationsparametrar

Raso2 beror på alveolär ventilation och sålunda på minsta respirationsvolymen, d.v.s. vid andningsfrekvens och tidvattenvolym:

Minsta andningsvolym = frekvens x andningsvolym.

Alveolär ventilation = frekvens x.

Andningsvolym: Primärt beroende av PIP minus PEEP.

 • Om Te är för kort (utgångstid) minskar andningsvolymen först av allt.
 • Bröstet ska sänkas helt innan nästa andetag.
 • Varning med Te 0,3 sek visas som ett försök att förbättra syreförmågan.
 • Lång inspirationstid = hög MAP = hög risk för barotrauma.

Utandningstid (Te):

 • Börja från 0,7 sek. Förkortningen av 25 cm vatten. Art. bör vid behov tillåtas höga värden av RasO2.
 • Hos barn är PEEP antingen för stor eller utgångstiden är för kort.

Inhalationssyrekoncentration (FiO2):

 • Så låg som möjligt; så högt som nödvändigt.
 • FiO2> 0,4 ​​giftigt mot alveolära celler. Därför en ökning av MAP genom förlängning av Ti och / eller ökande PEEP.

Flöde: Spädbarnsstjärna, Babylog, gamla Stephanie-modeller:

 • Med högt flöde nås PIP snabbare, vilket medför att platån är längre med lika Ti, risken för barotrauma är högre, men atelektaserade områden öppnas bättre (ett kontroversiellt alternativ är att öka PEEP).
 • Stort flöde möjliggör kortare Ti.

Analys / avslappning

Ingen huvudavkoppling! Avkoppling måste förbli det absoluta undantaget!

Om barnet "kämpar" med andningsgasen, bör inställningarna kontrolleras först. Ofta kanske de inte uppfyller barnets behov. Ventilation är ofta bättre synkroniserad med hög frekvens (upp till 80-90 / min).

Installation av andningsskydd i ett barn kräver ofta mycket tålamod och tid (de kan ta en timme eller mer). Koordinera inställningar med barnets egen andning.

Assistansstyrd ventilation i Infari-Star (Star Sync) eller Stephanie eller i SIPPV-läge i Babylog 8000 underlättar samordning av andning av barn och andningsskydd.

Sedation är möjlig utan synkronisering:

 • Midazodam: 0,1-0,2 mg / kg kroppsvikt, engångsdos intravenöst. Fara: anfall.
 • Fenobarbital: första 10-20 mg / kg i två injektioner intravenöst, därefter (3 -) - 5 mg / kg / dag. Med ineffektiviteten av analgesi.

Analgesi, till exempel morfin, om effekten inte tidigare uppnåtts, 0,05-0,1 (-0,2) mg / kg intravenöst, därefter 10-15 μg / kg / timme intravenöst.

Om effektiv andningsbehandling inte kan utföras med en sådan smärtstillande behandling, kan panuronium eller norkuronium 0,1 mg / kg (enstaka doser) slappna av intravenöst och sedan vid behov 0,1 mg / kg / timme.

Uppmärksamhet: långvarig avkoppling leder till vätskeretention och atrofi i andningsmusklerna, följt av försämring av lungens överensstämmelse.

sjukgymnastik

Kontroversiell, möjligen lämplig för lunginflammation och BPD.

Varning: Varning i ett instabilt barn, till exempel med PDA och pneumothorax!

Excommunication från andningsorganen

Excommunication från en andningsskydd kräver en sysers och en doktors speciella färdigheter och kan inte schematiskt genomföras. Barnet måste vara särskilt noggrann observation. Episoder av cyanos, grå hud och apné kan vara tecken på ett barns brist på beredskap att ta bort från andningsorganen. Trots detta bör extubation ske så tidigt som möjligt. Vissa barn hanterar sig själv eller med faryngeal CPAP betydligt bättre än med retroaktivt onödig mekanisk ventilation.

 • Barnet på ventilatorn är kliniskt och neurologiskt stabilt.
 • Små mängder urladdning under endotrakeal sanering.
 • Det finns ingen hemodynamiskt signifikant PDA.
 • Stabil perifer perfusion.
 • Termoneutral omgivningstemperatur.
 • Den mest skonsamma barnomsorgen. Ofta en gynnsam position på magen!
 • Sedation är inte en kontraindikation för uttag.
 • Övervakning: tcpO2/ tcPCO2 - sensorer, blodsyremättnad, pH-mätning, hematokrit. blodtrycksmätning.
 • Kontrollera om teofyllin eller koffein är visad?

Tillvägagångssättet:

Minimering av mekaniska ventilationsparametrar:

 • Först sänka PIP till knappt märkbara bröströrelser (auscultate andningsljud). Hos barn är 1 timme "barnmissbruk" (speciellt med handenheten 7,25 (-7,20).
 • Barnet är väl slipat och lämnat vila igen (bakteriologi av trakeal sekretioner).
 • Efter extubation bör Fi02 förbättras i de flesta fall - strikt observation!
 • Enterisk paus 3 timmar, kanske mer.
 • Kanske användningen av en svängmadrass
 • Övervaka pO2, pCO2, SpO2; åtminstone så länge som den ökade syrekoncentrationen appliceras.

OBS: Atelektaser i övre högra delen -> Sjukgymnastik!

CPAP eller icke-invasiv ventilation genom näsrör ökar sannolikheten för framgångsrik extubation. Det är speciellt indicerat om spontan andning är otillräcklig efter extubation och / eller det finns> 2 fall av stimulering som kräver enstaka apné per dag.

Tidiga barn

Prematur baby

I barnets första år är det den mest intensiva tillväxten och den snabba utvecklingen. Men under denna period är organismen extremt sårbar, försvaret är svagt och ofullständigt.

Galina Yatsyk
Akademiker vid Ryska naturvetenskapliga akademin, professor, hedrad forskare i Ryska federationen, chef för avdelningen för för tidiga barn i Vetenskapliga Centrum för Barnhälsa, Ryska Akademin för Medicinsk Vetenskap

Riskfaktorer för förtidig födsel kan vara både sociodemografiska (brist på familjeliv, låg social nivå, för ung) och medicinsk (tidigare överförda aborter, multipelgraviditeter, fostrets hemolytiska sjukdom, utvecklas till följd av Rhesus-konflikten, såväl som akuta och kroniska modersjukdomar). Orsakerna till prematuritet omfattar även skadliga arbetsförhållanden, skadliga vanor, fysiskt och mentalt trauma under graviditeten. En bebis född från 22 till 37 veckors gestation 1 och väger 500 g anses vara för tidig. Denna bestämmelse infördes av Världshälsoorganisationen, som förenades av barnläkare i vårt land.

Det finns olika grader av prematuritet. Huvudkriteriet för att bestämma dem anses vara kroppsvikt. Så, om en baby är född med en kroppsvikt mindre än 1 kg, så är det för tidigt med en extrem vikt; upp till 1,5 kg - för tidigt med låg kroppsvikt och mer än 1,5 kg - bara för tidigt.

Vad ser ett för tidigt barn ut?

Externt är ett för tidigt barn väsentligt annorlunda än ett barn födt i tid. Subkutant fett är väldigt svagt eller helt frånvarande (beroende på prematuriteten). Huden är mycket tunn, mörkröd, skrynklig, rik täckt med tjock ned på ansiktet, rygg och ben. Naveln är belägen i underlivet, medan den i fullmånebarn ligger i mitten. Huvudet är stort i förhållande till kroppens storlek, sömmarna mellan skalets ben och den lilla fontanelen är öppna (mellan benens skall och i den lilla fontanelns område finns områden som inte täcks av benvävnad), den stora fontanelen är liten på grund av förskjutningen av benens ben. Auriklar är väldigt mjuka. Spikarna är tunna, nå inte kanterna på nagelfalangerna. I tjejer täcker labia majora inte den lilla labia, så man kan se en bred öppen skarletrött färg på könsdelens slits; och hos pojkarna är testiklarna ännu inte ned i pungen, själva skrotet är ljust rött. Navelsträngen i sådana barn försvinner senare än på full sikt, och navel såret läker av den sjunde eller tionde dagen av livet.

Funktionen hos alla organ och system för ett för tidigt barn är också associerat med avsaknaden av en viss period av intrauterin utveckling och egenskaperna hos mognad och utveckling av organismen i den nya miljön. Med tanke på orörligheten hos alla organ och system (centrala nerv-, hjärt-, respiratoriska, matsmältningsorgan) tolereras biverkningar av prematura barn, särskilt akuta. Följaktligen kan sjukdomar som inte är farliga för andra barn vara svårare vid tidiga barn.

Nervsystemet

Placeringen av hjärnstrukturer sker i ett tidigt stadium av intrauterin utveckling. Därför är även en djupt för tidig baby född med formade delar av nervsystemet, men processen med mognad av vägarna - bildandet av manteln runt nerver och nervfibrer eller myelinering - är inte färdig än, och därför störs ledningen av nervimpulser till olika organ och vävnader vilket påverkar deras livskraft funktioner. Myelinisering fortsätter normalt i postnataltiden, d.v.s. efter födseln. Under födseln, även utan komplikationer, är barnets hjärna under stor stress. Trycket på hjärnans foder blir så starkt att det kan utveckla symtom på spasmer, nedsatt blodcirkulation och blödningar i hjärnan. Dessa fenomen är mer benägna i prematura barn på grund av oändligheten i hjärnstrukturerna.

Hos barn med nervsjukdomar reduceras motoraktivitet och muskelton, reflexer är dåligt uttryckta eller frånvarande, oregelbunden liten rubbning i benen och hakan, ögonblåsningar, övergående skur kan observeras.

En av de äldsta, etablerade i de tidiga stadierna av embryonal utveckling, är sugreflexen. Det kan bara vara frånvarande om barnet är djupt för tidigt, men i de flesta fall är det närvarande eller försvagat. För tidiga barn med brist på sugreflex utförs aktiviteter som drivs för utvecklingen. Det finns en speciell akupressur, som startas omedelbart efter födseln, om reflexen är frånvarande. Använd även speciella flaskor för prematura barn.

Dessutom är mekanismerna för termoregulering ofullkomliga hos prematura barn: de ger lätt av värme, men producerar det med svårigheter. Vid prematura barn fungerar svettkörtlarna inte, svettning är frånvarande, vilket gör att de lätt överhettas. Därför bör sådana barn vara i de mest bekväma temperaturförhållandena för att undvika både hypotermi och överhettning. Att upprätthålla en optimal omgivande temperatur är en av de viktigaste aspekterna av effektiv vård för en för tidig baby. Detta uppnås i speciella inkubatorer för prematura barn, där en konstant temperatur bibehålls (ca 36 grader). Temperaturförhållandena måste bibehållas även efter urladdning från kliniken, undvikande av hypotermi och överhettning hos barnet. Organs känsla av för tidigt kan fungera från de första dagarna av livet.

För tidiga barn är det mer sannolikt att de har konvulsivt syndrom oftare än fullfödda barn, men det fortsätter något annorlunda. Orsakerna till konvulsiva tillstånd kan vara organisk hjärnskada, epilepsi, hög feber, olika metaboliska störningar. Jämfört med barn som är födda i tid framkallas inte konvulsioner i prematura barn; Till exempel, om kramper i fullmängdspersonal är klontoniska i naturen (det vill säga perioder med muskeltraktning alternerande med perioder av "fading"), då i tidiga spädbarn, är kramper oftare kloniska i naturen - karaktären av "blekning". Konvulsivt syndrom kräver i alla fall nödbehandling och uppföljning, eftersom orsakerna som ledde till detta tillstånd kan orsaka hjärncirkulationssjukdomar, vilket i sin tur kan leda till hjärnskador.
Vid tidiga barn (särskilt hos barn med extremt låg kroppsmassa) bildas ofta cerebral parese. Den slutliga diagnosen cerebral pares kan göras efter ett år, men tecken på sjukdomen är synliga från födseln och mer uttalad efter tre månader. Om ett barn har ihållande förändringar i muskeltonen, om han inte kan röra sina armar eller ben, om man inte har haft någon positiv dynamik efter att ha genomfört massage- och drogterapi-sessioner under de första tre till fyra månaderna, riskerar detta barn att utveckla cerebral pares. Barn med liknande sjukdomar behandlas aktivt. Om reflexer som är åldersanpassade bildas inte, om motilitet (motorisk aktivitet) ligger bakom, då diagnostiseras en ny cerebral pares.
Med tanke på ovanstående egenskaper i nervsystemet, observeras för tidiga nyfödda barn av neurologer noga, och i kliniken ordineras dessa barn flera kurser av förebyggande eller terapeutisk massage. Men modern själv kan göra gymnastik och massage med en för tidig baby med hjälp av enkla tekniker som barnläkaren kommer att lära henne. Detta kommer att hjälpa barnet att inte bara utvecklas fysiskt korrekt utan också skapa psykologisk kontakt med mamman, vilket kommer att ha en positiv effekt på nervsystemet bildande.

Andningsorganen

Vid prematura barn överstiger andningsfrekvensen vanligtvis norm och beror på graden av prematuritet: ju mindre barnets kroppsvikt desto oftare andas det.
I samband med nervsystemet, såväl som lipidmetabolismssystemet, vars derivat är ett ytaktivt ämne som ger lungöppning under det första andetaget och deras normala funktion senare utvecklas syndromet av andningsorganen ofta i prematuritet vilket framgår av utvecklingen av atelektas. Atelectasis - områden av fallen eller inte fullständigt rätad lungvävnad som inte är inblandade i andning och kan orsaka andningssvikt. Ett sådant barn överförs till artificiell ventilation av lungorna tills andningsorganen börjar fungera. Mot bakgrund av syndromet i andningsorganen uppträder ofta olika infektionssjukdomar (lunginflammation), vilket förvisso förvärrar barnets tillstånd. För att undvika sådana komplikationer introduceras speciella glukokortikoidläkemedel i kvinnan under graviditeten för att förutse modningen av fostrets respiratoriska system när det gäller att förutsäga föderlig födsel (hemolytisk sjukdom hos fostret, svåra former av gestos etc.).
Efter att barnet släppts från mammalsjukhuset eller barnsjukhuset för att minska sannolikheten för inflammatoriska sjukdomar i andningssystemet bör du försöka skydda den från ett stort antal kontakter med potentiellt infekterade släktingar och vänner, vilket begränsar kontaktkretsen endast till familjemedlemmar. För att behålla ett normalt mikroklimat ska rummet där barnet befinner sig luftas, men inte glömma temperaturförhållandena.

Kardiovaskulärt system

Liksom alla andra system i kroppen av ett för tidigt barn är kardiovaskulärsystemet ofullständigt. Således har studier visat att någon irritation orsakar en ökning av hjärtfrekvensen, en ökning av hjärtljudets sonoritet och en ökning av blodtrycket. Före födseln har fostret sitt eget specifika cirkulationssystem, men vid tiden för födseln i fullfödda barn, är alla hjärtkommunikationer (övergångar och kopplingar mellan kärlen och hjärtat, hålen inuti hjärtat) ordentligt bildade. För tidiga barn, på grund av att de föddes för tidigt, kan de ha olika hjärtsavvikelser som orsakar förändringar i hjärtindikatorerna och försämrar barnets allmänna tillstånd. Ekkokardiografi (hjärt-ultraljud) används nu allmänt för att diagnostisera hjärtafvikelser.
Eftersom kardiovaskulärsystemet med prematuritet är känsligt för yttre stimuli, bör du försöka skydda barnet från dem (till exempel från högljudda ljud).

Matsmältningssystemet och näring

Matsmältningssystemet hos omogna barn har också ett antal funktioner. Detta uttrycks huvudsakligen i enzymets systemlöshet. Körtlar i mag-tarmkanalen producerar inte rätt mängd enzymer och magsaft. När mikroorganismer koloniserar mag-tarmkanalen, orsakar även ett litet antal patogena bakterier, som normalt skulle neutraliseras av de skyddande egenskaperna hos magsaft och pankreatisk juice, dysbios hos prematura barn (felaktigt förhållande mellan vissa mikroorganismer i mag-tarmkanalen). På grund av nervsystemet i mognad och överföring av nervimpulser lider motorns (motor) funktion i mag-tarmkanalen och matens framsteg genom mag-tarmkanalen saktas. Som ett resultat är det problem med matintag i olika delar av magen och tarmen och avlägsnandet. Trots matsmältningssystemets ofullkomlighet, även i mycket för tidiga barn i magsaften, finns det löp, mjukande mjölk. Därför är den bästa och nödvändiga näring för en för tidig baby bröstmjölk.

Förutom näringsvärdet ger mjölk en ovärderlig tjänst för att skydda barnets kropp från faktorerna för miljöövergrepp. Därför, även om barnet är omedelbart i intensivvården och tar emot parenteral näring (genom en IV-linje) eller är så svag att han inte kan suga, är det nödvändigt att vidta alla möjliga åtgärder för att bevara bröstmjölk och mata barnet från en sked. Detta är en av de nödvändiga faktorerna när det gäller att ta hand om för tidiga barn. Om barnet föddes väldigt tidigt och inte har en sugrefleks, så utfodras det genom att släppa: Genom särskilda enheter - lineomater med en naso-gastrisk (naso-gastrisk) sond, introduceras uttryckt bröstmjölk eller formel gradvis i barnets mage. På grund av det faktum att behovet av för tidigt i proteiner, vitaminer och mikrodelar är mycket hög, tilldelas de ytterligare tillskott som introduceras i bröstmjölk.

Bonesystem

Även vid mycket för tidiga barn till födsel bildas bensystemet, men mineraliseringen av benen är ännu inte färdig, och därför är kalcium dessutom föreskrivet. Med brist på vitamin D, fosfor och kalcium i kroppen utvecklar barnet rickets. För tidiga barn är riskerade för att utveckla denna sjukdom. I dem strömmar det särskilt kraftigt och fortskrider snabbt. Därför kommer för tidiga barn säkert att föreskriva vitamin D för att förebygga rickets.
Det händer att prematura barn föds med oformade höftfogar. Dysplasi (underutveckling) av lederna hotas av ytterligare subluxationer, dislokationer och berövande av möjligheten att röra sig självständigt. Därför är det nödvändigt att diagnostisera denna patologi i tid och förskriva behandling. För detektion av dysplasi utförs en ultraljudsundersökning av lederna, vilket möjliggör en korrekt diagnos. För behandling, beroende på graden av mognad i lederna, förskriva antingen bred svaddling eller slitage på distanser, eller - i allvarliga fall - immobilisering med hjälp av gipsstänger.

Vad väntar på ett barn som "skyndade" att bli född? Prognosen beror på graden av prematuritet. Om barnet föddes efter den 33: e veckan och inte blev skadad vid förlossningen, får han tömmas hem efter sju eller tio dagar. Om graviditetsperioden är mindre och kroppsvikten är låg, överförs dessa barn till andra sjuksköterskan i särskilda barnsjukhus. Där genomgår de en fullständig undersökning, och vid eventuell patologisk behandling. Efter stabiliseringen avlastas barnet under övervakning av en distriktspediatrikare. För tidiga barn i distriktskliniken betalar vi speciellt uppmärksamhet.

Sammanfattningsvis är föräldrarna hoppfulla: eftersom de långsiktiga observationerna visar, trots alla de beskrivna funktionerna, med god omsorg och medvetenhet hos föräldrar och läkare, utvecklar prematura barn framgångsrikt och efter ett år träffar sina kamrater.